ANKER: Gjermund Cappelen i samtale med sin forsvarer Kaja De Vibe Malling.
ANKER: Gjermund Cappelen i samtale med sin forsvarer Kaja De Vibe Malling. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

VG: Gjermund Cappelen anker dommen

Gjermund Cappelen anker dommen på 13 års fengsel og vil ha enda lavere fengselsstraff, sier forsvareren.

Forsvareren til Cappelen, advokat Benedict de Vibe, sier til VG at han anker dommen.

– Vi har sendt inn en anke over straffeutmålingen. Jeg tror det er riktig at Høyesterett får anledning til å vekte de ulike argumentene som ble lagt til grunn for straffepåstanden i lagmannsrettssaken, sier de Vibe til VG.

Forsvareren sier til avisen at han tidligere har gitt uttrykk for at 11–12 års fengsel er en mer passende straff for Cappelen enn de 13 årene han ble idømt i Borgarting lagmannsrett 19. juni i år.

Cappelen har erkjent innførsel av mange tonn med hasj til Norge siden starten på 1990-tallet og har forklart at den tidligere politilederen Eirik Jensen gjorde det mulig for ham å unngå å bli tatt av politiet.

Cappelen har til sammen fått åtte års strafferabatt for samarbeidet med politiet og tilståelsen. Vanligvis vil en slik narkotikaforbrytelse medføre 21 års fengsel. Ettersom han har sittet i varetekt siden desember 2013, kan han løslates om et par år dersom han innvilges to tredjedels soning.

Ble trodd på

I juni kom den knusende dommen mot tidligere politileder Eirik Jensen, som ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og for medvirkning til smugling av flere tonn hasj inn til Norge. Det betyr at retten valgte å tro på Cappelen.

Cappelen har allerede sonet halvparten, og kan dermed snart være en fri mann. Han er ferdig med å sone i Ila fengsel, der han har sittet siden 2013.

Sonet siden 2013

Saken startet da Gjermund Cappelen ble pågrepet hjemme i Bærum, sent om kvelden den 19. desember i 2013. Han ble avhørt av politifolk fra Asker og Bærum politidistrikt allerede dagen etter.

I januar i 2014, mens han satt i Ila fengsel, fikk han besøk av to politifolk som i skjul tok opp samtalene med han. De var på sporet av at Eirik Jensen var en korrupt politimann og at det fantes en kobling til Cappelen.

Hasjbaronen forsto raskt hvem politiet ville ha informasjon om. Cappelen sa til politifolkene at han «sitter på en bombe og må ha mye i retur for seg og sine hvis han skal snakke».

Opprullingen av saken startet dermed i Ila fengsel, der flere av Norges farligste forbrytere soner.

Ønsker åpen soning

I juni kom det frem i en kjennelse fra Oslo tingrett at Cappelen hadde søkt om å bli overført fra Ila fengsel til åpen soning. Retten tok dette til følge, og besluttet at han kunne overføres til et fengsel med lavere sikkerhetsnivå enn Ila.

– Retten er enig med aktor og forsvarer i at de alminnelige hensynene som begrunner at varetektsfengslede plasseres i fengsel med høyt sikkerhetsnivå ikke lenger gjør seg gjeldende for Cappelen, står det videre i kjennelsen.

Cappelen har selv bedt om å bli flyttet til Berg fengsel i Vestfold, som er en åpen anstalt. Det er opp til kriminalomsorgen å beslutte hvor Cappelen skal sone resten av sin straff.