FORBUD:. 
Folkehelseinstituttet er ilagt et midlertidig forbud mot å samle inn personopplysninger via Smittestopp-appen.
FORBUD:. Folkehelseinstituttet er ilagt et midlertidig forbud mot å samle inn personopplysninger via Smittestopp-appen. Foto: Stian Lysberg Solum

FHI har mottatt Smittestopp-forbud

FHI har blitt ilagt et midlertidig forbud mot å samle inn personopplysninger i Smittestopp.

Datatilsynet mener appens nytteverdi ikke er dokumentert.

– Vi er skuffet over dette vedtaket. Det virker ikke som Datatilsynet har tatt hensyn til dokumentasjonen som er sendt over etter 1. juni, og vi mener vi har dokumentert at Smittestopp er et tjenlig tiltak for å forebygge og hindre smitte, sier assisterende direktør ved FHI, Gun Peggy Knudsen.

– Vi har allerede stanset innsamling av data, slettet alle personopplysninger og deaktivert appen 16. juni som følge av Datatilsynets varsel.

Folkehelseinstituttet mottok fredag 12. juni varsel om det midlertidige forbudet.

Datatilsynet skrev i varselet at appen ikke var et forholdsmessig inngrep i personvernet ut fra dagens situasjon, ut fra løsningene som var valgt i appen, og oppslutningen om Smittestopp og smittesituasjonen i Norge.

– Har ikke dokumentert nytteverdien

I vedtaket som kom mandag, skriver Datatilsynet at de mener at Folkehelseinstituttet ikke har godtgjort nødvendigheten av bruken av lokasjonsdata fra GPS i kontaktsporingsarbeidet, som tilsynet mener er i strid med prinsippet om ikke å samle inn flere opplysninger enn nødvendig. Datatilsynet mener også at FHI ikke har dokumentert appens nytteverdi.

– Vi har sett på de tekniske løsningene som er valgt i Smittestopp, den lave oppslutningen om appen (om lag 14 prosent av befolkningen over 16 år) og smitteutbredelsen i befolkningen, heter det.

Datatilsynet har også vært kritiske til at brukerne av appen ikke har hatt mulighet til å velge å gi fra seg personopplysninger for kun ett eller enkelte av flere formål. At formålene med appen må splittes, er noe Stortinget i midten av juni vedtok at må rulles inn i neste versjon.

Endringer

Et flertall i Stortinget ba regjeringen om å sørge for at dele Smittestopp-appen i to; en del for smittesporing rundt den smittede, og en del for innhenting av kunnskap om smitte.

Nå vil FHI jobbe med å gjøre endringene.

– Nå jobber vi videre for å følge opp vedtaket fra Stortinget om å dele appens funksjoner i to. Vi mener fortsatt at smittesporingsappen vil være viktig i arbeidet med å spore opp nærkontakter til smittede hvis vi får en økende spredning av smitten i Norge, og vil arbeide videre med å teste og forbedre appen i august, sier Knudsen videre.