Mer enn ni av ti nye biler som selges i Norge i dag, har automatgir. Foto: Frank Williksen
Mer enn ni av ti nye biler som selges i Norge i dag, har automatgir. Foto: Frank Williksen

Elever med automatgir kjører sikrere

Mer enn ni av ti nye biler her i landet leveres nå med automatgir.

Ola og Kari Nordmann kjøper biler med automatgir som aldri før. Noe av dette skyldes selvsagt den raske økningen i salget av elbiler og hybridbiler, som alle leveres bare med automatgir. Men også rene fossilbiler velges stadig oftere med automatisk girkasse.

Det har lenge vært mulig å velge å avlegge førerprøve kun for bil med automatgir, og her skyter tallene raskt i været for tiden. Bare siden 2017 er andelen som velger automat-førerkort mer enn doblet. Dette viser tall Broom har fått fra Statens vegvesen.

95 prosent med automatgir

Her er tallene:

Antall gjennomførte prøver Antall/Andel automatgir

2017 95.199 12.334 – 13 prosent

2018 94.059 16.665 - 18 prosent

2019 97.160 23.616 – 24 prosent

2020 (ut mai) 35.605 9.990 – 28 prosent

– Vi har sett denne trenden lenge. Tallene reflekterer generelt en økende interesse for automatgir. Det har selvsagt også hatt stor betydning at salgstallene for elektrifiserte biler øker såpass kraftig som de gjør. Disse bilene har alltid automatgir.

Generelt har nå omtrent 95 prosent av nye biler som leveres her i landet automatgir, og da er det selvfølgelig bare naturlig at flere og flere velger å ta førerkort begrenset til slikt drivverk, sier Torgeir Abusdal, administrerende direktør i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) til Broom.

Trykknapper blir mer og mer vanlig som mgirvelger - her er løsningen i Hyundai Kona EV. Foto: Frank Williksen
Trykknapper blir mer og mer vanlig som mgirvelger - her er løsningen i Hyundai Kona EV. Foto: Frank Williksen

Like mange skolebiler med automatgir

– Er det noen geografiske forskjeller på denne automatgir-trenden?

– Ja, og de er til dels betydelige. Det er ingen tvil om at det er en atskillig høyere andel som velger automatgir i storbyene, mens vi i distrikts-Norge ser at manuelt gir er mer vanlig, sier han.

Kjøreskolene følger godt opp denne trenden. Trafikkskoler Broom har vært i kontakt med i noen av de større byene bekrefter at sammensettingen av skolebilparken har forandret seg i takt med denne utviklingen, og i dag er det ikke uvanlig at trafikkskoler har minst like mange biler med automatgir som tradisjonelle skolebiler med manuell girkasse.

Nå blir det enklere å sjekke om førerkortet er gyldig

Positiv utvikling

– Ja, vi ser jo at skolene følger opp godt. Spesielt i Oslo er andelen biler med automatgir høy på trafikkskolene, bekrefter Abusdal. I ATL hilser man denne utviklingen velkommen:

– Vi ser på dette som en positiv utvikling. Elever som kjører med automatgir kjører sikrere, fordi de slipper å måtte konsentrere seg om gir og clutch under kjøringen. Dette betyr færre ting å fokusere på, og dermed mer oppmerksomhet på selve kjøringen.

Nå er det jo slik at politikerne ønsker raskest mulig overgang til 0-utslippsbiler her i landet. Disse bilene kommer kun med automatgir, så der har man ikke en gang noe valg.

Torgeir Abusdal i ATL ser positivt på at stadig flere tar førerkort for automatgir. Foto: ATL
Torgeir Abusdal i ATL ser positivt på at stadig flere tar førerkort for automatgir. Foto: ATL

Forenkling, takk!

– Også i ATL ønsker vi at stadig flere skal velge førerkort for automatgir. Det er ingen grunn til å ta førerprøve for manuelt gir dersom man ikke har spesielt behov for dette, sier Torgeir Abusdal. ATL-sjefen har imidlertid et ønske til myndighetene:

– Det trengs en regelendring i EUs førerkortdirektiv som gjør det litt enklere og mer lettvint for dem som har førerkort for automatgir, men som får behov for å utvide førerkortet til å gjelde også manuell girkasse. I dag krever dette ny førerprøve, noe vi mener er unødvendig tungvint og byråkratisk. Her burde det være mulig å få til en løsning som den de har i Frankrike, der man kunne klare seg med å dokumentere et antall timers instruksjon på trafikkskole som grunnlag for utvidelse av førerkortet, sier ATL-sjefen til slutt.

Over en million nordmenn slipper å ha med førerkortet