BORTFØRT OG MISHANDLET: Reidar Osen og Petter Slengesol ble begge kidnappet og mishandlet sin egen bil.
BORTFØRT OG MISHANDLET: Reidar Osen og Petter Slengesol ble begge kidnappet og mishandlet sin egen bil. Foto: TV 2 / Privat

– Vi sliter med å se de gode begrunnelsene for tiltale kun for grovt ran

Nå reagerer også lokallagsleder i Politiets Fellesforbund på at bortføringen og den massive volden som Petter Slengesol og Reidar Osen ble utsatt for, kun ender med tiltale for grov vold.

I 2015 ble Petter Slengesol og Reidar Osen på to ulike tidspunkt overfalt, bortført og grovt mishandlet av utenlandske kriminelle. Nå er to polske statsborgere tiltalt for grovt ran.

Dette har skapt reaksjoner blant mange, også justispolitikere har reagert og mener dette sender et feil signal, både til fornærmede og befolkningen generelt.

Bistandsadvokatene til de to fornærmede har begge klaget og krever at fire nye tiltalepunkt skal inn i tiltalebeslutningen; blant annet tiltale for grov frihetsberøvelse og organisert kriminalitet.

– Fremstår som underlig

– Hvorfor det ikke er tatt ut tiltale i alle fall for grov frihetsberøvelse og organisert kriminalitet, fremstår som litt underlig for oss, sier lokallagsleder Ørjan Hjortland i Politiets Fellesforbund.

FORSTÅR REAKSJONENE: Lokallagsleder Ørjan Hjortland i Politiets Fellesforbund forstår at mange nå reagerer på at politiet kun har valgt å tiltale de utpekte gjerningspersonene for grovt ran.
FORSTÅR REAKSJONENE: Lokallagsleder Ørjan Hjortland i Politiets Fellesforbund forstår at mange nå reagerer på at politiet kun har valgt å tiltale de utpekte gjerningspersonene for grovt ran. Foto: TV 2

Hjortland presiserer at han ikke kjenner innholdet i etterforskningen og grunnlaget for tiltalepostene, men sier til TV 2 at han håper påtalemyndigheten kan gi en god forklaring på hvorfor man kun har valgt tiltale for grovt ran.

– Vi sliter litt med å se de gode begrunnelsene for det her. Fra vårt ståsted så handler jo dette om to meget alvorlige grove straffbare forhold, understreker Hjortland.

Varslingssak

Hjortland ble koblet på saken da etterforsker Kenneth Berg, som jobbet med å etterforske Osen-saken, varslet om svikt i etterforskning. Noe som førte til at saken ble gjenopptatt og politiet fikk gjennombrudd i saken.

Hjortland trekker frem det gode politiarbeidet som til slutt førte til pågripelser.

– Viktig at det reageres ordentlig og at den alminnelige borgers rettsfølelse blir ivaretatt, sier lokallagsleder Ørjan Hjortland i Politiets Fellesforbund.
– Viktig at det reageres ordentlig og at den alminnelige borgers rettsfølelse blir ivaretatt, sier lokallagsleder Ørjan Hjortland i Politiets Fellesforbund. Foto: TV 2

– Det er nå utrolig viktig at det blir reagert på en ordentlig måte, både slik at de fornærmede opplever at de blir tatt på alvor, at det er rettferdighet, men også for at den alminnelige borgers rettsfølelse blir ivaretatt, sier Hjortland.

TV 2 vet at flere i politiet har reagert på utfallet, men ingen vil kommentere dette offentlig.

Offentlig søkelys

Hjortland mener det er viktig med en åpen diskusjon, som noen ganger kan endre utfallet i saker.

– Vi har jo tidligere sett at man har en åpenhet og en takhøyde for å løfte viktige spørsmål, det mener jeg er viktig. Begge disse sakene var jo henlagt, men en varsler sørget for ny gjennomgang, forklarer Hjortland til TV 2.

– Hvordan få en mer åpen offentlig debatt rundt krevende problemstillinger?

– Det er et vanskelig spørsmål å gi et enkelt svar på, fordi vi er underlagt streng taushetsplikt. Og det er viktig at vi internt også kan være uenig uten at det må komme ut i offentligheten, men vi ser jo at i enkeltsaker så er media og offentligheten de eneste som kan sette det nødvendig lys og fokus på saken for å få til en endring, avslutter Hjortland.

– Viktig å være ydmyk

– Hvis offentlig myndighet kommer dit at en ikke gjør feil, så er det veldig farlig, sier jusprofessor Asbjørn Strandbakken ved Universitetet i Bergen.

Strandbakken mener at en må være åpen for at en kan begå feil over alt i forvaltningen, enten det er i politiet, statsadvokatnivå eller riksadvokatnivå.

– Så det er veldig viktig at en har en ydmyk holdning til den arbeidsoppgaven en har, sier jusprofessoren til TV 2.

VIKTIG Å VÆRE YDMYK: Jusprofessor Asbjørn Strandbakken sier til TV 2 at det er viktig at man har ydmyke tjenere i politi og påtalesystemet.
VIKTIG Å VÆRE YDMYK: Jusprofessor Asbjørn Strandbakken sier til TV 2 at det er viktig at man har ydmyke tjenere i politi og påtalesystemet. Foto: TV 2

Strandbakken påpeker at han ikke kan ta stilling til tiltalepunktene fordi han ikke kjenner bevisgrunnlaget, men han har lest klagene nøye.

– De er holdt i et strengt juridisk språkbruk og relevante argumenter fremføres, så jeg synes det er veldig gode klager sett i forhold til det formålet de skal ha.