MAGEBAKTERIE: Totalt 23 personer ble bekreftet smittet av magebakterien Yersinia enterocolitica i midten i mai.
MAGEBAKTERIE: Totalt 23 personer ble bekreftet smittet av magebakterien Yersinia enterocolitica i midten i mai. Foto: FHI

Magesykdom spredte seg i Norge – dette var trolig årsaken

Folkehelseinstituttet mener å ha funnet årsaken til at en rekke personer ble smittet av en magesykdom i midten av mai.

I midten av mai ble flere personer syke, smittet av magesykdommen Yersinia enterocolitica. Totalt 23 tilfeller ble meldt inn til FHI, og tilfellene var spredt rundt om kring i Norge.

Nå mener FHI at de trolig har funnet årsaken til smitten.

– Smittekilden til det nasjonale utbruddet er trolig et ferdigvasket salatprodukt som inneholder babyspinat eller spinat. Dette viser epidemiologiske studier gjort i forbindelse med etterforskningen av utbruddet. Salat har kort holdbarhetstid og den forurensede salaten er trolig ikke lengre på markedet. Utbruddet anses som over, skriver FHI på sine hjemmesider.

Folkehelseinstituttets analyser av pasientintervjuer og kjøpsopplysninger viser at 22 av 23 tilfeller (96 %) oppgir å ha spist et ferdigvasket spinatprodukt uken forut for sykdom. For ett tilfelle har det ikke vært mulig å gjennomføre intervju.

– Vi har i samarbeid med Mattilsynet gjennomført intervjuer og innhentet opplysninger fra kassakvitteringer for å kartlegge hva tilfellene har spist før de ble syke. Ut fra det har vi funnet at ferdigvasket babyspinat og spinat peker seg ut som sannsynlig smittekilde, men det har så langt ikke latt seg bekrefte gjennom mikrobiologiske funn i produktet, sier lege Hilde Marie Lund ved Folkehelseinstituttet.

Ferdigvasket salat har kort holdbarhet og det kontaminerte produktet skal derfor ikke lenger være på markedet. Det mistenkte produktet er sannsynligvis produsert i utlandet da det meste av spinaten solgt solgt i april/mai er importert. Spinatprodukter som selges i butikkene nå er hovedsaklig norskprodusert.