BOLIGER: Holmenkollen sett fra Helsfyr i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
BOLIGER: Holmenkollen sett fra Helsfyr i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Prisoppgang og rekordomsetning i boligmarkedet i juli

Boligprisene steg med 0,4 prosent i juli 2020, viser tall fra Eiendom Norge. I løpet av årets juli ble det solgt 44,7 prosent flere boliger enn i tilsvarende måned i 2019.

Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene i juli 2020 med 0,9 prosent. Boligprisene er nå fem prosent høyere enn for et år siden.

– I juli ble det solgt nesten 45 prosent flere bruktboliger enn i juli 2019. Rekordmange nordmenn har brukt sommeren til å handle bolig, og omsetningsfallet i boligmarkedet i kjølvannet av korona-utbruddet i mars og april er mer enn hentet inn igjen ved utgangen av juli, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Prisene utviklet seg sterkt nasjonalt og i de aller fleste områdene i Norge, opplyser Eiendom Norge. På det sentrale Østlandet og i Bergen var prisutviklingen mer moderat i juli, med en negativ utvikling i de sesongjusterte prisene.

– Det er trolig at mye av stimulansen av null-renten nå er priset inn i boligmarkedet, og vi forventer at boligprisene vil utvikle seg mer moderat fremover, noe som også er normalt for andre halvår, sier Lauridsen.

Rekordstor omsetning

I juli ble det solgt 6.821 boliger i Norge, som er 44,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 56.196 boliger i Norge, som er 2,3 prosent flere enn på samme tid i 2019.

I juli ble det lagt ut 4.672 boliger til salgs i Norge, som er 46,1 prosent flere enn i samme måned i 2019. Så langt i år er det lagt ut 59.045 boliger til salgs, som er 1,9 prosent færre enn på samme tid i fjor.

– Det ble både solgt og lagt ut markant flere boliger i juli i år enn i 2019. Akkumulert har det aldri vært solgt så mange boliger i Norge ved utgangen av en juli-måned, sier Lauridsen.

Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Det tok i gjennomsnitt 67 dager å selge en bolig i juli 2020. Det er en økning fra 50 dager i juni. Raskest salgstid hadde Oslo med 33 dager, og tregest salgstid hadde Stavanger m/omegn med 101 dager.

– Salgstiden er stabil og på et noe høyere nivå enn de foregående årene. Den stigende salgstiden tyder på at det er mange boliger som har ligget lenge som er blitt solgt sist måned, sier Lauridsen.

Mer moderat prisutvikling fremover

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juli hadde Kristiansand, Tønsberg m/Færder og Porsgrunn/Skien med en oppgang på 2,4 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Follo med en nedgang på 0,2 prosent.

Sterkest 12-månedersvekst hadde Hamar m/Stange med en oppgang på 8,3 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 2 prosent.

– Utviklingen i boligmarkedet de siste månedene har vært svært sterk, og juli ble intet unntak. Men juli ble noe svakere enn mange hadde ventet og da spesielt i hovedstadsområdet og Bergen. Dette er godt nytt, fordi det allerede høyt prisede boligmarkedet på det sentrale Østlandet ikke trenger sterk prisvekst, men økt tilbud av nye boliger, sier Lauridsen, og fortsetter:

– Renten er atomknappen i boligmarkedet, og vi tror effekten av null-renten nå er tatt ut. Vi forventer prisutviklingen vil bli mer moderat fremover og at den svakere utviklingen i norsk og global økonomi nå vil få større betydning for boligmarkedet. På samme tid er det sannsynlig at husholdningenes konsum i større grad vil rette seg mot egen bolig da korona-pandemien trolig fortsatt er i en tidlig fase. Hjemmet er en trygg av havn mot korona, sier Lauridsen.

En god og en dårlig nyhet

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund slår fast at boligprisfasiten for juli viser svært sterke tall.

– Trenden bekrefter at boligmarkedet kommer styrket ut av koronakrisen. Markedet drives opp av lave renter og høy tillit i husholdningene. Vi forventer en sterkere utvikling enn normalt denne høsten, sier Geving.

Administrende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.
Administrende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving. Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven

Direktøren sier den gode nyheten er at boligmarkedet bidrar til å løfte norsk økonomi ut av krisen, ettersom fall i husholdningenes bokostnader og økt egenkapital bidrar til en kraftig økning i husholdningenes konsum, som igjen har positive ringvirkninger for næringsliv og arbeidsmarked.

– Den dårlige nyheten er at sterkere prisvekst etterfølges av sterkere gjeldsvekst. Utfordringene er størst i Oslo hvor gapet mellom boligbehov og boligbygging øker. Boliglånsforskriften er siste skanse mot en ukontrollert gjelds- og prisvekst, sier Geving.

Så langt ikke bekymret for høyere priser

– Som ventet fikk vi bekreftet tidenes boligsommer, med rekordomsetninger og solid prisoppgang. Denne sommeren har vært oppsiktsvekkende, og det er solgt nesten dobbelt så mange boliger som normalår, sier administrerende direktør Terje Buraas i DNB Eiendom om tallene fra Eiendom Norge.

Leder for DNB Eiendom, Terje Buraas.
Leder for DNB Eiendom, Terje Buraas. Foto: Stig B. Fiksdal

– Normalt ser vi at boligprisene går ned om sommeren, og på vårparten var det gjengs oppfatning at boligprisene kom til å synke dramatisk på grunn av korona. Det motsatte har skjedd, mye takket være lave renter og god håndtering av korona i Norge, som blant annet har skapt tillit og optimisme i boligmarkedet, sier Buraas.

Han mener det er gledelig at Norge har et velfungerende boligmarked i det som har vært en av de verste globale krisene i nyere tid.

– I en rekke sammenlignbare land ser vi nå at boligmarkedene har gått kraftig ned eller fryst opp. Så langt er vi ikke bekymret for stigende boligpriser, og vi tror at veksten som normalt kommer på høsten vil være litt flatere i år.