ADVARER: Frank Halse i trafikk- og sjøtjenesten i Oslo er bekymret for at mange kjører el-sparkesykkel med promille.
ADVARER: Frank Halse i trafikk- og sjøtjenesten i Oslo er bekymret for at mange kjører el-sparkesykkel med promille. Foto: Ingvild Fjelltveit/ TV 2

Politiet advarer mot urovekkende trend

Trafikkpolitiet i Oslo er bekymret for at mange har byttet ut taxi- og gåturen hjem fra byen med el-sparkesykler.

Debatten om elsparkesykler har rast i flere store byer den siste tiden.

Flere har etterlyst mer regulering, og samferdselsminister Knut-Arild Hareide sa forrige uke at han vil gå i gang med et arbeid for å se hvordan sparkesyklene kan reguleres bedre.

I Oslo tror politiet at sparkesyklene er kommet for å bli, men de er bekymret over en urovekkende trend:

– Vi ser at det er mange som velger å ta el-sparkesykkel hjem fra byen, der man tidligere har tatt en drosje eller tatt bena fatt, sier Frank Halse, seksjonsleder i trafikk- og sjøtjenesten i Oslo politidistrikt.

– Og har man da vært ute og tatt en fest og drukket alkohol, så påvirker det kjøreatferd. Og da har man gjort noe ulovlig. Observerer patruljene dette, vil du risikere en anmeldelse, fortsetter han.

– Ser dere mye av det dere antar en ruskjøring?

–Det er klart det. Og patruljene melder fra om at det er et tildels stort problem, spesielt i helgene.

Advarer

Halse advarer mot risikoen en setter seg selv og andre i når man fyllekjører.

– Det er absolutt ingen god idé. En ting er at det er ulovlig og at du kan bli straffet for det. Men i tillegg så øker det ulykkesrisikoen noe voldsomt. Alkohol påvirker kroppen og vi ser at når folk er påvirket, så er man en dårlig trafikant.

Skadestatistikken for sommermånedene i år er så langt ikke offentliggjort, men fra april til august i fjor, ble det registrert 337 sparkesykkelrelaterte skader ved legevakten i Oslo og akuttmottaket på Ullevål sykehus.

Ber folk følge reglene

Seksjonslederen sier at en annen typisk feil mange sparkesyklister gjør, er å se på seg selv som fotgjenger.

– Når man kjører en el-sparkesykkel, så er man å regne som syklist. Og da er man kjørende og må følge de reglene som gjelder for det. En typisk feil mange gjør, er å kjøre rett over et gangfelt. Da har man faktisk ikke vikeplikt som bilist, forklarer Halse.

Han mener at el-sparkesyklene har flere positive sider, men erkjenner at de skaper utfordringer i bytrafikken.

– Bymiljøet er komplekst fra før av, og nå har vi fått enda et element inn i det. Og vi ser at de blir godt representert på ulykkesstatistikken. Så det er viktig at man tar hensyn til de reglene som er der. Her er det nok litt å gå på.

BYBILDET: El-sparkesyklene har blitt en vanlig del av bybildet i mange norske byer.
BYBILDET: El-sparkesyklene har blitt en vanlig del av bybildet i mange norske byer. Foto: Terje Pedersen

Kan gi bøter

Kjører du el-sparkesykkel, er du altså å regne som syklist. Det innebærer at man, på lik linje med syklister, kan få bøter for ikke å følge trafikkreglene.

– Når det gjelder straff, så risikerer man forenklede forelegg for kjøring på rødt lyst og kjøring mot skilt, på 1200 kroner. Hvis man blir tatt kjørende beruset, og politiet mener du ikke er skikket til å kjøre, så blir du anmeldt, sier Halse.

Han oppfordrer folk til å lese seg opp på trafikkreglene - og å følge dem.

Det viktigste nå, er at folk prøver å følge reglene. Jeg tror dette kjøretøyet er kommet for å bli, og det må vi forholde oss til og prøve å tilpasse så godt som mulig.