FOLKEHELSEINSTITUTTET: FHI varslet ikke offentlig om smitteutbruddet på Hurtigruten med en gang de fikk vite om det.
FOLKEHELSEINSTITUTTET: FHI varslet ikke offentlig om smitteutbruddet på Hurtigruten med en gang de fikk vite om det. Foto: Lise Åserud/NTB Scanpix

FHI mente det ikke var nødvendig å informere om koronasmitte

Folkehelseinistituttet varslet i sin første melding til Helse- og omsorgsdepartementet at offentligheten skulle få informasjon om mulig smitte på Hurtigruten, men så snudde de. Se tidslinjen for smitteskandalen.

Helsedepartementet har etter henvendelse sendt TV 2 en tidslinje med dialogen mellom FHI og departementet om koronasmitten på Hurtigruteskipet MS Roald Amundsen.

Den starter onsdag 29. juli klokka 16.09, da krisestaben i Helsedepartementet fikk et varsel på e-post fra FHI om en passasjer som trolig var smittet på tur med Hurtigruten.

Der varsler de offentliggjøring av smitten:

«Kommunelegen i Hadsel har vært i kontakt med kapteinen og ansvarlig lege på hurtigskipet. I samarbeid har de besluttet, ut fra et føre-var-prinsipp, å informere om dette offentlig», heter det.

FHI skriver samtidig at selskapet planlegger å sende ut informasjon til passasjerene og oppfordre dem å ta rask kontakt med helsevesenet for testing hvis de får symptomer på covid-19.

Men en og en halv time senere kommer det en ny melding fra FHI med kontrabeskjed om informasjon til publikum.

Hurtigruten hadde kommunikasjonsplan

I den nye meldingen heter det passasjerene skal få direkte informasjon om den mulige smitteeksponeringen, og om at de bør ta kontakt med helsevesenet hvis de utvikler symptomer.

Nå var det ikke lenger behov for å gå ut offentlig, ifølge FHI:

«Det er dermed ikke behov for at kommunen går ut offentlig med informasjon om mulig smitte på hurtigruteskipet», heter det i eposten.

FHI varslet samtidig at Hurtigruten hadde laget en intern plan i tilfelle mediene skulle få kjennskap til smitten.

«Hurtigruten har en kommunikasjonsplan på plass dersom det blir medieoppmerksomhet om saken», skriver FHI.

Spørsmål om passasjerer og mannskap etter reglene skal i karantene er ikke berørt i det hele tatt i dialogen.

Justisdepartementet presset på

Da Justisdepartementet dagen etter ble gjort kjent med smitten, på et forberedende møte før regjeringens korona-pressekonferanse, tok departementet kontakt med FHI for å få nærmere informasjon.

Ifølge kilder TV 2 har snakket med, la kommunikasjonsavdelingen til Justisdepartementet indirekte press på Hurtigruten for at de skulle gå ut offentlig med informasjon. Dette skal ha skjedd både i og etter en telefonsamtale med FHI. Også kommunikasjonsdirektøren i helsedepartementet la press på Hurtigruten.

«Både komm i JD og jeg har foreslått overfor komm i FHI at Hurtigruta ikke bare kontakter passasjerene direkte, men også vurderer å legge ut en nettsak for å vise at de er «på» og ansvarlige», heter det i en orientering til helseminister Bent Høie.

Fredag får helseministeren vite at to filippinske ansatte har blitt fraktet til UNN og har testet positivt. Dette er siste punkt på tidslinjen:

«Fredag 31.07. 11:37:

Svar fra statsråden: Vi må få klarhet i om Hurtigruten her har brutt loven, når de har filippinsk mannskap og lar passasjerer gå i land.»

Kortversjon fra helsedepartementet:

Onsdag 29. juli klokka 16.09 fikk embetsverket i HOD varsel på e-post fra FHI om smittet passasjer på Hurtigruten

Kl 17:38 samme dag kom en oppdatering på e-post fra FHI

Torsdag morgen 30.juli: Statsråden orienteres muntlig av kommunikasjonsdirektør Mona Sæverud Higraff .

Torsdag 30. juli 15:06: Mailer mellom kommunikasjonsavdelingene i HOD, FHI og JD om viktigheten av at passasjerer og offentligheten informeres.

Torsdag 30. juli 17.23: Statsråden ble orientert skriftlig om at Hurtigruten informerer passasjerer, men at det ikke legges ut nettsak.

Fredag 31. juli formiddag: Kommunikasjonsdirektør Mona Sæverud Higraff blir oppringt av kommunikasjonssjef i Helse Nord om at to filippinske ansatte har blitt fraktet til UNN og har testet positivt. Higraff varsler statsråden på mail, som ber om at det sjekkes opp om Hurtigruten har brutt loven.

Fredag 31. juli: Kommunikasjonsdirektør Mona Sæverud Higraff blir oppringt av Karin Strand i Hurtigruten, som vil diskutere mediehåndtering. Blir henvist til FHi og Hdir.

Lengre versjon med eposter:

Onsdag 29. 07 klokka 16.09: Krisestaben i HOD fikk varsel på e-post fra FHI om smittet passasjer på Hurtigruten:

Til orientering

I dag ble vi informert om et covid-19 tilfelle bosatt i Hadsel som sannsynligvis ble smittet under reise på hurtigruteskip.

Personen reiste med hurtigskip MS Trollfjord 17. juli fra Stokmarknes til Tromsø og så videre samme dag med hurtigruteskip MS Roald Amundsen fra Tromsø-Svalbard (tur/retur) med tilbakekomst 24. juli, på morgenen. Utfra smittesporingen er det ikke klart hvor og når pasienten er smittet, men gitt inkubasjonstiden er det sannsynlig at smitten har skjedd enten på MS Trollfjord eller på MS Roald Amundsen.

Kommunelegen i Hadsel har vært i kontakt med kapteinen og ansvarlig lege på hurtigskipet. I samarbeid har de besluttet, ut fra et føre-var-prinsipp, å informere om dette offentlig. Selskapet planlegger å sende ut informasjon til passasjerene på de aktuelle turene og oppfordre til årvåkenhet dersom de skulle utvikle symptomer forenlig med Covid-19 og til rask kontakt med helsevesenet for testing. Tilsvarende informasjon vil også bli publisert av ansvarlig kommunelege.

Kommunelegen har vært i kontakt med FHI angående saken. Det er stor sannsynlighet for at smitte har skjedd fra en ukjent kilde på båten. Dermed kan flere av passasjerene ha blitt eksponert under reisene. Vi støtter derfor vurderingene som er gjort mht å gå ut med denne type generell informasjon for økt årvåkenhet og testing. Det forventetes at det kan være medieinteresse i saken.

17:38 samme dag kom følgende oppdatering på e-post fra FHI:

Til orientering – oppdatering:

Etter videre dialog mellom kommunen og ansvarlig lege på hurtigruteskipet er det nå bestemt at passasjerene som var på skipene i de aktuelle periodene vil få informasjon direkte om den mulige smitteeksponeringen og om at de bør ta kontakt med helsevesenet hvis de utvikler symptomer. Det er dermed ikke behov for at kommunen går ut offentlig med informasjon om mulig smitte på hurtigruteskipet. Hurtigruten har en kommunikasjonsplan på plass dersom det blir medieoppmerksomhet om saken.

Torsdag morgen 30.07. Statsråden orienteres muntlig av kommunikasjonsdirektør Mona Sæverud Higraff om situasjonen og at Hurtigruten ville informere passasjerer.

Torsdag 30. juli 15:06: Kommunikasjonsdirektør Mona S Higraff får mail fra fungerende kommunikasjonssjef ved FHI, Kjetil Veire, som ber om innspill rundt Hurtigrutesaken fra Justisdepartementets fungerende kommunikasjonssjef Andreas Lorange og fra Higraff. Veire viser til en mail der FHI skriver at etter dialog mellom kommunen (Hadsel) og ansvarlig lege om bord, vil passasjerene få informasjon direkte om mulig smitteeksponering, og at kommunen ikke går ut offentlig med informasjon om mulig smitte på hurtigruteskipet. Kjetil Veire ber om innspill rundt medieoppmerksomheten. Lorange i JD påpeker at Hurtigruten bør gå ut med saken selv. Higraff i HOD spør om FHI vet om Hurtigruten kommer til å legge ut nettsak om at de har tatt kontakt med passasjerer og bedt dem være årvåkne for symptomer.

Torsdag 30. juli 17:23: Statsråden ble orientert om saken av kommunikasjonsdirektør Mona Sæverud Higraff i følgende e-post:

Hei, Bent og t.o.

En person som har vært ombord på hurtigruta ( i to ulike hurtigruteskip) skal ha fått påvist covid 19. Det er sannsynlig at smitten har skjedd om bord og at flere kan være eksponert for smitte.

Passasjerene som var på skipene i de aktuelle periodene vil få informasjon direkte fra Hurtigruta om den mulige smitteeksponeringen og om at de bør ta kontakt med helsetjenesten hvis de utvikler symptomer. Fhi skriver under at Hurtigruta har utarbeidet en komm.plan for situasjonen. Jeg kjenner ikke innholdet i den, men både komm i JD og jeg har foreslått overfor komm i FHI at Hurtigruta ikke bare kontakter passasjerene direkte, men også vurderer å legge ut en nettsak for å vise at de er "på" og ansvarlige. Hdir har ellers fått et oppdrag fra Hod om å levere et notat om situasjonen, med bidrag fra FHI. Mona

Fredag 31.07. formiddag: Kommunikasjonsdirektør Mona Sæverud Higraff blir oppringt av kommunikasjonssjef Anne May Knudsen, Helse Nord. Knudsen orienterer om at to filippinske medarbeidere om bord på et hurtigruteskip har blitt fraktet til UNN, og har testet positivt på covid-19. Statsråden med flere orienteres i mail kl 11:28:

Hei, snakket nettopp med Anne May Knudsen/HN. Kort info – dette er alt Helse Nord hadde av info per nå: To filippinske medarbeidere om bord på hurtigruteskip som ligger til kai i Tromsø ble fraktet i vanlig drosje til UNN. De har nå testet positivt på covid 19.

Drosjen smittevaskes og sjåfør er satt i karantene. Mulig også et besetningsmedlem til på vei til sykehus. 177 passasjerer ombord er visstnok i land i Tromsø.

UNN har satt krisestab. HN skulle også ta kontakt i eierlinja. Mona

Fredag 31.07. 11:37: Svar fra statsråden:

Vi må få klarhet i om Hurtigruten her har brutt loven, når de har filippinsk mannskap og lar passasjerer gå i land.

Fredag 31.07. kl 12:35: Kommunikasjonsdirektør Mona Sæverud Higraff blir oppringt av Karin Strand i Hurtigruten som ønsket at HOD eller FHI tar kontakt med kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege om mediehenvendelser. Higraff forsøkte å ringe Ege uten å få kontakt. Ringte Strand opp igjen og henviste Hurtigruta til FHi eller Hdir ved behov for faglige råd.

Fredag rundt kl 13 blir saken offentlig kjent i mediene.

Lavere terskel

I en e-post til TV 2 tirsdag ba helseminister Bent Høie om raskere varsling fra FHI til offentligheten om konkrete smitteutbrudd i tiden framover.

– Det er en fordel at de personene som blir direkte berørt får informasjonen raskt først, og at de ikke får informasjonen først gjennom media, når dette er mulig, sa Høie.