Én endring kan gjøre at situasjonen blir kritisk

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad forteller at smittesituasjonen i Norge i dag, ikke er kritisk. Men om én ting endrer seg, er det en annen sak.

Den siste tiden har man sett en oppblomsting av koronavirus i flere norske kommuner. Natt til tirsdag var det registrert 46 nye tilfeller av koronasmitte i Norge det siste døgnet.

Til TV 2 understreker assisterende helsedirektør Espen Nakstad at lokale utbrudd er ventet etter en ferie med reising til land med mer smitte enn Norge.

– Det drar statistikken opp, og man kommer opp i høyere tall. Det som er viktig da, og som betyr noe, er om man har kontroll på situasjonen, sier han.

Det innebærer at man klarer å fange opp de som er syke, og at man klarer å følge opp dem de har vært i kontakt med – såkalt smittesporing.

– Hvis man klarer det, vil disse tallene gå ned igjen, og man kan senke skuldrene litt mer på sikt, men hvis ikke man klarer det, er vi i en veldig, veldig vanskelig situasjon, sier han.

– Hvorfor det?

– For da begynner vi å få smittespredning litt som i februar og mars, som sprer seg i samfunnet uten at vi har kontroll på det. Vi vet at denne sykdommen kombinert med at folk slapper av og ikke følger råd, vil kunne dra dette eksponensielt opp. Det vil si at det øker, ikke i en rett kurve, men at det begynner å gå rett oppover. Da er vi fort i en situasjon hvor vi må sette på bremsene mye, mye hardere, og det er det egentlig ingen som ønsker å gjøre, sier han.

– Der vi står nå, er det kritisk?

– Det er ikke kritisk ut fra tallene i Norge, men det er kritisk hvis kommunene blir så overbelastet at de ikke klarer å smittespore alle tilfellene, sier han, og legger til:

– Det er kritisk, for i det du mister oppfølgingen av de smittede, har du også mistet kontrollen.

Flaskehals i kommunene

Det har lenge vært advart om at man ville få en smitteoppblomstring etter ferien, og etter at det ble lettet på de inngripende tiltakene fra i vår.

Likevel forteller folk at det er vanskelig å få tatt koronatester. Mandag kunne TV 2 fortelle om Øyvind Rogne-Jensrud (37) som måtte betale 970 kroner for å ta koronatest hos en privat legevakt etter å ha blitt avslått på kommunens koronatelefon.

– Burde man ikke være forberedt på det nå?

– Det er nok mange årsaker til det, og vi har jobbet med dette i flere måneder sammen med kommunene og via fylkesmennene, sier Nakstad.

Han sier at analysekapasiteten i Norge nå er veldig god, men understreker at en koronatest skal tas i en kommune.

– En kommune som har hatt lite smitte og som plutselig får mye smitte, må omstille seg og sette inn ressurser så man får tatt nok prøver av alle som har symptomer, som har vært nærkontakt med syke eller har vært i utlandet og som ønsker å testes, sier han, og legger til:

– Flaskehalsen ligger nå i kommunene, når det gjelder å få tatt prøver og forenkle systemet slik at folk bare kan stille opp og få tatt prøvene, det gjør det mye lettere tror jeg.

Kollektivtrafikk og uteliv

I helgen ble det kjent at Oslo nå har smittetall som ville kvalifisert til rød status på Folkehelseinstituttets liste over karantene-land.

Espen Nakstad sier at det aller viktigste fortsatt er å overholde smittevernreglene og retningslinjene som er satt.

I tillegg sier han at det er veldig viktig å jobbe med problemet med samtidig reisende på kollektivtransporten.

– At bruk av hjemmekontor eller at arbeidsgivere lar folk begynne til litt ulikt tidspunkt på jobb, kan bidra til å dra ned presset i rushtrafikken. Det er veldig viktig langsiktig, sier han.

– Og så har vi dette med festing og tilsyn i utelivsbransjen, som nå er veldig viktig i augustmåned, legger han til.

Vanskelig smittesporing

Blant annet har flere fester og selskap ført til smitteutbrudd, og en stor del av de involverte er i 20- og 30-årene. Det gjør det også vanskeligere å drive smittesporing.

– Det er mye vanskeligere nå, for nå er folk mer på farten og har mye mer kontakt med hverandre. En person som er syk og er ung voksen kan ha vært i kontakt med mange hundre mennesker i den perioden man var smittsom, sier Nakstad, og legger til:

– I mars måned satt folk stort sett hjemme. Det var lite kontakt mellom mennesker, og da var smittesporingen for kommunene en mye enklere jobb enn nå.

Usikker immunitet

Noen kommuner har hatt store utbrudd tidligere, men man er fortsatt ikke helt sikker på hvorvidt man blir immun etter å ha vært smittet.

– Det er fortsatt veldig lite kunnskap om disse tingene. Det man vet er at når man gjør studier i land og tar et gjennomsnitt av befolkningen, så ser man at en god del har antistoffer i noen land. Men det er fortsatt et veldig lite mindretall som har det, sier Nakstad.

– Og så ser man at disse antistoffene forsvinner ganske raskt ut av kroppen igjen. Det er litt bekymringsfullt, for det kan tyde på at immuniteten ikke er veldig langvarig hvis du har hatt mild sykdom, men sannsynligvis har man lengre immunitet hvis man har alvorlig sykdom. Foreløpig vet man ikke nok om disse tingene, legger han til.