FRIKJENT: Tidligere nestleder i Sian, Fanny Bråten, stod tiltalt for å ha spredt hatefulle ytringer. Borgarting lagmannsrett mener hun ikke har brutt straffeloven.
FRIKJENT: Tidligere nestleder i Sian, Fanny Bråten, stod tiltalt for å ha spredt hatefulle ytringer. Borgarting lagmannsrett mener hun ikke har brutt straffeloven. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB scanpix

Sian-topp frikjent for anklage om hatefulle ytringer

Ytret seg om «hvordan det blir når det blir importert morderzombier, seksualpredatorer, tilbakestående kultur. Kultur fra Midtøsten».

De omstridte uttalelsene falt under en apell foran Stortinget i 2018. Bråten brukte ordene «morderzombier» og «seksualpredatorer» for å beskrive kultur fra Midtøsten.

Les hele den aktuelle uttalelsen nederst i saken.

Bråten ble frikjent av Oslo tingrett i fjor høst, men påtalemyndigheten anket.

Nå har Borgarting lagmannsrett kommet til at Bråtens uttalelser ikke rammes av straffeloven §185, om hatefulle ytringer.

– Dette overrasker meg ikke, sier Bråten.

Sørlands-turné med Sian

Bråten, som nå titulerer seg som SIANs sekræter, var inntil nylig organisasjonens nestleder. Hun er for tiden på det hun beskriver som en turné med Sian-leder Lars Thorsen og nåværende nestleder Ellen Due Brynjulfsen på Sørlandet.

I samme sakskompleks som Bråten nå er frikjent i, ble Thorsen i høst dømt til 30 dagers fengsel og en bot på 20 000 kroner, for å ha delt ut Sian-løpeblader.

Som en reaksjon på lagmannsrettens ferske avgjørelse, antyder Bråten at dette neppe blir hennes siste møte med rettsapparatet.

– Vi kommer til å fortsette med vårt arbeid, og hvis noen igjen mener at vi gjør noe straffbart, så får det bare komme, sier hun.

Ikke ensidig fordømmende

I dommen har lagmannsretten foretatt en vurdering av om det Bråten uttalte må regnes som religionskritikk, eller om det er å anse som hatefulle ytringer mot en persongruppe.

– Når appellen vurderes i sammenheng, kan den ikke sies å være ensidig fordømmende. At isolerte enkeltutsagn – herunder de som tiltalen gjelder – ikke inneholder en slik nyansering, er ikke avgjørende, fremgår det i dommen, som ble avsagt enstemmig.

Vurderer anke til Høyesterett

Bråtens advokat, Sidra Bhatti, beskriver dommen som korrekt.

– Bråten er tilfreds, og jeg mener at både ting- og lagmannsrettens frifinnelse av Bråten er godt begrunnet og helt korrekt. Jeg var overrasket over at anken slapp inn for lagmannsretten, men ikke resultatet, sier Bhatti.

KORREKT: Adovkat Sidra Bhatti fra Rogstad er Fanny Bråten forsvarer.
KORREKT: Adovkat Sidra Bhatti fra Rogstad er Fanny Bråten forsvarer. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB scanpix

Aktor i saken, politiadvokat Andreas Kruszewski, opplyser at det ennå ikke er tatt stilling til om dommen blir anket.

– Påtalemyndigheten mottok i går (onsdag, journ. anm.) dommen fra Borgarting lagmannsrett. Saken er nå oversendt Oslo statsadvokatembeter som vil ta stilling til ankespørsmålet, sier Kruszewski.

Hele uttalelsen

Den aktuelle uttalelsen kom fra Bråten under en apell i regi av organisasjonen "Stopp islamiseringen av Norge" (SIAN). Apellen ble holdt på Eidsvoll plass i Oslo, høsten 2018. Der skal Bråten ifølge dommen ha uttalt:

«Lekeberg, er byen i Sverige. En liten kommune. Dem har en video som viser hvordan det blir når det blir importert morderzombier, seksualpredatorer, tilbakestående kultur. Kultur fra Midtøsten.

Folk blir steina ned når de er på sykkeltur, dem skiter ned balkongene og hagene demmes, dem banker på dørene og krever servering. Det er blitt et shithole. Shithole! Da trenger det ikke være så jævlig dyktig i pluss og minus før vi skjønner på sikt hvor vi er på vei.

Hva når det blir nok innvandrere fra Midtøsten og Afrika, ikke med islam for det er fyfy og sin kultur, sin kultur, og tar over. Skal vi sitte på ræva å fornekte sannheten folkens, til dem kommer og tar husene våre.»