Oslo 20200618. 
Leder for Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, oppsummerer det politiske halvåret på en pressefrokost på utestedet Blå i Oslo.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Oslo 20200618. Leder for Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, oppsummerer det politiske halvåret på en pressefrokost på utestedet Blå i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: Stian Lysberg Solum
Analyse

Fem grunner til at det ser mørkt ut for Støre

Arbeiderpartiet er siden 1964 bare fem ganger målt svakere. Problemet er sammensatt.

Arbeiderpartiet får 20,8 prosent på Kantar sin gallup for juli.

Bare fem ganger tidligere har Kantar målt lavere oppslutning for partiet. Byrået har laget målinger i Norge siden 1964. Fire av målingene ble tatt opp da det var full strid mellom Torbjørn Jagland og Jens Stoltenberg i 2002.

Den femte gangen handlet alt om andre ting enn politikk i Arbeiderpartiet. I januar 2018 overskygget varslingssakene mot Trond Giske alt - og det var også det Jonas Gahr Støre begrunnet de dårlige målingene med.

Da partiet så 21,4 prosent i mars sa Støre at mye hadde handlet om andre ting enn politikk.

Nå er det enda mørkere. Av flere grunner:

1. Lavere lojalitet.
Andelen lojale Ap-velgere går ned fra juni. 6 av 10 velgere fra 2017 sier de vil stemme på partiet igjen.

2. Partiet lekker mer enn normalt til Høyre. Partiet mister 60.000 flere velgere til Høyre enn de gjorde for en måned siden. For en måned siden hentet Arbeiderpartiet flere velgere fra de borgerlige partiene enn de mistet tilbake.

3. Bakgrunnstallene viser at yngre velgere løper fra partiet. I den yngste velgergruppen har partiet en markant nedgang og er under 20 prosent. Høyre er nesten dobbelt så store. Partiet går også mye tilbake i velgergruppen 30-44 år.

4. Samtidig mobiliserer Arbeiderpartiet langt færre hjemmesittere enn de gjorde for en måned siden.

5. Selv om oppslutningen faller for Ap, er antall tidligere velgere som sitter på gjerdet redusert den siste måneden. Det er et faretegn for partiet.

Høyre befester posisjonen som landets største parti. Andelen tidligere Høyre-velgere som sier de vil stemme på partiet igjen øker til 66 prosent. Den største veksten skyldes tidligere Ap-velgere. Høyre vokser hos velgere under 45 år. Partiet står spesielt sterkt i Oslo-området.

Senterpartiet går ned til 12,7 prosent. Vi må tilbake til februar 2019 får å se lavere tall, da hadde partiet 10,4 prosent. Senterpartiet har lavere lojalitet enn de har hatt på målinger det siste året. 7 av 10 velgere sier de vil stemme på partiet igjen. Partiet henter denne gang 20.000 færre velgere fra Frp enn i juni.

IKKE TJENT MED BRÅK: Bråket i Oslo Frp ga Frp en nedgang.
IKKE TJENT MED BRÅK: Bråket i Oslo Frp ga Frp en nedgang. Foto: Ole Berg-rusten

Fremskrittspartiet går tilbake 1,3 prosentpoeng. Lojaliteten fra Frp-velgere i 2017 er den samme (6/10 velgere), men partiet mister denne gang noen flere velgere til «andre»-partier. Samtidig henter de noen færre velgere enn de gjorde i juni. Målingen er tatt opp både før og etter bråket i Oslo Frp. På intervjuene som er gjort før lå partiet an til en fremgang sammenliknet med juni. Intervjuene som er gjort etter helgen viser et klart lavere nivå.

Les om bråket: Åpner for å vrake Siv Jensen

SV får 8,1 prosent, som er en fremgang på 0,8 prosentpoeng. Partiet gjør det denne gang sterkere enn vanlig blant de yngste. Partiet henter 27.000 velgere fra Arbeiderpartiet.

Rødt får 5,8 prosent. Det er en fremgang på 1,1 prosentpoeng. Partiet henter 24.000 velgere fra Arbeiderpartiet, og nær 8 av 10 velgere er lojale fra valget i 2017.

MDG får 5,2 prosent. Partiet har lavere oppslutning enn normalt blant unge velgere og lavere i hovedstadsområde enn på flere måneder. Partiets fremgang fra juni skyldes at de henter flere velgere fra Ap og Venstre.

KrF får 3,9 og snuser på sperregrensa. Andelen lojale velgere øker og denne gang er det ingen tidligere KrF-velgere som sier de vil stemme Arbeiderpartiet.

Venstre går frem etter krisemålingen i juni, da hadde partiet 1,6 prosent. Partier nær dobler andelene lojale velgere, men er fortsatt det stortingspartiet som har klart lavest lojalitet. Under 4 av 10 velgere sier de vil stemme på partiet igjen. Partiet mister færre velgere til Arbeiderpartiet, men noen flere til MDG.

Om målingen

Målingen er tatt opp av Kantar for TV 2 med telefonintervjuer av 985 personer 24. - 30. juni. 78,6 prosent oppga preferanse (det samme som i mai).

Kantars partibarometer for TV2 gir en månedlig oppdatering av styrkeforholdet mellom de politiske partiene i Norge, med utgangspunkt i partienes tilslutning ved Stortingsvalget 2017 og endringer i styrkeforholdet mellom partiene.

Mandatberegningen er laget av TV 2. Modellen er justert for det antall mandater som skal velges fra hvert fylke når fordelingen skal justeres ut fra folketall foran neste valg. Det betyr at Oslo får 1 mandat ekstra, Akershus får 2 mandater ekstra, mens Møre og Romsdal, Oppland og Buskerud mister et mandat hver.