Sentralbanksjef Øystein Olsen la frem til Finanskomiteen mandag hva finansminister Jan Tore Sanner (bildet) og han diskuterte knyttet til ansettelsen av Nicolai Tangen.
Sentralbanksjef Øystein Olsen la frem til Finanskomiteen mandag hva finansminister Jan Tore Sanner (bildet) og han diskuterte knyttet til ansettelsen av Nicolai Tangen. Foto: Fredrik Varfjell

Sanner var bekymret for Tangen-ansettelse

I Finanskomiteens høring kommer det fram at finansminister Jan Tore Sanner (H) ga uttrykk for bekymring, knyttet til ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondsjef.

Sentralbanksjef Øystein Olsen fikk skarpe spørsmål på den åpne høring hos Stortingets finanskomité i dag, om ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondsjef.

På høringen stilte først lederen for representantskapet, Julie Brodtkorb. Det er representantskapets kvasse brev til Stortinget som er utgangspunktet for høringen.

Lederen for representantskapet er minst like tydelig under den usedvanlige høringen.

– Vi har konstatert at det har vært brudd på retningslinjer, lover og regler, sa Brodtkorb til Finanskomiteen.

«Saker av viktighet»

Hun viser til at representantskapet mener at offentlighetsloven er brutt, at de etiske prinsippene for ansatte i Norges Bank er brutt og hun åpner også for at sentralbankloven kan være brutt.

Det er ved å ikke informere Finansdepartementet om viktige saker tidlig i Tangen-prosessen at Norges Bank kan ha brutt sentralbankloven, ifølge representantskapets leder.

Ifølge sentralbankloven plikter Norges Bank å informere Finansdepartementet om «saker av viktighet».

Olsen mente de hadde informert godt nok til finansdepartementet, og viste blant annet til en telefonsamtale han hadde med Sanner om ansettelsen.

– For å være helt åpen og ærlig. Vi snakket om hans økonomiske bakgrunn, spørsmål om beskatning, men også mulige omdømmeutfordringer knyttet til saken i Kristiansand. Jeg kan si at i den samtalen så avsluttet statsråden med å si at «nå har jeg fått gitt uttrykk for min bekymring», sa Olsen.

Olsen understrekte nok en gang at han mener det har blitt demmet opp for mulige interessekonflikter mellom Tangens private økonomi, eierskap og investeringer og jobben som oljefondssjef.

Risikoen for interessekonflikter er «etter alle praktiske formål eliminert», ifølge Olsen.

Fortsatt hovedeier

I sin redegjørelse viser Brodtkorb til at etter det de vet så har ikke sentralbanksjefen informert finansministeren om at Tangen som leder for Oljefondet skulle få fortsette å være hovedeier i AKO-systemet.

Frps medlem i Finanskomiteen, Sivert Bjørnstad, mener det er vanskelig å tolke Brodtkorbs redegjørelse på noen annen måte enn at Norges Bank har brutt sentralbankloven.

– Er det riktig forstått? spurte han.

– De har brutt sentralbankloven, forutsatt at dette ikke ble informert om, svarte Brodtkorb.

Nye dokumenter i går kveld

Brodtkorb delte også med komiteen at hun så sent som 21.30 i går kveld, personlig mottok nye dokumenter fra Norges Bank om Tangen-saken.Men representantskapet er et kollegium så er disse dokumentene sett bort fra, forklarer Brodtkorb.

– Vi merker oss også at dette er dokumenter som er datert 25.juni, men at vi ikke mottar disse før dagen før denne høringen, sier Brodtkorb.

Øystein Olsen som er leder av Norges Banks hovedstyre, ble konfrontert av saksordfører Hadia Tajik om dette under høringen.

Olsen viste til at dokumentene var erklæringer som blant annet skal hindre at det går informasjon fra AKO Foundation til Tangen.

– Det var ment som en respons på det vi har oppfattet som en påpekning fra representantskapet, sier Olsen.

Vil til bunns

Arbeiderpartiets Hadia Tajik er saksordfører høringen. Hun har tidligere sagt til TV 2 at hun vil til bunns i:

  • Har Nicolai Tangen fått en særbehandling i forbindelse med ansettelsesprosessen?
  • Gjenstår det interessekonflikter mellom Tangens økonomi og forvaltningen av Oljefondet?
  • Og styrker det eller svekker det Oljefondets omdømme å ha en sjef som selv har investeringer i skatteparadiser?

Hadia Tajik (Ap) mener det er avgjørende for tilliten til Oljefondet å komme til bunns i om Tangen har fått særbehandling av Norges Bank. Frp-leder Siv Jensen derimot ikke ser helt hensikten med høringen.

– Jeg skjønner ikke helt poenget med å ha en slik høring nå, sier Jensen til TV 2.

Hun påpeker at Stortinget har lite de skulle ha sagt når det gjelder ansettelsen av Tangen.

– Stortinget har jo ikke så mange virkemidler heller. Ansettelsen av oljefondsjef er en oppgave som er delegert til sentralbanken, og det har Stortinget godkjent, sier Frp-lederen.

Sender ballen til Sanner

Også Tajik er tydelig på at Stortinget ikke på noen måte kan avsette Tangen som oljefondsjef.

– Vi skal ta stilling til om ansettelsesprosessen har vært tillitsvekkende, og etter det er det regjeringen sitt ansvar å sørge for at en institusjon som Norges Bank og Oljefondet har den tilliten de trenger, sier hun, og sender med det ballen videre til finansminister Jan Tore Sanner (H).

Også SVs medlem i komiteen Kari Elisabeth Kaski og Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik mener det blir opp til Sanner å sikre at forvaltningen av Oljefondet har den nødvendige tilliten. Frps Hans Andreas Limi derimot advarer mot «politisk spill» fra stortingspolitikerne.

Hedgefondforvalteren Nicolai Tangen ble i slutten av mars presentert som ny sjef for Norges Bank Investment Management (NBIM) – forvalteren av Norges pensjonsformue, Oljefondet. Han skal tiltre i stillingen 1. september.

Luksusseminar og skatteparadis

Men i vår har det stormet kraftig rundt 53-åringen. Både på grunn av VGs avsløring av mangemilliardærens luksusseminar, og på grunn av at flere AKO-fond har vært registret i skatteparadis.

Da ansettelsen ble vedtatt, godtok Norges Bank at han som leder av oljefondet kan beholde en eierandel i forvaltningsselskapet Ako Capital og betydelige investeringer i utlandet. Sentralbanken forutsatte at Tangen trer ut av alle verv og roller i Ako og tilknyttede selskaper og ikke lenger har kontroll over Akos forvaltning. Det er det en såkalt «tillitsmann» som skal gjøre.

Representantskapet mener at det kan bli et vedvarende problem at det kan være potensielle interessekonflikter mellom Tangens eierinteresser og investeringene til Oljefondet.

Norges Bank mener de har løst denne utfordringen i ansettelsesavtalen til Tangen, mens representantskapet mener risikoen for interessekonflikt fortsatt er der.

Samtidig kritiseres Norges Bank også for mangel på åpenhet i søknadsprosessen, noe også Olsen har tatt selvkritikk på.