Mening

Siv Jensen overser Fremskrittspartiets grunnprinsipper

Landsmøtet til Frp må få et «reelt valg mellom politikk, retning og lederskap», skriver styremedlem i Oslo Frp, Kent Andersen, i denne kronikken.

I et intervju med TV 2 blåser Siv Jensen ut mot «de som vil ta partiet i en ny retning», og hun peker på Fremskrittspartiets program. Men mens programmet kan tolkes, vektes og endrer seg, peker Oslo Frp på grunnprinsippene som står fast siden partiets begynnelse. Vi vil ikke forandre. Vi vil bevare, fordi globalismen, innvandringen og klimahysteriet har løpt løpsk i EU. Selvfølgelig krever det en grundig debatt.

Siv Jensen: «Fremskrittspartiet er et liberalistisk folkeparti.»

KRONIKK-FORFATTEREN: Kent Andersen, styremedlem i Oslo Frp.
KRONIKK-FORFATTEREN: Kent Andersen, styremedlem i Oslo Frp. Foto: Christoffer Andreassen/TV 2

Dette repeterer Siv Jensen stadig vekk, men hva ligger i det? Hvilke verdier representerer det? Akkurat disse fem ordene er det knapt debatt om – hvis vi altså ser bort fra at ordet «liberal» er kuppet av venstresiden, og nå symboliserer sosialistisk oppløsing av grenser, normer og regler. Altså alt Frp er imot.

Hovedproblemet er at Frp-lederen aldri snakker om avsnittet som følger etter ordene «liberalistisk folkeparti». I stedet blir hun morsk, og bruker trusler og skremmetaktikk. Vel, sånt fungerer ikke på oss veteraner som har stått på barrikaden for Frp i årevis. Vi forventer redelig debatt, så la meg sitere dette avsnittet i sin helhet fra side 8 i partiets prinsipp og handlingsprogram 2017 - 2021

«Fremskrittspartiet er et liberalistisk folkeparti. Det bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssynet og humanistiske verdier. Hovedmålet er sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Det fundamentale i vårt samfunnssyn er troen på, og respekten for, det enkelte menneskets egenart og retten til å bestemme over eget liv og økonomi. Enkeltmennesket er, sammen med familien og eiendomsretten, det grunnleggende i samfunnet.»

Dette er altså Fremskrittspartiets grunnprinsipper og eksistensgrunnlag. Og disse prinsippene umuliggjør politikk som driver frem skatter, avgifter og offentlig inngripen…slik som globalismen, innvandring, EU, EØS, ACER, vindkraft og klimatiltak uvergelig gjør. Dette er ikke i folkets interesse.

Derfor er alle Frp-politikere pålagt å være prinsipielt imot globalisme, innvandring, EU, EØS, ACER, vindkraft, klimatiltak. De er ikke forenlige med Fremskrittspartiets hovedmål. Det er ikke Frp-politikk. Det er EU, Høyre- og Ap-politikk. OK?

Siv Jensen: «Det er et godt og samlet Frp som har satt kurs og så er det enkeltpersoner som vil ting på en annen måte.»

Kremt: Årsmøtet for Oslo-Frp, Siv Jensens eget fylke, med over 60 delegater fra alle lokallagene, er altså ikke «enkeltpersoner». Og målet med «patriot-resolusjonen» som ble vedtatt av flertallet, er nettopp å fortsette kursen som folkeparti for folk flest – mot skatter, avgifter og offentlig inngripen. Og dessuten: Resolusjonen er et innspill til en programdebatt som partiets tillitsvalgte er forpliktet og oppfordret til å ta. Oslo FrP følger bare spillereglene.

Siv Jensen klandrer imidlertid flertallet i eget fylke for å ikke følge hennes linje, og da forstår man kanskje at det vekker en smule undring? Gjelder samme holdning overfor landsmøtet tro? Det finner vi snart ut, for Oslo Fylkesstyre vil naturligvis kreve at landsmøtet behandler og stemmer over «patriot-resolusjonen». Det kan umulig være galt at man diskuterer politikk og retning i et politisk parti. Hallo!

Siv Jensen: «Det er partiets øverste organer som beslutter Frps politikk og strategi.»

Dette er det heller ingen som bestrider. Men det er ikke Siv Jensen som er partiets øverste organ. Det er ikke hun som «setter kurs». Det er det først og fremst medlemmene som gjør, gjennom årlige landsmøter. Og hva er egentlig den politikken og strategien du snakker om Siv?

Er det Frp-politikk å knytte oss til ACER mot grunnfjellets vilje? Si ja til vanvittig kostbare «klimatiltak» som rammer folk flest? Uthule grunnloven gjennom globalisme og EØS ? Sette rekord i bompenger? Sette rekord i offentlige ansatte? Støtte utbyggingen av vindkraft som ødelegger både natur, økonomi og kraftforsyning? Støtte organisasjoner på venstresiden, samt grønnrøde NRK? Bli med i World Economic Forum og FNs bærekraftsmål, på bekostning av Norges selvstendighet?

Hva har dette med Frp-politikk å gjøre? Står et «Samlet Frp» bak dette? Det spurte aldri TV 2- journalisten om, så da spør jeg.

Siv Jensen: «Da har de jo åpenbart truffet feil parti! Hvis de mener at det skal grunnleggende endringer til for partiet sin del når et stort, stort flertall hegner om verdiene det er tuftet på.»

Sorry: Partiets verdier ligger ikke i trylleformelen «liberalistisk folkeparti», Jensen. Frp er ikke tuftet på en kort payoff, men på partiets politiske doktriner til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep – på vegne av «folk flest». Det er essensen av Frp. Alt skal handle om det, og det var Carl I Hagen vaktbikkje for. Det er jeg også. Og grunnfjellet murrer.

I dette intervjuet indikerer utrolig nok Siv Jensen at selveste Carl I Hagen hverken forstår eller hører hjemme i Fremskrittspartiet. Det er såpass surrealistisk at det gjør det enda viktigere at landsmøtet får et reelt valg mellom politikk, retning og lederskap.

Er Frp et globalt eller nasjonalt orientert folkeparti? Skal Norge ha innskrenket selvbestemmelse, eller bevare nasjonal handlefrihet og kontroll? Den debatten skulle vært tatt for fem år siden.

Landsmøtet bestemmer – partilederen må følge.