BEKYMRET: Jan Bøhler (Ap) håper politiet og PST tar lærdom av det han mener er en god evalueringsrapport.
BEKYMRET: Jan Bøhler (Ap) håper politiet og PST tar lærdom av det han mener er en god evalueringsrapport. Foto: Cornelius Poppe/NTB Scanpix

Bekymret: – En del punkter som gjentar seg etter 22.juli

Politiet og PSTs håndtering av terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i fjor sommer får krass kritikk i ny rapport. Særlig ett punkt bekymrer Jan Bøhler (Ap) i Stortingets justiskomité.

– Jeg er bekymret for at det ligger en del punkter som gjentar seg etter 22. juli. Vi har vært så opptatt av å lære etter 22. juli, men så ser vi nå at flere av punktene gjentar seg.

Det sier Arbeiderpartiets Jan Bøhler til TV 2 etter at han har fulgt politiets pressekonferanse torsdag formiddag.

Utvalget som har gransket politiet og PSTs innsats etter at Philip Manshaus angrep Al-Noor-moskeen i august 2019, la frem sin rapport torsdag.

I den over 200 sider lange rapporten får både Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og politiets operative innsats knallhard kritikk.

– Mye å lære

Jan Bøhler sitter i justiskomiteen på Stortinget, og var nestleder i Stortingets 22. juli-utvalg. Han understreker at han ikke har lest hele rapporten idet TV 2 snakker med ham, men sier han synes rapporten virker grundig og god.

– Førsteinntrykket mitt etter å ha sett pressekonferansen er at det er en rapport det er mye å lære av. Rapporten er direkte i tonen, i likhet med rapporten etter 22. juli, sier Bøhler.

En del av granskningsutvalgets kritikk går på PST og politiets kommunikasjon. Både intern trusselkommunikasjon, men også informasjon om trusselbildet ut til befolkningen.

– Jeg er veldig enig i det som ble sagt om den biten på pressekonferansen. Kommunikasjonen har i lang tid vært for dårlig, sier Bøhler.

Han mener at kommunikasjonsproblemene strekker seg lenger enn den dårlige informasjonsflyten internt i politet.

– Det bør være mye bedre kommunikasjon mellom skole, helsevesen, NAV og politiet for å tidligere oppdage radikalisering. En grunn til at kommunikasjonen er dårlig er taushetsplikten. Regjeringen har lenge sagt at de skal endre disse reglene. Det arbeidet har tatt for lang tid, sier Bøhler.

– Er det riktig at politiledelsen som sitter med ansvaret, selv skal rydde opp?

– Jeg skal ikke gå inn på personalpolitikk i politiledelsen der, det er det regjeringens oppgave å se på. Med det sagt så synes jeg politiet og PST i dag uttalte seg positivt, og opplevde at de ikke var i forsvarsposisjon, sier Bøhler.

– Håper politiet tar dette på alvor

Også Sosialistisk Venstrepartis Petter Eide reagerer på kritikken mot PSTs manglende evne til å kommunisere godt nok.

– Det er veldig bra at vi får denne rapporten, så får vi bare håpe at politiet tar den på alvor, slik at de igjen kan bygge opp tillit til de muslimske miljøene, sier han.

– Hva er det generelle inntrykket ditt av rapporten i dag?

ALVORLIG: Petter Eide (SV) mener kritikken som går på politiets kommunikasjon er det mest alvorlige i rapporten.
ALVORLIG: Petter Eide (SV) mener kritikken som går på politiets kommunikasjon er det mest alvorlige i rapporten. Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix

– Dette er ikke godt nok, Her må politiet og PST skjerpe seg. Når de får informasjon om en trusselsituasjon mot en moské, så må moskeen få beskjed, sier han.

PST hadde i en skjerpet trusselvurdering hevet trusselnivået seks uker før terrorangrepet i august 2019, men norske moskeer og andre trusselutsatte grupper fikk aldri beskjed, sa Dalgaard-Nielsen under pressekonferansen.

– Om lag seks uker før angrepet i Bærum endret PST sin vurdering av sannsynligheten for et høyreekstremt terrorangrep i Norge fra «lite sannsynlig» til «mulig». I samme trusselvurdering beskrev PST «masseskadeangrep utført av én person rettet mot samlingssteder for muslimer eller ikkevestlige innvandrere» som ett av de to mest sannsynlige angrepsscenarioene, fastslår rapporten.

– Jeg er veldig glad for at dette kommer frem også fra uavhengige eksperter og ikke bare fra moskeen selv. Vi er helt avhengige av at det er tillit mellom trossamfunnene og politiet. Jeg snakket med flere i de muslimske miljøene i etterkant av dette angrepet, og mange spekulerte i at politiet ikke tok de muslimske miljøene alvorlig no, sier Petter Eide.