Mobiltelefonen er gull verdt for å kunne dokumentere et uhell eller en ulykke ute i trafikken. Her er det viktig å ta bilder som tydelig viser hva som har skjedd. Foto: Shutterstock/Tryg.
Mobiltelefonen er gull verdt for å kunne dokumentere et uhell eller en ulykke ute i trafikken. Her er det viktig å ta bilder som tydelig viser hva som har skjedd. Foto: Shutterstock/Tryg.

Dette er det viktigste du må gjøre hvis uhellet er ute

Mobilen er gull verdt også her.

Svært mange av oss er på bilferie i år. Det betyr mye trafikk på veiene, dermed også at det kan oppstå flere uhell og skader enn normalt.

Skulle du komme ut for en trafikkulykke uten personskade, kan det være greit å vite at det viktigste verktøyet er noe du temmelig sikkert har med deg: Nemlig mobiltelefonen:

– Det er viktig å dokumentere skader, og bilder tatt med mobil av skadested, bilene og bilskadene vil kunne være til hjelp i en eventuell forsikringssak. Uten dokumentasjon kan et forsikringsoppgjør bli vanskeligere, spesielt hvis en ikke har kaskoforsikring selv, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Får panikk

Mange velger bilferie fordi det gir stor fleksibilitet. I tillegg til felles naturopplevelser, får man med seg mye bagasje og utstyr til aktiviteter.

Men uhell og ulykker kan skje. Hver sommer er mange nordmenn innblandet i trafikkulykker, og da gjelder det å holde hodet kaldt.

– Det er fort gjort å bli satt ut i en slik situasjon, og få lettere panikk. Noen ganger oppstår det kommunikasjonsproblemer, man krangler om detaljer eller at motparten oppfattes som vanskelig. Forsøk å beholde roen, og ta bilde av alt du finner relevant; nærbilder av skader, både egen bil og motpartens, samt totalbilder av skadestedet og registreringsnummer på andre involverte kjøretøy, sier Brandeggen.

Vi bulker for 34 millioner kroner, hver eneste dag

Svært mange av oss er ute på norgesferie i år. Det betyr mange biler ute på veiene, dermed også økt fare for uhell og ulykker.
Svært mange av oss er ute på norgesferie i år. Det betyr mange biler ute på veiene, dermed også økt fare for uhell og ulykker.

Internasjonal skademelding

Er du innblandet i en trafikkulykke i Norge med en norskregistrert bil, ordner som regel forsikringsselskapene opp seg imellom. Men blir du involvert i en trafikkulykke med en utenlandskregistrert bil, kan det medføre andre krav til dokumentasjon.

– Det kan være lurt å ha et internasjonalt skademeldingsskjema liggende i bilen. Norske forsikringsselskap forholder seg til egne bransjeavtaler, men kolliderer du med en utenlandskregistrert bil, trenger ikke det bety noe. En felles skademelding er uansett det som i størst grad blir brukt som bevismiddel i enhver skadesak. Skulle partene ha ulike oppfatninger av hva som har skjedd, kan det bli ekstra viktig med dokumentasjon som for eksempel bilder, sier Brandeggen, i en pressemelding.

Her betaler du per minutt du leier bilen

- Ta bilder! Det er den klare oppfordringen fra forsikringsselskapet Tryg. Foto: Shutterstock/Tryg.
- Ta bilder! Det er den klare oppfordringen fra forsikringsselskapet Tryg. Foto: Shutterstock/Tryg.

Oppsøke lege eller sykehus

Dersom en føler ubehag etter en trafikkulykke, bør en oppsøke lege. Mange har kanskje lette smerter, litt stivhet eller en liten skramme, og tenker det går over av seg selv.

– Har man indre skader, er det slett ikke sikkert at man merker det umiddelbart etter en ulykke. Ved det minste tegn til skade eller ubehag bør en oppsøke lege eller sykehus. Det er også viktig i forhold til dokumentasjon av skadene i tilfelle en erstatningssak, at man kan dokumentere sammenheng mellom ulykken og skaden, sier han.

LES MER: Elbilene bulker mest – ett merke er "verstingen"

Huskeliste ved trafikkulykker

  • Få navn, adresse, email og telefonnummer til sjåføren.
  • Få navn på forsikringsselskap der motpartens bil er forsikret.
  • Få registreringsnummer og nasjonalitet på bilen som er innblandet.
  • Dato og tidspunkt, stedsangivelse og land der trafikkulykken fant sted.
  • Få navn, adresse, email og telefonnummer til eventuelle vitner.
  • Forsøk alltid å skrive en felles skademelding med motparten.
  • Ta bilder av motpartens skilter og legitimasjon, skadested og skader.

Se video: Lyst på taktelt? Her tester vi på Vestlandet