SIKTET: Tom Hagen er fortsatt siktet for drap eller medvirkning til drap, men retten mener det ikke er grunn til å fengsle milliardæren som nekter straffskyld.
SIKTET: Tom Hagen er fortsatt siktet for drap eller medvirkning til drap, men retten mener det ikke er grunn til å fengsle milliardæren som nekter straffskyld. Foto: Frode Sunde / TV 2

Kalte politiets avhører vrang og påståelig:

Hagen bønnfalt politiet om å fjerne detaljer fra avhør

Lenge før Tom Hagen (70) ble drapssiktet, skulle han lese gjennom sine egne avhør fra februar 2019. Da brukte han dagevis på å krangle med politiet.

I en 53 sider lang rapport kan man lese hvordan Hagen blant annet reagerer på:

  • At politiet ikke vil fjerne eller endre tekst fra det opprinnelige avhøret, der han mener politiet stiller ham i et dårlig lys – blant annet ved å stille «giftige spørsmål».
  • At politiet er opptatt av sensasjoner og detaljer han selv mener er i overkant private, og at avhøret kan komme til å havne hos journalister.
  • At hele gjennomgangen må tas opp på lyd.

I midten av februar i 2019, fire måneder etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, ble Tom Hagen avhørt over tre dager.

To måneder senere, den 8., 9., og 10. april, skulle han lese gjennom og signere avhøret. På dette tidspunktet hadde Hagen status som fornærmet i saken.

I en gjennomlesing kan et vitne komme med tilføyelser eller presiseringer av hva vedkommende tidligere har uttalt. Dette blir notert i kursiv under det opprinnelige avsnittet fra avhøret.

Tre dager med uenighet

En gjennomlesing er formelt å anse som et eget avhør, og det blir derfor tatt opp på lyd og normalt også på video.

Hagens gjennomlesning gikk imidlertid ikke som politiet hadde sett for seg. Etter tre dager med uenigheter og diskusjoner mellom Hagen og politiets avhører, besluttet Hagen at han trengte tid til å vurdere om han var villig til å signere avhørene sine.

Avhørene er fremdeles ikke signert.

Politiet så seg derfor nødt til å skrive den 53 sider lange rapporten som gjengir diskusjonene mellom Hagen og den politiansatte. Rapporten er et av dokumentene politiet har brukt som bevis i rettsmøtene der de har forsøkt å fengsle den drapssiktede 70-åringen.

Hagen nekter straffskyld, og Eidsivating lagmannsrett mente ikke politiets beviser var gode nok. Hagen ble derfor løslatt etter elleve dager i varetekt.

Uenige om lydopptak

Rapporten fra politiet viser at Hagen og politibetjenten først snakker sammen i en time før den formelle gjennomlesingen på politihuset i Lillestrøm kommer i gang.

Det oppstår tidlig diskusjon om hvorvidt gjennomlesingen av avhøret skal tas opp på video.

Hagen lurer på om det er mulig å slippe dette, men politiets avhører vil at avhøret skal dokumenteres i best mulig grad.

Milliardæren sier at han føler seg beklemt, og at han «føler at noen sitter og følger med på han hele tiden». Han får da opplyst at det er riktig at noen følger med på dem. Dette ønsker ikke Hagen.

Etter mye diskusjon besluttes det at gjennomlesingen tas opp på lyd. Det blir imidlertid ingen videodokumentasjon, etter Hagens innstendige ønske.

Likevel er ikke 70-åringen fornøyd. I rapporten går det tydelig frem at Hagen, flere ganger i løpet av de tre dagene, ber avhøreren om å skru av lydopptakeren.

På den første dagen av gjennomlesingen blir hele avhøret avsluttet tidligere enn planlagt, klokken 13.58, nettopp fordi politiet ikke vil skru av lydopptakeren.

Hagen mener at avhørene gir et feilaktig inntrykk av hva han sier, fordi ting ser annerledes ut skriftlig enn muntlig. Han føler at «alt han sier, kan bli brukt mot ham, mens for avhøreren har det ingen konsekvenser».

– Vrang og påståelig

Kjernen i konflikten er at politiet kun ønsker å fjerne detaljer fra avhøret dersom det viser seg at gjengivelsen er direkte feilaktig.

Avhøreren gjentar flere ganger at dersom Hagen ønsker å høre på opptakene fra sine egne avhør, og det viser seg at politiet har skrevet noe han ikke har sagt, så skal det endres. Om det derimot viser seg at politiet har nedskrevet det korrekt, skal det bli stående.

«Da kan du komme med en tilleggstekst der du utdyper eller retter eller føyer til», sier avhøreren.

Hagen gir i gjennomlesingen uttrykk for at han mener politikvinnen er både vrang og påståelig.

«Skulle det komme til en sak..»

En del av avhøret handler om Hagens bruk av medisiner, noe han selv anser som fullstendig irrelevant i jakten på hans forsvunne kone.

Milliardæren mener tematikken fremstilles feilaktig, blant annet på grunn av politiets «giftige spørsmål».

«Han vil ikke ha det hengende over seg at hvis det skulle komme til en sak, man vet jo aldri noen ting her i livet, så skal i alle fall ikke sånne ting, det må jo være riktig gjengitt», står det i politirapporten fra gjennomlesingen.

Det er Hagens «innstendige bønn» å få fjernet disse detaljene. Politiet sier likevel nei.

På et tidspunkt i avhøret fra februar ser Hagen seg nødt til å forsvare seg for anklager om mannssjåvinisme. Årsaken er at han har hørt fra et vitne i saken at vedkommende fikk spørsmål om hvorvidt Hagen kunne oppfattes som mannssjåvinist.

I gjennomlesingen reagerer Hagen kraftig på at dette i det hele tatt er skrevet ned som en del av hans eget avhør.

Han ber flere ganger om at hele tematikken fjernes fra avhørene av ham, men det går ikke avhøreren med på. Hagen tilføyer derfor at det ikke er grunnlag for å kalle ham mannssjåvinist.

«En rasistisk vinkling»

Videre mener Hagen at måten avhøret er skrevet på, enkelte steder kan gi inntrykk av at han er «helt i tåkeheimen». Han åpner også for at det kan være noe feil med lydopptakeren.

Når politiet ikke vil endre det som står skrevet, presiserer Hagen at «måten dette er skrevet på, ikke representerer slik han snakker».

Hagen reagerer også sterkt på en del av avhøret som gjelder taxisjåføren som hentet ham og kona hjemme 30. oktober, da de skulle på teater. Fra avhøret er det notert at Hagen ler mens han forklarer at sjåføren ikke var hvit, «for det er det ingen av dem som er».

Hagen sier først at den som har skrevet avhøret, har «en rasistisk tendens til å skrive», men heller ikke dette ønsker politiet å fjerne. Dermed kommer Hagen med følgende presisjon:

«Fornærmede mener at vedkomne som har skrevet avhøret har hatt en rasistisk vinkling, men dette har ikke vært fornærmedes intensjon».

Frykter lekkasjer

En annen viktig årsak til at Hagen ønsker å få fjernet detaljer heller enn å komme med tilføyelser, er at han frykter medieoppslag.

«Det er jo ingen journalister eller advokater som leser dette. De går jo bare inn og leser i avhøret», sier Hagen i gjennomlesingen.

Han får beskjed om at tilføyelsene og presiseringene havner rett under det opprinnelige avhøret – ikke som en egen tekst til slutt. Hagen er likevel ikke overbevist.

«Avhører sier at avhøret ikke er tilgjengelig for journalister, men at hun ikke kan garantere noe», står det skrevet.

Hagen er gjennomgående redd for at privat informasjon om han selv, kona eller ekteskapet deres skal bli offentlig kjent. Han mener at medier kun leter etter sensasjoner, og at det kan virke som at også politiet er mer opptatt av sensasjoner enn faktisk å finne kona hans.

Når gjennomlesingen er avsluttet, takker Hagen for at det hele er gjort «samvittighetsfullt og ordentlig». På grunn av de mange uenighetene trenger han likevel noen dager til å tenke på om han vil signere. Til slutt i rapporten står det:

«Hagen ringte avhører fredag 12.4.19 ca kl 20.30 om kvelden. Jeg valgte å ikke besvare grunnet tid på døgnet. Etter dette har det ikke vært kontakt mellom Hagen og avhører».

Siden har Hagen altså besluttet ikke å signere avhørene.

«Utfordrende å samarbeide med»

I slutten av april ble Tom Hagen pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Etter elleve dager i varetekt ble han løslatt, men politiet har opprettholdt siktelsen.

En måned etter pågripelsen stilte TV 2 spørsmål til politiet om hvordan de hadde opplevd Hagens samarbeidsvilje i tiden han var fornærmet.

– Gjennom store deler av etterforskningen har politiet opplevd Tom Hagen som utfordrende å samarbeide med. Vi ønsker ikke å utdype dette nærmere nå, sa politiadvokat Haris Hrenovica.

LEDER POLITIETS ARBEID: Politiadvokat Haris Hrenovica i Øst politidistrikt.
LEDER POLITIETS ARBEID: Politiadvokat Haris Hrenovica i Øst politidistrikt. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Uttalelsen fikk forsvarer Svein Holden til å reagere kraftig.

Tidligere i juli stilte TV 2 politiet konkrete spørsmål om at Hagen var gjennomgående kritisk til politiet og deres metoder under gjennomlesingen i april i 2019.

– Politiet gjennomførte flere avhør av Tom Hagen da han hadde status som fornærmet, og et kortere avhør etter han ble siktet i saken. Vi respekterer at Tom Hagen benytter seg av sin rett som siktet til å ikke la seg avhøre av politiet, skriver Hrenovica i en e-post.

Han viser her til at Tom Hagen ikke har ønsket å la seg avhøre av politiet på nytt etter at han ble løslatt. Det ønsker heller hans tre barn å gjøre.

«Planlagt villedning»

TV 2 har også stilt en rekke spørsmål til Svein Holden, blant annet om den aktuelle gjennomlesingen, samt om innspillene milliardæren har gitt til politiet og at han har pekt på personer som han mener politiet bør etterforske.

FORSVARER: Advokat Svein Holden forsvarer Tom Hagen. Han er kritisk til politiet i Lørenskog-saken.
FORSVARER: Advokat Svein Holden forsvarer Tom Hagen. Han er kritisk til politiet i Lørenskog-saken. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

En generell kommentar fra forsvareren er:

– Tom Hagen har gitt en rekke innspill til politiet. Hans hensikt har utelukkende vært å hjelpe politiet i deres arbeid. Jeg er – for å si det forsiktig – betenkt over hvordan politiet har benyttet dette materialet i ettertid.

Politiet har uttalt at de mener Lørenskog-saken bærer preg av en «planlagt villedning», og at det ikke har skjedd en kidnapping. Hagen nekter straffskyld og har flere ganger uttalt at han mener at kona er bortført.