I MUNNBIND: Helse- og omsorgsminister Bent Høie har kalt inn kollektiv- og transportselskaper til et møte torsdag ettermiddag. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix
I MUNNBIND: Helse- og omsorgsminister Bent Høie har kalt inn kollektiv- og transportselskaper til et møte torsdag ettermiddag. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Høie kaller inn kollektivselskaper til møte om smitteverntiltak

Helseminister Bent Høie (H) har kalt inn kollektiv- og transportselskaper til møte om smitteverntiltak torsdag ettermiddag.

TV 2 har lest møteinnkallelsen fra regjeringen.

– Hjemmekontor er under Corona-epidemien fortsatt et viktig tiltak for å redusere kontakt mellom personer på arbeidsplassen og på reisen ved bruk av offentlig transport. Det er også viktig at både de reisende, operatørene og andre som er involvert i kollektivtransporten har en riktig forståelse av hvordan man ivaretar smittevern ved nødvendige kollektivreiser, heter det i e-posten.

Det var Dagens Næringsliv som først fikk tilgang til e-posten.

– Oppfordring, ikke påbud

Kollektivtrafikkforeningen er spent på hva som kommer frem på møtet.

– Vi ser frem til dialogmøtet for å høre hvilke grep myndighetene planlegger. Vi er opptatt av å ha tydelige retningslinjer for hvordan kollektivtrafikken skal drives på de ulike beredskapsnivåene. I tillegg er jo hjemmekontor og fleksible arbeidstider tema som er viktig å diskutere, sier Olov Grøtting som er daglig leder i den nasjonale bransjeorganisasjonen Kollektivtrafikkforeningen.

Når det gjelder diskusjonen om munnbind sier Grøtting at de håper, om munnbind kommer, at det er snakk om en anbefaling og ikke et påbud.

– Vi mener det er viktig at det blir en oppfordring og ikke et påbud. Og at det samtidig legges til at det bør være lokale tilpasninger rundt om slik at det eventuelt tas i bruk der det er stor tetthet, men ikke på alle strekninger, sier Grøtting til TV 2.

Høie leder møtet

Politiske ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet skal være representert.

Helseminister Bent Høie (H) leder møtet, der de ti største kommunene, NHO, fylkeskommunene, Kollektivtrafikkforeningen, Jernbanedirektoratet og Virke også er representert.

Hvordan man videre skal opprettholde smitteverntiltak på kollektivreiser, samt drøfting av innretningen på eksisterende tiltak, står på agendaen. Det gjør også hjemmekontor.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sa onsdag til TV 2 at det om kort tid vil komme nye råd for blant annet munnbind og reiser med kollektivtransport.

FHI: – Munnbind kan ikke erstatte avstand

TV 2 har torsdag vært i kontakt med Folkehelseinstituttet om munnbind.

FHI har fått et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, hvor FHI skal vurdere i hvilke situasjoner og under hvilke kriterier munnbindbruk kan være et effektivt tiltak.

FHI opplyser at deres eksperter på feltet er for opptatt til å svare på konkrete spørsmål, men FHI la da til sin nåværende vurdering om munnbind.

– Som del av oppdraget gjør FHI nå en ny vurdering av om munnbind er et tiltak vi bør anbefale i enkelte sammenhenger. Det er særlig aktuelt ved økende smittespredning og i situasjoner der det er vanskelig å holde avstand. Det kan også bli aktuelt å anbefale bruk av munnbind som et supplement til de grunnleggende smittevernrådene også for å forebygge økende smittespredning. Munnbind kan ikke erstatte råd som for eksempel avstand mellom personer, men vil til en viss grad kunne kompensere for mindre avstand, skriver FHIs pressevakt i en e-post til TV 2.