BEGJÆRT UTLEVERT: 43-åringen (sladdet) hadde ifølge italienske myndigheter en sentral rolle i nettverket «Rawti Shax», og hadde tett kontakt både med terrordømte Abdul Rahman Nauroz og mulla Krekar.
BEGJÆRT UTLEVERT: 43-åringen (sladdet) hadde ifølge italienske myndigheter en sentral rolle i nettverket «Rawti Shax», og hadde tett kontakt både med terrordømte Abdul Rahman Nauroz og mulla Krekar. Foto: Italiensk politi/NTB scanpix

Dette er Krekar-kontakten (43) terrordømt for i Italia

43-åringen som er bosatt i Østfold hadde ifølge italiensk politi en sentral rolle i mulla Krekars terrornettverk.

Oslo tingrett tar onsdag stilling til om en norskiraker (43) kan varetektsfengsles mens utleveringsbegjæringen fra Italia behandles.

Påtalemyndigheten ba om fire uker i varetekt for 43-åringen.

Mannen i 40-årene, som er dømt til fengsel i Italia i mulla Krekar-saken, løslates, ifølge en kjennelse fra Oslo tingrett.

Norge mottok 19. juli en arrestordre fra italienske myndigheter for å få mannen utlevert til Italia.

– Deretter har vi foretatt undersøkelser, slik vi skal etter loven, for å vurdere om vilkårene er oppfylt. Vi har kontaktet Kripos og italienske myndigheter, og vi har fått svar. Det har tatt noe tid, sier politiadvokat Anne Karoline Bakken Staff i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til NTB.

Pågrepet utenfor sitt hjem

Siktede ble pågrepet av PST utenfor sitt hjem tirsdag morgen.

Etter nye regler om utlevering i Europa som ble innført i november, kan en utlevering nå være mulig i motsetning til tidligere, hvor norske statsborgere ikke kunne utleveres.

43-åringen er ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) internasjonalt etterlyst for pågripelse og straffeforfølging i Italia.

Uten å være til stede i retten, ble mannen i juli 2019 dømt til ni års fengsel i Italia. Ifølge italienske myndigheter skal 43-åringen som er bosatt i Østfold spilt en sentral rolle i terrornettverket «Rawti Shax».

Han bestrider både varetektsfengsling og grunnlaget for utlevering. Han mener heller ikke at dommen mot ham i Italia er riktig.

Påtalemyndigheten mener at det nå foreligger unndragelsesfare på grunn av den nye arrestordren. Mannens forsvarer, advokat Celina Therese Ekholt, mener imidlertid at det ikke er unndragelsesfare fordi mannen er godt etablert i Norge.

– Han har bodd her i 21 år og hatt statsborgerskap siden 2006. Han har også en kone som er norsk statsborger og de har to små barn, sier Ekholt til NTB.

Samtaler ble avlyttet

Ifølge dommen fra Bolzano fungerte 43-åringen i en periode som nestkommanderende da Krekar sonet en dom i Kongsvinger fengsel.

Etter at PST pågrep Krekar i mars 2012, ble samtalene han senere hadde på besøksrommet i Kongsvinger fengsel avlyttet.

TV 2 har fått tilgang til den over 100 sider lange dommen fra Bolzano, der 43-åringens rolle i Rawti Shax omtales.

Sammen med en av Krekars nærmeste støttespillere, som en britisk domstol i 2017 dømte til seks års fengsel for å være IS-medlem, skal 43-åringen siden 2009 hatt en nøkkelrolle i nettverket.

Ifølge italienske myndigheter hadde organisasjonen Rawti Shax en åpen og en skjult dimensjon, og hemmelige celler med formål om å begå terrorhandlinger i Europa og Vesten.

Koordinerte hemmelig oppdrag

Dette sier dommen fra Bolzano, som bygger på et stort og samlet bevismateriale, om 43-åringen:

  • Som «utdanningsansvarlig» var han ideologen som skulle radikalisere nettverkets medlemmer. Han oversatte, publiserte og spredte Krekars budskap i Europa og Kurdistan.
  • Han koordinerte hemmelige oppdrag for å skaffe til veie våpen som skulle brukes i aksjoner i Europa.
  • Han brukte veldedige initiativ som dekke da det ble lagt hemmelige planer om å utføre utpressingsforsøk i Kurdistan, der myndighetspersoner skulle havne i «honningfella». Ifølge en samtale som ble romavlyttet i Kongsvinger fengsel i september 2012, reiste 43-åringen til Irak med Krekars godkjennelse, for å opprette et hjem for tidligere prostituerte til dette formålet.
  • Han hadde myndighet til å overføre penger til nettverkets aktiviteter og til familiene til såkalte martyrer. 43-åringen skal ifølge en samtale som ble romavlyttet i Kongsvinger fengsel, ha informert Krekar at han hadde overført «martyrpenger» til familiene til to jihadister.
  • På oppdrag fra Krekar utførte han oppdrag i Nord-Afrika og Midtøsten, der han etablerte og vedlikeholdt konfidensiell og strategisk kontakt med andre terrororganisasjoner.

Ifølge en avlytting PST utførte på oppdrag for italiensk politi, fortalte 43-åringen i en samtale i februar 2013 at han ikke hadde klart å opprette kontakter i Egypt. Årsaken var at egyptisk sikkerhetstjeneste hadde overvåket ham hele tiden, fordi norske myndigheter hadde bedt dem om å gjøre det.

Italiensk politi mener Krekar var lederen for 16 andre kurdiske irakere og kosovoalbanere som alle ble pågrepet under en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi i november 2015.

Ba om våpen

43-åringen var blant dem som ble pågrepet i 2015, etter at den italienske statsadvokaten i den såkalte Roma-kjennelsen begjærte pågripelse og fengsling av medlemmene i nettverket.

Kjennelsen på 1161 sider inneholder utskrifter og referater fra avlyttede samtaler, og 43-åringens navn er gjengitt over 1500 ganger i dokumentet som presenterer bevisene for virksomheten til Rawti Shax.

I en samtale som italiensk politi overvåket i februar 2012, skal 43-åringen ha bedt kurderen Abdul Rahman Nauroz skaffe våpen:

– Kan du kjøpe meg to våpen og bringe dem til Nederland?

En italiensk antiterroretterforsker som vitnet under rettssaken i Bolzano, har forklart at våpnene ble spesifikt nevnt bare i den første samtalen. Senere ble «trær» og «blader» brukt som referanser til «våpen» og «magasiner», etter at at 43-åringen skal ha bedt Nauroz om det:

– Nå ba jeg deg om å skaffe våpen. Neste gang du snakker med meg, snakker vi om trær og blader.

Høyrisikofange

Nauroz ble senere dømt til seks års fengsel i Italia. Italienske påtalemyndigheter regner den antatte hovedmannen i den italienske cellen som særlig aktiv i å rekruttere nye jihadister, både via internett og gjennom virksomheten fra leiligheten sin i Merano.

I mars 2012 deltok Nauroz i en demonstrasjon sammen med Krekar utenfor Stortinget. I forkant av demonstrasjonen skal Nauroz ha møtt 43-åringen i Oslo, heter det i Bolzano-dommen.

Mulla Krekar blir ansett som å være en høyrisikofange i Italia, da han soner en 12 år lang fengselsdom for terrorplanlegging.

Den kurdiske islamisten har tidligere vært fengslet på Rebibbia-fengselet i Roma, men ble i sommer flyttet til Badu 'e Carros, som ligger i fjellbyen Nuoro, midt på øya Sardinia. Høysikkerhetsfengselet huser også lederskikkelser fra kriminelle mafiaorganisasjoner som Cosa Nostra, 'Ndrangheta og Camorra. (TV 2/NTB)