Hurtigruten-sjefen: – Jeg hørte ikke rådet fra Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet rådet Hurtigruten til å varsle alle passasjerer om at det kunne være smitte om bord onsdag. Den beskjeden nådde aldri frem til Hurtigruten-sjefen, sier han.

Samtidig som smitteutbruddet på Hurtigruten fortsetter å øke i omfang, settes det spørsmål ved hvordan selskapet har håndtert utbruddet.Folkehelseinstituttet anbefalte Hurtigruten å varsle passasjerene om mulig smitte allerede onsdag. Først to dager etter slo selskapet smitte-alarm.- Vi skulle ønske at passasjerene fikk beskjed ennå tidligere, så her kan det godt være at det er forbedringspunkter, sier avdelingsdirektør Line Vold ve