TV 2 ble med politibetjent Torgrim Flaten og patruljebåten til sjøs utenfor Bergen. Han sier en merking av alle fritidsbåter ville gjort arbeidshverdagen deres enklere.
TV 2 ble med politibetjent Torgrim Flaten og patruljebåten til sjøs utenfor Bergen. Han sier en merking av alle fritidsbåter ville gjort arbeidshverdagen deres enklere. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Politiet hyller båt-forslag: – Kan spare store offentlige ressurser

Forslaget vil være spesielt nyttig når nødetatene skal avgjøre iverksetting av kostbare redningsaksjoner, mener politiet.

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) har tidligere tatt til orde for at alle fritidsbåter under 15 meter må registreres og merkes med skilt og registreringsnummer, akkurat som biler.

I dag er dette helt frivillig for fritidsbåter av denne størrelsen, men dette vil båtforbundet ha en endring på.

– De siste tiårene har båtene blitt stadig større, og det finnes dessverre en del uvøren trafikk på sjøen hvor man kjører fort i trange farvann tett opptil andre båter. Det er nå veldig vanskelig å få identifisert hvem som kjører forbi, og da vil et registreringsnummer være på sin plass, sa regionleder Bjørn Ydse i KNBF Vest til TV 2 tidligere i sommer.

Saken fortsetter under bildet

Regionleder Bjørn Ydse i Kongelig Norsk Båtforbund sier de vet det fins politisk vilje til å innføre lovpålagt merking av båter, men forslaget møter motstand.
Regionleder Bjørn Ydse i Kongelig Norsk Båtforbund sier de vet det fins politisk vilje til å innføre lovpålagt merking av båter, men forslaget møter motstand. Foto: Kåre Breivik / TV2

Stort miljøproblem

I tillegg vil båtforbundet - med en slik lovpålagt skilt-merking - gjøre det enkelt å kjenne igjen båter som har blitt etterlatt i naturen og til sjøs.

Miljødirektoratet har tidligere omtalt det som et problem at eldre båter blir hensatt, istedenfor å leveres inn til vraking.

– Hvis man ikke innfører et lovpålagt register med merking, vil disse problemene bare øke i omfang, sa Ydse

  • Se TV 2 være med politibåten ut på patrulje i videovinduet øverst

Politiet støtter forslaget

Nå slutter politiet seg til båtforbundet sitt krav, og sier de støtter forslaget om lovpålagt merking og registrering av alle fritidsbåter.

De mener kjennemerkene vil være spesielt nyttige når nødetatene finner førerløse båter, og de må vurdere hvorvidt de skal iverksette en kostbar redningsaksjon eller ikke.

– En slik aksjon krever store ressurser. Det kan skje at en må kalle inn rutetrafikk, båter som går i næring, og kystvakten for å være med i søk. I tillegg må en også tilkalle redningshelikopter og luftambulanse, sier politibetjent Torgrim Flaten ved sjøtjenesten i Vest politidistrikt og understreker:

– Hvis båten hadde vært registrert, så har en i alle fall mulighet til å ta en telefon til eier av båten, eller eventuelt snakke med nærmeste pårørende som kan fortelle om personen har kommet i land eller ikke.

Så her kan man unngå unødvendige aksjoner og spare store offentlige ressurser?

– Ja, det er riktig, sier han.

Saken fortsetter under bildet

– Det er viktig for oss å ha en relasjon til båtførerne på sjøen. De fleste er glade for å treffe oss, sier politibetjent Torgrim Flaten.
– Det er viktig for oss å ha en relasjon til båtførerne på sjøen. De fleste er glade for å treffe oss, sier politibetjent Torgrim Flaten. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Departementet avviser forslaget

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som eventuelt ville hatt ansvar for å gå videre med et slikt forslag.

Dette er det ingen planer om på nåværende tidspunkt, har statssekretær Grunde Kreken Almeland (V) tidligere sagt til TV 2.

Hovedårsaken er at en slik innføring blir for ressurskrevende og dyr. At politiet nå har kommet på banen, endrer ikke saken for deres del.

– Hvis man oppretter et eget register med innmeldingsplikt, pålegger man samfunnsborgerne våre ganske store og nye plikter, og det har kostnader både for den enkelte og staten, sa Almeland.

Statssekretæren vektlegger at de mener dagens ordning er tilstrekkelig, der man enten kan melde seg inn i NOR-registeret, eller Redningsselskapet sitt småbåtregister.

Saken fortsetter under bildet

Johan Matre (t.h) og familien er ute på tur med sin nye fritidsbåt. Matre mener det er viktig å merke farkosten.
Johan Matre (t.h) og familien er ute på tur med sin nye fritidsbåt. Matre mener det er viktig å merke farkosten. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Ting skal være merket

TV 2 ble med sjøtjenesten ut på patrulje i fjorden utenfor Bergen. Der traff vi på flere båtførere med ulike syn på registrering og merking.

En av disse var familien Matre, som var til sjøs med sin nykjøpte fritidsbåt. Der var registreringsskiltet på plass.

– Det blir jo akkurat som med biler, at ting skal være merket. Jeg synes det er viktig om dersom noe skulle skje, om det så er en ulykke eller et tyveri. Det er greit å ha oversikt over båtene, og dette blir enklere når de er oppført i et register, sier Johan Matre.

Båteier Kåre Skjerping mener en slik registrering bør være i offentlig regi, men forstår at næringsdepartementet mener det blir for dyrt.

– Det kan jeg forstå. Det er utrolig mange båter, og jeg er usikker på om det er nødvendig med registreringsnummer på alle, sier han.

Saken fortsetter under bildet

Forlatt og sunket båt ved en flytebrygge. Ingen kjenner eieren fordi det mangler registreringsnummer på båten.
Forlatt og sunket båt ved en flytebrygge. Ingen kjenner eieren fordi det mangler registreringsnummer på båten. Foto: Kåre Breivik / TV2

Frykter flere forlatte båter

Miljødirektoratet og flere medier har i en årrekke omtalt forlatte båter som et miljøproblem. I 2017 etablerte direktoratet en panteordning, der eiere vil kunne få utbetalt 1000 kroner ved innlevering til vraking.

Likevel er det mange som heller velger å la båten seile sin egen sjø eller synke til bunns. Politiet mener dette problemet bare vil øke.

– Båtene som er moderne i dag, kommer til å bli umoderne og mindre verdt. Samtidig blir det stadig flere plastbåter i omløp, og en kommer til å oppleve at flere av disse blir forlatt, sier Flaten ved sjøtjenesten.

Hvor stort problem er dette med identifisering av råkjørere?

– Det er jo et problem. I dag er vi avhengig av video eller opptak av gjerningen, og selv det gir oss ikke nødvendigvis identiteten til eieren. Hadde vi derimot hatt registreringsnummer, så hadde en enklere funnet frem til eieren av farkosten, sier Flaten.