PLAGET: : Disse naboene i ei bygd i Rauma sto frem på TV 2 og fortalte om hvordan de har blitt plaget av en mann gjennom nærmere 20 år. Nå står vedkommende tiltalt i Romsdal tingrett.
PLAGET: : Disse naboene i ei bygd i Rauma sto frem på TV 2 og fortalte om hvordan de har blitt plaget av en mann gjennom nærmere 20 år. Nå står vedkommende tiltalt i Romsdal tingrett. Foto: Arne Rovick/TV 2

– Endelig kan vi leve som normalt uten å kjenne på frykten for naboen

ROMSDAL TINGRETT (TV 2): Johannes og naboene er blitt plaget og krenket på det groveste i snart 20 år. Nå tør de endelig å leve som normalt.

LETTET:
LETTET: Foto: Arne Rovick/TV 2

– Det har vært helt uholdbart å bo her de siste 20 årene. Etter at vedkommende ble pågrepet i februar, føler vi for første gang at vi lever et normalt liv og kan være hjemme uten å føle frykt, forklarte nabo Johannes i tingretten.

Mannen i 40-årene har vært varetektsfengslet og i perioder behandlet med tvang etter at han ble pågrepet.

– Redd

Straffesaken startet i Romsdal tingrett i dag. Vedkommende er tiltalt for en rekke plagsomme og skremmende forhold samt drapstrusler mot politimesteren i Møre og Romsdal, en politiadvokat og en politibetjent.

– Han fremstår som skremmende og ustabil. Folk blir utrygge. Enkelthendelsene er kanskje ikke alvorlig, men samlet over mange år er dette en stor belastning, forklarte en politibetjent i retten.

– Folk i bygda føler et sterkt ubehag med tiltalte. Det er jo kjent at han har plaget og truet naboer i usannsynlig mange år. Folk er redd for hva han kan finne på, forklarte en annen nabo i Romsdal tingrett.

Mannen skal i en årrekke ha plaget livet av naboene i ei grend i Rauma kommune, uten at hverken politi eller helsevesenet har klart å sette en stopper for mannens svært utagerende og plagsomme oppførsel.

– Du skal ha stålpsyke for å bo i dette nabolaget. På det verste har det ikke vært mulig å være der. Drapstrusler, roping på natta, høg musikk og utagerende oppførsel har preget livene våre, forklarte nabo Bård Ivar i retten.

FLYTTET: Bård Ivar og familien måtte flytte for å slippe unna den plagsomme naboen.
FLYTTET: Bård Ivar og familien måtte flytte for å slippe unna den plagsomme naboen. Foto: Arne Rovick/TV 2

Han og familien måtte flytte på grunn av de ekstreme forholdene i nabolaget. Naboene sto frem på TV 2 i februar og fortalte om den uholdbare situasjonen de har levd med i årevis.

– Dette har gått kraftig ut over livskvaliteten vår, sier naboene.

Omfattende

De har varslet politiet om en lang rekke forhold og det er registrert hele 175 hendelser på mannen i politiets operasjonslogg siden 2002. Men det er bare et fåtall av disse sakene som er omhandlet i tiltalebeslutningen.

– Sakskomplekset omfatter en rekke tidligere forhold som er henlagt på grunn av tvil om tilregnelighet eller som av andre grunner ikke blitt straffesak. Det er endring i lovverket som gjør at vi nå kan ta denne saken til retten og kreve dom på tvungen psykisk helsevern, sier førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim.

AKTOR: Førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim er aktor i straffesaken mot mannen fra Rauma. Foto: Arne Rovick/TV 2.
AKTOR: Førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim er aktor i straffesaken mot mannen fra Rauma. Foto: Arne Rovick/TV 2.

Den tiltalte satt seg på tiltalebenken med solbriller, utstyrt med fire mobiltelefoner og halvannen liter med Coca Cola og fremførte en strøm av argumenter for at han var frisk, uskyldig i alle punkt i tiltalebeslutningen og at hans Facebook-konto var hacket.

Flere ganger måtte sorenskriver Svein Eikrem gripe inn i forklaringen til tiltalte som ikke svarte på spørsmålene fra verken rettens administrator eller aktor, førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim.

– Jeg er offeret her og er uskyldig til det motsatte er bevist. Dere har psykiske problem som har problem med å forstå virkeligheten, sa mannen.

Brølte

Tiltalte har vært tvangsinnlagt og underlagt en full judisiell vurdering. De sakkyndige har konkludert at mannen ikke er strafferettslig tilregnelig og påtalemyndigheten vil legge ned påstand om dom på overføring til tvungen psykisk helsevern.

– Jeg er ikke psykotisk og regner med selv som tilregnelig, mener tiltalte.

- Kan du oppfattes som plagsom, spurte aktor?

– Nei, jeg utviser bare kjærlighet.

Mannen er ilagt besøksforbud mot 13 personer og i en kjennelse fra Sunnmøre tingrett blir han beskrevet som «grenseløs i sitt ønske om å krenke».

– Hvorfor tror du de ønsker at du ilegges besøksforbud, ville aktor vite.

– De vil legge meg for hat og fjerne meg fra samfunnet, svarte mannen.

– Kan det være at du har vært plagsom?

– Naboene har truet meg og gått til angrep på meg. Jeg har bare vært hyggelig, svarte tiltalte.

Etterhvert ble stemningen i retten svært amper og tiltalte kommenterte høylytt og brølende flere av vitneforklaringene. Til slutt marsjerte han ut av retten og ga tydelig beskjed om at han ikke orket å følge siste del av dagens rettsmøte.

Tiltalte har nektet sin forsvarer Øystein Velum å gi kommentarer til TV 2. Straffesaken fortsetter med sakkyndige og prosedyrer i morgen.