MUNNBIND: Universitetslektor Viggo Gabriel Pedersen foretrekker munnbind når han snart skal møte studentene sine på NTNU. Foto : Stein Roar Leite/TV 2
MUNNBIND: Universitetslektor Viggo Gabriel Pedersen foretrekker munnbind når han snart skal møte studentene sine på NTNU. Foto : Stein Roar Leite/TV 2

Slik vil han møte studentene sine

Universitetslektor Viggo Gabriel Pedersen har en underliggende sykdom og vil derfor iføre seg munnbind når han møter studentene på NTNU. Han vil kun være til stede ved studieoppstart. Resten gjøres fra hjemmekontor.

Lektor Viggo Gabriel Pedersen sitter mye hjemme i huset sitt i Trondheim, faktisk hele arbeidsdagen. Med god grunn, mener Pedersen.

– Jeg har en sykdom som gjør meg sårbar, immunforsvaret mitt er nedsatt og jeg er den som blir syk hver gang andre får influensa eller en forkjølelse. Så den beste beskyttelse mot koronaviruset er å holde seg hjemme, sier Pedersen.

Må møte på jobb

Utfordringen til lektoren på Institutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU er nå er at alle ansatte må møte på jobb, altså universitetscampus.

HJEMMEKONTOR: Viggo G. Pedersen foretrekker hjemmekontor så lenge som mulig i den nåværende situasjonen. FOTO: Jogita Borg Pedersen.
HJEMMEKONTOR: Viggo G. Pedersen foretrekker hjemmekontor så lenge som mulig i den nåværende situasjonen. FOTO: Jogita Borg Pedersen.

– Skulle jeg være så uheldig å bli syk nå, så kan det bli fatalt, på grunn av min helsetilstand. Vi har sittet på hjemmekontor siden i vår, og dette har vist seg å fungere bra, og det reduserer risikoen totalt i forbindelse med pandemien, mener han.

Pedersen stiller seg undrende til at man ikke fortsetter på den hel-digitale linja man ble tvunget til å følge, da samfunnet ble nedstengt i mars.

Lektoren mener at den digitale erfaringen har vist seg å være en suksess.

– NTNU har investert store beløp på ulike digitale verktøy, og studentene kan med letthet gå inn og finne forelesningene på nettet. De aller fleste kan gjøre oppgavene sine via hjemmekontor, er Pedersens oppfatning.

Ulempe for studenter

– Men vil ikke fysisk fravær være til ulempe for studentene dine?

– Jo, mange vil nok oppleve det sånn, vi er ulike og lærer på forskjellige måter. For en del er det nok viktig å møtes fysisk, sier han.

Pedersen ser at for enkelte studenter vil fysisk fravær ikke være optimalt, men påpeker at vi er i en ekstraordinær situasjon som vi må innrette oss etter – i alle fall for en tid.

NTNU-ledelsen sier de vil ta hensyn til sårbare og utsatte personer dette semesteret, men påpeker at det finnes gode grunner til å også møtes fysisk. 80 prosent av undervisningen skal finnes sted på campus.

NOE MÅ SKJE PÅ CAMPUS OGSÅ: Organisasjonsdirektør ved NTNU, Ida Munkeby, sier de vil ta hensyn til sårbare og utsatte mennesker, men påpeker at noe undervisning vil måtte finne sted rent fysisk også. FOTO: Heidi Venæs/TV 2
NOE MÅ SKJE PÅ CAMPUS OGSÅ: Organisasjonsdirektør ved NTNU, Ida Munkeby, sier de vil ta hensyn til sårbare og utsatte mennesker, men påpeker at noe undervisning vil måtte finne sted rent fysisk også. FOTO: Heidi Venæs/TV 2

– Det er jo ved å møtes en blir kjent og knytter bånd, det er ikke så lett å bygge team ved å kommunisere via en skjerm, sier organisasjonsdirektør ved NTNU, Ida Munkeby.

Hun understreker også at noe virksomhet, som for eksempel forsøk og eksperimenter, må skje på campus.

Justerer på kravene

Før sommerferien bestemte NTNU at hovedarbeidsplassen for de mange tusen ansatte skulle være på campus, i Trondheim, Ålesund eller Gjøvik. Nå når smittesituasjonen endrer seg i negativ forstand, vil de justere litt på planen.

– Vi senker terskelen for å kunne ha hjemmekontor nå, utover høsten, forteller direktøren.

Hun vil ikke kommentere Pedersens situasjon direkte. NTNU har noen overordnede krav, men overlater til lederne å avgjøre de enkeltes arbeidssituasjon.

– Men har ikke Pedersen et poeng når han sier at NTNU har brukt store beløp på digitale verktøy, og at utviklingen med å benytte disse nå reverseres når ansatte og studenter må begynne å møte på campus igjen?

– Vi på NTNU kan ikke på egen hånd vedta en ny nedstengning av universitetet når samfunnet har begynt å åpne opp igjen. Vi må forholde oss til Kunnskapsdepartementets retningslinjer, svarer Munkeby.

Vil helst møte menneskene

På campus møter TV 2 20-årige Jenny Marie Skinnemoen, førsteårsstudent.

– Jeg har ikke noen erfaring med digital undervisning, men jeg ser for meg at det er best å være i et auditorium med de andre studentene og foreleseren, sier Skinnemoen.

NY I BYEN: Jenny Marie Skinnemoen (20) fra Lier er førsteårsstudent på økonomi og håper hun vil møte forelesere ansikt til ansikt. Her er hun på første besøk på NTNU med mor og bror. FOTO: Heidi Venæs /TV 2
NY I BYEN: Jenny Marie Skinnemoen (20) fra Lier er førsteårsstudent på økonomi og håper hun vil møte forelesere ansikt til ansikt. Her er hun på første besøk på NTNU med mor og bror. FOTO: Heidi Venæs /TV 2

20-åringen fra Lier har nettopp flyttet til Trondheim, og gleder seg til å bli kjent med medstudentene på økonomistudiet, ansikt til ansikt.

Det vil bli en annerledes oppstart for studentene ved Norges største universitet, for ingen av de 9000 nye studentene får oppleve den høytidelige immatrikuleringen fysisk.

– Målet er at alle studentene skal oppleve fysisk nærhet gjennom semesteret, men det sier seg selv at tilgangen til auditoriene ikke blir så lett som før, forklarer Munkeby.

NTNU ser seg nødt til å ha vaktmannskap på plass, slik at køene ikke klumper seg før forelesningene.

BEGRENSET PLASS: Det vil ikke fylles opp med studenter i forelesningssalene, og vakter vil passe på at det ikke klumper seg opp med studenter i kø. FOTO: Stein Roar Leite/TV 2
BEGRENSET PLASS: Det vil ikke fylles opp med studenter i forelesningssalene, og vakter vil passe på at det ikke klumper seg opp med studenter i kø. FOTO: Stein Roar Leite/TV 2

En del undervisningsopplegg må fortsatt kjøres digitalt.

Med munnbind foran studentene

Lektor Pedersen, som underviser i blant annet prosjektering av rørsystem, stusser over at NTNU nå ikke benytter sjansen til å rendyrke det digitale i større grad.

Han er nødt til å møte studentene sine fysisk de tre første dagene av semesteret, og da velger han å iføre seg munnbind. Dette gjør han også når han går i butikken eller andre steder med mange mennesker.

– All min undervisning kan kjøres nettbasert, gjennom læringsplattformen Blackboard, og jeg benytter Zoom og web-kamera til å kommunisere med studentene, sier han.

Pedersen forteller om mange fornøyde studenter gjennom vårsemesteret.

– De kan jo bare ringe meg dersom det er noe, jeg er alltid tilgjengelig på denne, sier han og løfter telefonen ut av lomma.