Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

NRK: Eirik Jensen anker til Høyesterett

Ekspolitimannen Eirik Jensen anker på samtlige punkter til Høyesterett melder NRK lørdag kveld.

I anken NRK har fått tilgang til anker Jensen på lovanvendelse, saksbehandling og straffeutmåling til Høyesterett.

Jensen er dømt for å ha hjulpet Gjermund Cappelen med å innføre flere tonn hasj til Norge og for å ha mottatt over én million kroner for dette.

Men den tidligere høyt betrodde politimannen, har hele veien hevdet sin uskyld.

«Det gjøres gjeldende at Jensen må bli å frifinne av Høyesterett ved riktig lovbruk når det gjelder tiltalens post I, og at post II må bli å oppheve,» skriver forsvarer John Christian Elden i anken som ble sendt fredag.

Elden har i anken oppført ni eksempler på det han mener er saksbehandlingsfeil, deriblant at tingrettsdommen ble utdelt til dommerne før ankeforhandlingen, og manglende konkretisering av hva Jensen er dømt for.

Elden skriver til NRK at han skal sende et ankeskriv i september.

Tidligere lørdag ble det klart at Gjermund Cappelen anket sin dom på 13 år, og ville ha enda lavere fengselstraff.

Saken oppdateres.