Dette er beskjeden fra helsetoppene

FHI oppgir fire grunner til at Norge må trekke i bremsen. Her er de viktigste beskjedene fra helsetoppene under fredagens pressekonferanse.

Den siste uken har smitten økt i Norge. Regjeringen har derfor varslet flere innstramminger.

En av disse innstrammingene er nasjonal skjenkestopp etter midnatt. Dette trer i kraft fra og med lørdag 8. august.

– Jeg er bekymret. Det er noe vi ser internasjonalt, at ved bruk av alkohol er det sånn at de fleste senker guarden litt og det blir enklere å glemme. En kan fort bli tett på hverandre, og det er bakgrunnen for at vi gjør de innstrammingene vi gjør, sier Høie.

En annen innstramming er at FHI anbefaler at folk som kommer fra røde land skal bruke munnbind under hjemreise.

Regjeringen anbefaler bruk av munnbind under hjemreise for personer som kommer fra røde land. Anbefalingen gjelder reisende som bruker offentlige transportmidler for å komme seg hjem.

Grensen på 200 personer beholdes for offentlige arrangementer. Utvidelsen til 500 personer som var planlagt 1. september, blir altså utsatt.

Det blir forbudt å servere alkohol etter midnatt i hele landet fra og med natt til søndag.

Det blir ikke åpnet for kamper og konkurranser i breddeidretten for dem over 19 år fra 1. september, slik det tidligere har vært antydet.

Norge åpner ikke for reiser til og fra land utenfor EØS-området uten at man må gå i karantene etter hjemreise til Norge. Regjeringen anbefaler også å unngå unødvendige reiser til alle land. Det gjelder selv land som er betegnet som «grønne».

Arbeidsgivere bes legge til rette for at antallet reisende i kollektivtransporten kan halveres i rushtiden. Alle som har mulighet oppfordres til å gå eller sykle til jobb eller skole, og det oppfordres ellers til bruk av hjemmekontor.

Det kom ingen anbefaling om bruk av munnbind, men dette kan komme innen 14. august. Det ble understreket at å holde en meters avstand beskytter betydelig bedre enn munnbind.

FHI frykter smittespredning på fester, og advarer studenter som går inn i fadderuke.

Munnbind etter reise

Personer som ankommer Norge fra røde land, skal være ti dager i karantene i hjemmet eller annet egnet oppholdsted.

– Noen av dem kjører egen bil fra flyplassen til hjemmet, andre bruker kollektivtrafikk. Det siste kan være problematisk ettersom disse reisende har større risiko for å være smittet. Derfor anbefaler Folkehelseinstituttet at personene beholder munnbindet på til de er trygt hjemme der de skal oppholde seg i karantenetiden, skriver FHI.

– Dette innebærer for de aller fleste at de beholder munnbindet på når de tar for eksempel buss eller tog hjem fra flyplassen. Slik sett er det et tiltak som kan bidra til å unngå smitte under transport til stedet de går i karantene, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Anbefalingen om munnbind under hjemreise fra røde land gjelder fra og med fredag.

– Vet mange blir skuffet

Regjeringens planlagte utvidelse fra 200 til 500 personer samlet på offentlig sted stanses.

– Jeg vet at mange innen kulturlivet og næringslivet har ventet og håpet på dette. Noen vil bli skuffet og sinte, og det forstår jeg veldig godt. Men vi kan ikke ta sjansen på å miste kontrollen, sier Bent Høie.

Også breddeidretten rammes, og regjeringen vil ikke åpne for cuper og kamper for denne gruppen.

Helseministeren sa også at det kan komme en anbefaling om bruk om munnbind. Men dette vil ta tid, og mer detaljerte råd vil komme frem mot 14. august.

– Munnbind er ikke et alternativ til å holde en meters avstand. Men det kan være situasjoner hvor det er vanskelig å holde på meteren. Da kan munnbind være et supplement, understreker Høie.

– Skuffet

Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon, forventet at regjeringen skulle komme med tydelige råd om reiser med offentlig transport på dagens pressekonferanse, før samfunnet starter opp for fullt igjen neste uke.

– Vi ba om en avklaring, men det fikk vi ikke. Det er skuffende. Det er viktig at vi lykkes med å redusere trykket på kollektivtransporten i rushtiden, men mange i handels- og tjenestenæringen er nødt til å være fysisk på jobb. Myndighetene må sørge for at kollektivtilbudet har god nok kapasitet, og vurdere ekstratiltak som gjør reisene trygge, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Bransjene er hardt rammet

Virke mener også at innstrammingen på skjenking kan virke mot sin hensikt.

– Den smitteøkningen vi har sett til nå skyldes ikke serveringsbransjen, som har jobbet knallhardt for å sikre overholdelse av smittevernreglene. Vi har forståelse for behovet for å stramme inn, men denne innstrammingen kan i verste fall virke mot sin hensikt hvis det blir flere fester hjemme hos folk, i parker og på andre steder hvor det ikke er profesjonelt oppsyn, sier han.

Han forteller at bransjen allerede hardt rammet av koronaviruset, og får redusert lønnsomhet på grunn av en-metersregelen.

– Det er klokt av regjeringen å vurdere dette på nytt allerede 1. september, slik at tiltakene er tilpasset den til enhver tid rådende situasjonen, sier Horneland Kristensen.

Virke mener også at begrensningen på 200 personer rammer reiseliv og kultur hardt.

– For kultur- og konferansemarkedet er det helt nødvendig å kunne samle mer enn 200 personer. Det er derfor avgjørende å finne løsninger for hvordan profesjonelle aktører kan få samle flere grupper av 200 personer på en trygg måte. Det blir også viktig å forlenge kompensasjonsordningen og utvide permisjonsperioden til 52 uker, sier Horneland Kristensen.

Unngå unødvendige reiser

Helseministeren kom også med en oppfordring om at nordmenn unngår unødvendige reiser, både til grønne og røde land på pressekonferansen.

– Tenk dere om. Selv om et land er grønt, har de aller fleste landene i Europa større smitte enn Norge. Selv om en planlegger reise til et grønt land, kan det veldig fort bli rødt. Jeg ønsker at folk tar det igjen en annen gang, sier helseministeren.

Helsedirektør Bjørn Guldvog opplyste at arbeidet med å lage koronatestsenter på flyplasser og grenseoverganger er i gang.

– Vi må stille strenge krav til at alle følger smittevernreglene. Nå får vi flere turister, det er mer smitte også i en del grønne land og deler av befolkningen følger ikke kravet om avstand, sier Guldvog og legger til:

– Situasjonen er den mest alvorlige helsesituasjonen vi som lever nå vil stå i i løpet av vårt liv.

Avdelingsdirektør i FHI Line Vold sier at vi ikke ser en stor ukontrollert spredning, og at vi foreløpig ikke er inne i en ny bølge.

– Alle som har symptomer, selv om de er milde kan teste seg og unngå spre viruset videre.

Derfor bremser de nå

Folkehelseinstituttet leverte tidligere denne uken et notat til Helse- og omsorgsdepartementet om å bremse gjenåpningen av samfunnet.

– Vi har tidligere sammen med Helsedirektoratet foreslått ulike typer gjenåpning, men vi så tidligere denne uken behov for å anbefale pause i gjenåpningen av samfunnet.

FHI sier det er fire grunner til at de nå anbefaler en pause i gjenåpningen:

- Omfanget og konsekvensen av smittespredningen i sommer er foreløpig uavklart. Vi har lave smittetall, men de øker, og vi ser med bekymring på en stigende trend.

- Samfunnet åpner snart etter sommeren, og det blir økt kontakt mellom mennesker. Vi kjenner ikke konsekvensen av dette.

- Kommunene har hatt kort tid på å bygge opp beredskap for å slå ned utbrudd. Kapasiteten er fortsatt under oppbygging.

- Videre ser vi at flere europeiske land som tidligere har hatt god kontroll på smitten, nå opplever økende smittetall og gjeninnfører tiltak.

På grunn av disse fire punktene tror Folkehelseinstituttet at en oppbremsing av gjenåpningen kan redusere risikoen for lokale utbrudd og en større regional eller nasjonal oppblussing, som kan føre til en ny bølge.

– Samtidig kan vi få bedre oversikt over smitteutviklingen i noen uker etter hverdagen er tilbake, slik at vi bedre kan anslå hvor god kontroll vi har på smitten, sier Line Vold.

Advarer studentene

Avdelingsdirektøren kom også med en påminnelse om at viruset kan gjøre deg smittsom før du selv vet at du er smittet.

– Festing blant unge, og spesielt fadderukene som nå skal i gang på universiteter og høyskoler, er noe vi ser på med bekymring. Det er viktig at studenter kan møtes og bygge sosiale nettverk, men vi advarer mot å samle store mengder folk, særlig blandet med alkohol. Hvis noen av studentene på disse arrangementene er smittsomme, vil viruset lett kunne spre seg og vi frykter at det kan forårsake store utbrudd, sier Vold.