AVSLAG: Hanne Kristin Dokken og Finn Hansen pleiet sønnen sin Marcus på heltid da han levde. De har klagd i flere runder på omsorgsstønad fra Nannestad kommune, og står i en vanskelig økonomisk situasjon. Foto: Privat
AVSLAG: Hanne Kristin Dokken og Finn Hansen pleiet sønnen sin Marcus på heltid da han levde. De har klagd i flere runder på omsorgsstønad fra Nannestad kommune, og står i en vanskelig økonomisk situasjon. Foto: Privat

Er i økonomisk krise etter at sønnen Marcus (18) døde: – Håper saken kan hjelpe andre familier

Mens Marcus (18) var alvorlig kreftsyk, kjempet foreldrene i over to år for å få mer stønad til å pleie sønnen. Nå håper Kreftforeningen at saken kan hjelpe andre kreftpasienter og deres familier.

18 år gamle Marcus Dokken-Hansen døde av kreft den 28. januar i år.

De to siste årene satte foreldrene til Marcus livene sine på vent, for å være 100 prosent tilstede for sønnen mens han kjempet mot kreften.

Likevel forteller de at de bare har fått omkring 130 timer omsorgslønn i måneden på det meste, noe som utgjør cirka 300 kroner dagen per forelder.

– Nå har jeg mistet sønnen min, som kommunen mente aldri var så syk som legeerklæringene beskrev. Vi står i en ekstremt vanskelig økonomisk situasjon, og jeg er sliten etter to års kamp med byråkratiet. Det er krefter jeg mye heller skulle brukt til å være mamma i denne tiden, sa mor Hanne Kristin Dokken til TV 2.

Familien har klagd kommunen inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Nå håper Kreftforeningen at saken kan hjelpe andre kreftpasienter og deres familier.

– Vi håper at saken vil finne sin løsning – og at det kan tas lærdom til fremtidige saker. Slik kan Marcus’ sak hjelpe andre kreftpasienter og deres familier, sier informasjons- og pressesjef Cathrine Eide i Kreftforeningen.

Måtte tigge penger

Foreldrene, Hanne Kristin og Finn, har beskrevet den økonomiske situasjonen som en enorm tilleggsbelastning. De er skilt, men samarbeidet om å pleie Marcus i tiden han var syk.

KREFTFORENINGEN: Informasjons- og pressesjef Cathrine Eide i Kreftforeningen håper at Marcus’ sak kan hjelpe familier. Foto: Jorunn Valle Nilsen
KREFTFORENINGEN: Informasjons- og pressesjef Cathrine Eide i Kreftforeningen håper at Marcus’ sak kan hjelpe familier. Foto: Jorunn Valle Nilsen

De har flere ganger klaget til Nannestad kommune på det de mener er manglende eller for lite omsorgsstønad.

For å klare hverdagen økonomisk har foreldrene måttet tigget penger gjennom kronerulling. Faren har i tillegg tømt alt av sparepenger, og Hanne Kristin har lånt 1,5 millioner kroner på huset. De visste aldri om de kom til å ha nok penger til å betale regninger eller medisiner til sønnen.

Nå får Hanne Kristin sykepenger etter sønnens bortgang. Finn, som aldri fikk innvilget omsorgsstønad, får ikke sykepenger nå heller.

Trenger et sikkerhetsnett

– Det er når man blir syk at man trenger et sikkerhetsnett og da er det vondt at familien ikke opplever å få støtte fra kommunen. Det er flere ting som kunne blitt gjort annerledes i saken til Marcus, sier Cathrine Eide i Kreftforeningen.

Fylkemannen mente at kommunen ikke tilfredsstilte barnekonvensjonens krav, ettersom vedtakene ikke viste at kommunen har hatt noen form for kontakt med Marcus.

I saker som omhandler barn, mener Kreftforeningen at det er spesielt viktig med god dialog mellom kommunen og det offentlige.

– Barn har rett til å bli hørt og hensyntatt etter Barnekonvensjonen. Slik kan man unngå konflikter og utmattende lange runder med klager og behandling frem og tilbake i det offentlige, sier Eide.

GA ALT: Hanne Kristin Dokken sammen med sønnen Marcus. For henne var det en selvfølge å gjøre alt for å bedre hverdagen til sin kreftsyke sønn. Foto: Privat
GA ALT: Hanne Kristin Dokken sammen med sønnen Marcus. For henne var det en selvfølge å gjøre alt for å bedre hverdagen til sin kreftsyke sønn. Foto: Privat

Fortsatt under behandling

Fylkesmannen i Oslo og Viken fikk oversendt tre klager på kommunale vedtak om omsorgsstønad. Alle ble sendt i retur til kommunen for ny behandling, ettersom de blant annet var mangelfullt utredet.

Etter en ny runde hos kommunen har fortsatt ikke familiens klager blitt hørt. All dokumentasjon og kommunens vurderinger, har derfor blitt oversendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

I mellomtiden sitter familien fortsatt på vent. Striden med kommunen har pågått siden Marcus ble syk høsten 2017.

– Vi lever med en bunnløs sorg, og ingen medisiner kan ta bort smerten, sorgen og savnet. Vi har mareritt og problem med å sove, og for min del intens hodepine, forteller Hanne Kristin.

I tillegg til den dype sorgen over sønnen, har konflikten med kommunen vært en enorm tilleggsbelastning.

– Nannestad kommune har lagt en tung sten til byrden, og viser liten empati og medmenneskelighet. Nå er vi fryktelig slitne, sier hun.

Etter at TV 2 skrev om at familien befinner seg i en økonomisk krise etter, har det blitt opprettet en spleis for familien, som har som mål å samle inn 200.000.

– Sjelden sak

Kreftforeningen forteller at de ofte blir kontaktet av foreldre som trenger veiledning om muligheter, rettigheter og støtte.

– Uansett om man er forelder til barn med kreft, kreftpasient selv eller pårørende, så kan det være vanskelig å navigere i «rettighetsjungelen» mellom ulike offentlige etater og kontorer. Dette er særlig krevende når man allerede står i en krise, sier Eide.

Kreftforeningen, gjennom sin rettshjelpstjeneste, bistår nå i et titalls saker mellom foreldre og det offentlige. Dette er saker som ofte omhandler omsorgsstønad, pleiepenger og tilrettelegging.

– Det oppstår heldigvis ikke ofte konflikt slik som i Marcus sin sak. Inntrykket fra Kreftforeningens rettshjelpstjeneste er at det som regel er god dialog mellom foreldre og det offentlige, men at det er et forbedringspotensial, sier Eide.

Kreftforeningens rådgivningstjeneste er bemannet med sykepleiere og sosionomer, også har Kreftforeningens rettshjelp over 100 frivillige jurister som bistår i enkeltsaker.