15 DØDE: 15 personer døde i drukningsulykker i Norge i juni. Foto: TV 2
15 DØDE: 15 personer døde i drukningsulykker i Norge i juni. Foto: TV 2

15 personer døde av drukning i juni

13 menn og to kvinner døde som følge av drukningsulykker i juni. – Det er et ganske høyt tall, sier Redningsselskapet.

Til sammenlikning døde ni personer som følge av drukning i juni i 2019, 15 døde av drukning i juni i 2018, og ti personer døde av drukning i juni i 2017.

– Det er et ganske høyt tall, sier seksjonsleder fagområdet drukning i Redningsselskapet, Tanja Krangnes, til TV 2.

Alle de omkomne er nordmenn.

Menn overrepresentert

Av de 45 som totalt har dødd som følge av drukning i 2020, så er 37 av dem menn.

– Det er veldig mange flere menn som dør av drukning enn kvinner, totalt i 2020 så er 89 prosent av personene som dør av drukning menn, forteller Krangnes.

Hun sier imidlertid også at det er vanlig at det er flere menn enn kvinner som dør av drukning.

– Tallene er ganske like i forhold til tallene fra land vi kan sammenlikne oss med. Jeg tror det handler om eksponering. Det er flere menn som er i båt alene. Samtidig kan det også handle om at flere menn tar litt større risikoer og overvurderer egne evner.

Vestland med flest ulykker

Ifølge rapporten har syv av dødsfallene skjedd etter at den omkomne har falt fra land eller fra en brygge. Seks av ulykkene skjedde i forbindelse med bading, og to dødsfall skjedde etter bruk av fritidsbåt.

Redningsselskapet var kun involvert i én av drukningsulykkene i juni.

– Redningsselskapet er jo i hovedsak etablert langs kysten, og de fleste ulykkene skjer jo i elv eller sjø, forklarer Krangnes.

Innlandet er det eneste fylket som ikke hadde noen drukningsulykker i juni måned. Vestland hadde flest med tre ulykker.