SENDTE BREV: Hurtigruten sendte i starten av juni et brev til ansvarlige departementer om muligheten for å seile langs norskekysten i sommer.
SENDTE BREV: Hurtigruten sendte i starten av juni et brev til ansvarlige departementer om muligheten for å seile langs norskekysten i sommer. Foto: NTB Scanpix / TV 2

Ga regjeringen disse løftene for å få seile – Kystverket ble først varslet dager etter at Roald Amundsen la til kai

I et brev til myndighetene skrøt Hurtigruten av sine egne rutiner. Da det oppsto smitte om bord, endte de med å bryte flere av disse retningslinjene.

Den 8. juni sendte Hurtigruten et brev til Helse- og omsorgsdepartmentet, Nærings- og fiskeridepartementet og Justisdepartementet i forbindelse med søknad om å få gjennomføre ekspedisjonscruise langs norskekysten.

TV 2 har fått tilgang til brevet. Der redegjør Hurtigruten for hvordan de på en trygg og sikker måte skal unngå smitte om bord deres skip.

Skryter av seg selv

Selskapet trekker også frem sin lange erfaring i å operere skip som lukkede miljøer på grunn av seilinger i en rekke sårbare områder.

– Vi har, fra de første utbruddene av covid-19, hatt grundige og omfattende rutiner og prosedyrer for å ivareta smittevernet. De første tiltakene ble satt i verk i slutten av januar, og vi har ikke hatt et smittetilfelle om bord, heter det i brevet.

Hurtigruten påpeker videre at de ikke har hatt smittetilfeller på deres skip verken blant ansatte eller passasjerer, til tross for at alle deres 16 skip var i drift frem til 12. mars.

– Vi har utviklet prosedyrer mange år før covid-19 pandemien brøt ut, for å begrense faren og omfanget av virusutbrudd som Noro og andre sykdomsutbrudd som krever mye av det samme smittevernet som covid-19, skriver de til departementene.

Brudd på egne rutiner

I brevet har de også listet opp en rekke rutiner ved mistanke om mulig smitte om bord:

• Skipet skal føre en logg over personer som blir syke, inneholdende minimuminformasjon om navn, lugarnummer og booking-referanse.

• Ved mistanke om utbrudd skal Operations Manager omgående varsles over telefon, alternativt benyttes vakttelefon drift som da direkte varsler leder for Operations, HR, Communications og Fleet Sanitation Officer.

• Ved pågående utbrudd av sykdom skal skipet daglig klokken 10 sende en epost til rederiet med informasjon om sykdomsbildet om bord, inneholdende info om antall syke og tiltak som er iverksatt. Eposten vil da komme frem til nødvendige mottakere i rederiet.

• Ved mistanke om, eller ved konstaterte tilfeller av covid-19 om bord, skal Kystverket, via Vardø sjøtrafikksentral varsles på telefon. Deretter varsles smittevernlege i henhold til «forskrift om meldepliktige sykdommer» samt Operations Manager. Dessuten skal i dette tilfelle hver av havnene skipet seiler til informeres i god tid før anløp.

– Fikk ikke noe varsel

Knut-Ivar Bendiksen er maritim direktør ved Tromsø havn. Han bekrefter til TV 2 at Hurtigruten aldri varslet de om mistanke om korona-smitte på MS Roald Amundsen før de la til kai.

– Vi fikk ikke noe varsel fra Hurtigruten direkte. Vi fikk vite om smitten da vi kom på jobb på fredag og åpnet avisene, sier Bendiksen og legger til:

– Vi forholder oss til kommunen og kommuneoverlegen, og vår oppgave er å stille kaiplassen tilgjengelig. Men vi forutsetter at de forholder seg til de regelverkene som gjelder både kommunalt og landet forøvrig.

Kystverket uvitende

Kystverket har fem sjøtrafikksentraler som organiserer og overvåker skipstrafikken, slik at sjøsikkerhets- og beredskapstiltak ved behov raskt kan iverksettes.

TV 2 har også bedt Kystverket undersøke om de ble varslet, slik Hurtigruten hadde opplyst at de skulle gjøre under et covid-19-utbrudd. Ifølge kommunikasjonsdirektør Solveig Moe Frøland skjedde det imidlertid ikke før det hadde gått flere dager.

Kystverket fikk først beskjed om smitteutbruddet søndag 2. august, to dager etter at MS Roald Amundsen hadde lagt til kai i Tromsø. På dette tidspunktet var det bekreftet 36 smittetilfeller, og smittesporingsarbeidet var i full gang.

– Det eneste varselet som er registrert inn hos Vardø VTS fra Hurtigrutens «Roald Amundsen» i aktuell periode er søndag 2. august klokken 18.00. Dette ble gjort i forbindelse med en forhaling (flytting mellom to kaier) i Tromsø. Denne forhalingen ble meldt inn i vårt elektroniske meldingssystem «SafeSeaNet», og det var der avkrysset for punktet om at det er eller har vært personell om bord med smitte eller mistanke om smitte, skriver Frøland i Kystverket i en epost til TV 2.

– Forventer at de rydder opp

På en pressekonferanse mandag uttalte helseminister Bent Høie at tilliten til Hurtigruten er svekket.

– De har vært pådrivere for at regjeringen skal åpne opp for denne typen aktivitet. At de ikke har fulgt egne varslingsrutiner er alvorlig, og jeg forventer at de rydder opp, uttaler ministeren i en epost til TV 2 tirsdag.

Samtidig opplyser Høie om at Folkehelseinstituttet vil bli bedt om å ha en lavere terskel for å gi direkte informasjon til offentligheten om konkrete smitteutbrudd.

– Det er en fordel at de personene som blir direkte berørt får informasjonen raskt først, og at de ikke får informasjonen først gjennom media, når dette er mulig, sier Høie.

Beklager

TV 2 har bedt Hurtigruten svare på om rapporteringsrutinene som det vises til ble fulgt da det oppsto mistanke om smitte om bord, men har tirsdag ettermiddag ikke fått svar.

Tirsdag kveld sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege til TV 2 at de beklager.

– Jeg forstår at mange er skuffet, og hvis noen er skuffet, er det Hurtigruten selv. Vi har gode prosedyrer, vi har gode rutiner. Her har ikke alle rutiner blitt fulgt opp som de skulle. Hva nøyaktig som har skjedd og hva som har gått galt, må vi komme tilbake til, og vi har gjort feil, og vi må bare beklage, sier Ege.