Overraskende tall i fersk rapport:

Flere svenske enn norske bedrifter går konkurs i koronatiden

Til tross for mye strengere korona-tiltak enn i nabolandet, har norske bedrifter klart seg langt bedre enn svenske. Det viser en fersk rapport fra selskapet Fair Group AS og Creditsafe Norway AS.

Over 5000 mennesker har mistet livet til korona i Sverige. I Norge er tallet på 251. For mens Norge stengte ned, holdt Sverige åpent.

Sosial distansering har vært opp til hver svenske å selv vurdere, og denne strategien har vært kontroversiell.

– Tøft for veldig mange bransjer

– Dette har vært tøft for veldig mange bransjer. Spesielt for restaurantbransjen og viktige deler av detaljhandelen, sier Paula Roth til TV 2. Hun er nasjonaløkonom ved Institutet för Näringslivsforskning i Sverige.

Nå viser en fersk rapport fra selskapet Fair Group AS at strategien ikke nødvendigvis har hjulpet alle svenske bedrifter.

– Siden Norge stengte ned 12. mars, har vi hatt en nedgang i konkurser på 11 prosent. I Sverige har de hatt en økning på 22 prosent, sier partner i Fair Group AS, Christian Aandalen til TV 2.

For allerede i april kunne norske selskaper søke om midler for å dekke faste kostnader, men et lignende system ble ikke lansert i Sverige før 22. juni.

– Det kan absolutt se ut som at den norske regjeringen har truffet godt med tiltakene i Norge når konkursene har gått ned, mens de i Sverige har gått opp, sier Aandalen.

Fortsatt bekymret for norske bedrifter

Men selv om mange norske bedrifter har klart seg så langt i krisen, kan mørketallene være store.

– I Norge er vi svært bekymra. Det er et stort etterslep fra Skatteetaten sin side på konkursbegjæringer. Det tror vi vil komme til syne nå i sommer og utover høsten, sier partneren.

Også svenske bedrifter går en usikker fremtid i møte.

– Som det ser ut nå så ser det ut som det går litt bedre for svenske foretak. Men det kommer an på koronasituasjonen, om det kommer en ny bølge som gjør at man må stenge ned mer. Men det kommer til å ta lang tid fordi det er så mange arbeidsløse, sier Roth.