ØKER: Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
ØKER: Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix Foto: Ole Berg-rusten

Sterk oppgang i boligprisene i juni

Boligprisene er nå 3,5 prosent høyere enn for et år siden. – Boligmarkedet er trygt og forutsigbart igjen, sier Eiendom Norge.

Boligprisene steg med 0,8 prosent i juni 2020. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1 prosent.

Dermed fortsetter prisøkningen, selv etter at prisene steg med historisk høye 1,9 prosent i mai.

– Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene i alle områder i juni, og det var en spesielt sterk utvikling i boligprisene på det sentrale Østlandsområdet og i Bergen, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Direktøren forteller videre at Oslo, Asker/Bærum, Follo og Romerike opplever sin sterkeste oppgang i en juni måned i boligprisstatistikkens historie.

– I april og mai falt omsetningen i boligmarkedet betydelig, men i juni har det vært en kraftig vekst i antall nye boliger på markedet og antall solgte boliger. Omsetningsfallet i kjølvannet av korona-utbruddet er så godt som hentet inn igjen sammenliknet med 2019.

– Dette tyder på at boligmarkedet oppleves som trygt og forutsigbart, sier Lauridsen.

Omsetning

I juni ble det solgt 11.342 boliger i Norge, noe som er 14,5 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019.

I juni ble det lagt ut 10.984 boliger til salgs i Norge, noe som er 9,9 prosent flere enn i samme måned i 2019.

– Det ble både solgt og lagt ut markant flere boliger i juni i år enn i 2019. Storparten bortfallet av omsetningen i boligmarkedet i april og mai har kommet tilbake igjen i løpet av juni, sier Lauridsen.

Boligmarked

– Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juni hadde Asker og Bærum med en oppgang på 3,1 prosent etter fulgt av Romerike med 3,0 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Trondheim og Bodø m/Fauske med en oppgang på 0,2 prosent.

– Det norske boligmarkedet har vist seg svært robust selv i en krisetid, og det er svært positivt både for husholdningene og norsk økonomi at vi ikke har fått et kraftig fall i boligprisene, sier Lauridsen.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Oslo med en oppgang på 5,4 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en nedgang på 0,6 prosent.

– Samtidig bør den svakere økonomiske utviklingen både i Norge og internasjonalt tilsi at boligprisutviklingen de kommende månedene blir mer moderat, sier Lauridsen.