Smitten øker i Bergen – knyttes til fester i Oslo

Bergen opplever sin største smitteøkning siden april, og de fleste som er smittet er unge mennesker.

I Bergen kommune er det registrert en økning på 14 smittede siden forrige fredag. Det er den største økningen siden april, ifølge kommunes nettsider.

Alle tilfellene knyttes til såkalt importsmitte, altså at smitten har kommet med personer som har har reist til Bergen fra inn- og utland.

– Flere av tilfellene kan spores tilbake til fest i Oslo og her er det mange som har påvist smitte som ikke har symptomer, sier smittevernoverlege, Karina Koller Løland til TV 2.

– Ikke et lokalt utbrudd

Selv om flere av tilfellene knyttes til Oslo, er det en liten overvekt av tilfellene som knyttes til utlandet.

I Oslo er så langt 21 personer bekreftet smittet etter fire privatfester i Vestre Aker bydel. Det opplyser bydelsdirektør Elisabeth Vennevold til TV 2.

De fleste av de smittede den siste uken er unge mennesker. Løland vil ikke svare på om de smittede er studenter som har kommet til Bergen i forbindelse med studiestart.

Smittevernoverlegen er tydelig på at det ikke er snakk om et smitteutbrudd i Bergen.

– Alle er satt i isolasjon og nærkontakter er allerede i karantene. Vi har altså ikke noe lokalt stort utbrudd uten kjent smittevei. Dette er en forventet økning av antall smittede på grunn av økt reiseaktivitet i befolkningen. Likevel er det også en påminnelse om hvor viktig det er å holde avstand, og holde seg hjemme dersom man føler seg dårlig, sier hun.

Forventer mer neste uke

Neste uke er det studiestart, og i tillegg er mange tilbake i arbeid etter ferien. Koller Løland sier at det er naturlig å forvente mer smitte den kommende uken.

– Jeg tror vi må forvente mer. Likevel er det mye som er ulikt nå, sammenlignet med forrige gang antall nye smittede var like høyt. Nå har vi mer kunnskap, og folk oppfører seg forhåpentligvis litt annerledes. Vi har lært viktigheten av å holde avstand, og å bli hjemme dersom vi ikke føler oss bra. Det er den store forskjellen, og den er viktig.

Bergen kommune har kalt inn til pressekonferanse om smitteutviklingen fredag kl 15.30.