FRUSTRERT: Camilla Moen skal begynne på sykepleierstudiet på VID, men får ikke studielån fra Lånekassen.
FRUSTRERT: Camilla Moen skal begynne på sykepleierstudiet på VID, men får ikke studielån fra Lånekassen. Foto: Haakon Eliassen/TV 2

Camilla får ikke studielån på grunn av noe hun gjorde for 20 år siden

Camilla Moen har kommet inn på sykepleien, men får ikke studielån fordi hun droppet ut av et annet studium for nær 20 år siden.

Gleden var stor da Camilla Moen kom inn på sykepleierstudiet i sommer. Like etter fikk hun imidlertid beskjed om at hun ikke hadde grunnlag for å få studielån av Lånekassen.

Da hun studerte på tidlig 2000-tallet, fullførte hun ikke hele graden. Hun ble liggende 70 studiepoeng bakpå.

Paragraf 71 i Lånekassens forskrift om utdanningsstøtte sier at søkere som er mer enn 60 studiepoeng forsinket, ikke har rett til lån og stipend før semesteret etter at forsinkelse som overstiger 60 studiepoeng er hentet inn.

– Jeg får avslag for å ikke fullført eksamener fordi jeg surret det til da jeg var 18 år gammel, selv om jeg har betalt ned på lånet prikkfritt, sier Moen.

Ønsker mer bruk av skjønn

Hun er avhengig av studielån for å kunne sjonglere sykepleien og tre barn. Moen har vært i full jobb, og hevder det har vært umulig for henne å ta opp eksamenene på siden.

– Jeg synes Lånekassen må åpne opp for mer bruk av skjønn. De burde se på hvor lenge siden man studerte sist, og hvorvidt man har nedbetalt lånet, sier hun.

Trebarnsmoren var i kontakt med Lånekassen tidlig i år for å spørre hvor mange år hun hadde igjen av studielånet, ettersom regelen er maks åtte år per student. Da opplyste de om at hun hadde 3,5 år igjen med studielån. Hun ble ikke informert om at hun ikke hadde grunnlag for lån.

Hun fortviler over at de ikke ga beskjed til henne om denne problemstillingen før i sommer.

– Det slo meg ikke at noe jeg gjorde for 20 år siden kunne ha så stor betydning nå, sier hun.

Moen har søkt seg til et yrke som er svært tiltrengt i samfunnet, noe hun mener burde veie tyngre enn at hun surret i sine yngre dager.

Lånekassen vurderer ytterligere endringer

Kommunikasjonsdirektør for Lånekassen, Anette Bjerke, sier til TV 2 at dette er en relativt sjelden problemstilling, som trolig kan bli mer aktuell i årene som kommer.

– Vi ser det som positivt at problemstillinger som dette kommer opp, og det gir oss mulighet til å se på om ordningene våre er tilstrekkelig tilpasset nye kundegrupper – voksne som ønsker å ta videre utdanning. Fra denne høsten kommer flere ordninger i Lånekassen for voksne. For øvrig jobber vi, i dialog med Kunnskapsdepartementet, videre med å se på om det bør gjøres ytterligere endringer, sier Bjerke.

Hun presiserer at Lånekassen kan utøve skjønn der forskriftene tillater det.

– Det er viktig å huske at Lånekassen ikke er en vanlig bank, men skal forvalte studiestøtteordninger etter gjeldende regelverk. Når Lånekassen betaler ut studielån er det med utgangspunkt i vilkår som er regulert ved lov, som for eksempel kan være at studiene må gjennomføres og bestås. Når vilkårene ikke er oppfylt, har ikke Lånekassen anledning til å innvilge nye lån, sier hun.

I Moen sitt tilfelle må hun derfor ta igjen ti studiepoeng for å kunne få innvilget nytt studielån.

Hvorfor ble ikke Camilla informert om dette da hun kontaktet dere tidligere i år angående studielån?

– Konkret hva som er sagt ved en slik henvendelse, er vanskelig å vite noe om. Det jeg kan si er at det er beklagelig hvis kunden opplever å ha fått mangelfull eller feil informasjon fra Lånekassen. Vi tilstreber å gi korrekt og fullstendig informasjon til alle som tar kontakt om lån og stipend.