KORONA: En ny studie gjort i Milano i Italia viser at mange koronapasienter sliter psykisk etter å ha blitt skrevet ut fra sykehuset.
KORONA: En ny studie gjort i Milano i Italia viser at mange koronapasienter sliter psykisk etter å ha blitt skrevet ut fra sykehuset. Foto: Marco Bertorello / AFP / NTB scanpix

Koronastudie: Overlevende sliter psykisk

Ny forskning viser at nær halvparten av personer som har vært innlagt på sykehus som følger av koronasmitte sliter psykisk i etterkant.

I studien, som først ble omtalt av The Guardian, har man gjort funn som tyder på at halvparten av de som har mottatt behandling på sykehus for koronaviruset sliter med posttraumatisk stress, angst, søvnløshet, depressive tanker eller tvangstanker.

Slet psykisk

Studien rapporten er laget på har undersøkt tilstanden til 402 pasienter som har blitt behandlet for viruset. 55 prosent av dem slet i etterkant med minst én type psykisk plage. De som har gjennomført studiet er forskere ved San Raffaele sykehus i Milano.

– Tatt i betraktning den alarmerende virkningen av koronavriuset har på mental helse, den nåværende kunnskapen om den psykiske tilstanden flere havner i, spesielt med tanke på at flere av disse sykdommenes alvorlighetsgrad, råder vi til at dette burde undersøkes nærmere, sier forskerne bak studien ifølge avisen.

Forskerne mener det bør gjennomføres ytterligere studier på koronapasienters psyke i etterkant av at de har blitt friske fra viruset.

Det legger til at biomarkører betennelsen legger igjen også bør sees nærmere på, for å kunne diagnostisere og behandle akutt psykiske sykdomstilfeller.

Studien ble gjennomført på 265 menn og 137 kvinner. I studiet kom de frem til at kvinner har mindre sannsynlighet for å dø av koronaviruset enn menn, men at de led mer psykisk.

Samsvarer med tidligere funn

Pasienter som tidligere hadde hatt psykiske diagnoser led mer enn de som ikke hadde noe forhistorie med dette.

Forskerne, ledet av Dr. Mario Gennaro Mazza, sier resultatene samsvarer med tidligere epidemiologiske studier.

De sier psykiatriske bivirkninger kan komme som følger av immunresponsen som skapes mot viruset, eller av faktorer som isolasjon, eller stresset det å ha en potensiell dødelig sykdom medfører. Frykten for å kunne smitte andre er også en faktor, heter det i rapporten.

Pasienter som ikke var så syke at de hadde behov for å bli innlagt på sykehus, opplevde ifølge rapporten økt sjanse for angst og søvnforstyrrelser.

STUDIE: Studie ble gjort ved San Raffaele sykehus i Milano.
STUDIE: Studie ble gjort ved San Raffaele sykehus i Milano. Foto: Claudio Furlan / NTB scanpix

Kort sykehusopphold, ikke nødvendigvis positivt

Litt overraskende ble det oppdaget at pasientene som ble fulgt i studien viste at jo kortere sykehusoppholdet var, jo større var utslagene av posttraumatisk stress, depresjon og angst.

– Med tanke den alvorlige situasjonen innlagte koronapasienter er i, viser denne observasjonen at kortvarig helsehjelp kan bidra til å øke følelsen av isolasjon og ensomhet hos pasientene, sier forskerne.

Forskerne sier også at funnene gjort er veldig like de som kom frem da det samme ble undersøkt ved sars-utbruddet.