Når du har lagt inn målet, estimerer også GPS-en når du vil være fremme. Det tallet forsøker mange å slå... Foto: Gjensidige.
Når du har lagt inn målet, estimerer også GPS-en når du vil være fremme. Det tallet forsøker mange å slå... Foto: Gjensidige.

Råkjører for å «slå» GPS-en – det kan gå virkelig galt

Smart hjelpemiddel kan gi farlige situasjoner.

Svært mange av oss bruker GPS i bilen. Det er gull verdt for å finne frem til nye steder –samtidig som systemet hele tiden underveis forteller deg når du kan forvente å være fremme.

Det siste kan mange ganger være gull verdt for å kunne planlegge. Men det kan også føre til en uforsvarlig kjørestil.

To av fem unge under 30 år innrømmer nemlig å ha "kappkjørt" mot GPS-en. Altså at de bevisst har gasset på, i håp om å komme frem tidligere enn systemet estimerer. Og for å klare det, må du som regel bryte fartsgrensen.

Flest unge menn

I en undersøkelse gjennomført av Ipsos for forsikringsselskapet Gjensidige, kommer det frem at 16 prosent av norske bilførere en eller flere ganger har bedrevet kappkjøring mot GPS-en. Oslo og Vestfold skiller seg ut geografisk, med henholdsvis 21 og 20 prosent.

Kanskje ikke helt overraskende er det flest menn som forteller at de har gjort dette. Det er dobbelt så mange menn som kvinner som lar seg utfordre av tidsestimatet som dukker opp på skjermen.

Verst er det blant de unge; hele 40 prosent innrømmer at de har forsøkt å slå GPS-en på tid. Det bekymrer Marie Brudevold, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

GPS-bande går etter ett bilmerke

Ser du på skjermen i stedet for veien foran deg når du kjører, kan det fort oppstå skumle situasjoner. Foto: Gjensidige.
Ser du på skjermen i stedet for veien foran deg når du kjører, kan det fort oppstå skumle situasjoner. Foto: Gjensidige.

Fryktelig dårlig kombinasjon

– Jeg kan forstå at mange ønsker å komme fortest mulig frem, og at det er fristende å vise GPS-en at du er raskere enn den tror, men det må ikke gå på bekostning av trafikksikkerheten, sier hun.

Når fokuset er på det digitale kartet, fremfor veien foran deg, kan det fort bli trafikkfarlig.

– I tillegg må du ofte bryte fartsgrensene for å kunne "vinne" over GPSen. Høy fart og ufokusert kjøring er en fryktelig dårlig kombinasjon, sier Brudevold, i en pressemelding.

De betaler gjerne fartsboten din

110 meter i blinde

Etter hvert som infotainmentskjermene har blitt mer og mer vanlige i nyere biler, har også bruken av disse blitt en bekymring. I mange biler styrer du nå svært mange funksjoner fra selve skjermen. Det gjør at du risikerer å måtte ta oppmerksomheten bort fra veien – og se på skjermen i stedet.

Ser du på skjermen i fem sekunder mens du kjører i 80 km/t, tilsvarer det å kjøre 110 meter i blinde. Og i løpet av den strekningen kan svært mye skje.

Ikke så smart å stole på GPS-en – se hvordan dette gikk

Bilen skal overvåke deg, sjekk hva BMW kommer med: