TV 2 brøt god presseskikk ved publisering på TV 2 Sumo av et innslag i dokumentarserien «Blålys»

Pressens faglige utvalg slår fast at TV 2 har brutt god presseskikk på punkt 4.6 i Vær Varsom-plakaten.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

TV 2 Sumo publiserte et innslag i dokumentarserien «Blålys», om politiets arbeid i forbindelse med funn av en livløs person. Innslaget omtalte at det ble gjort forsøk på gjenopplivning på stedet, men personen ble raskt erklært død, trolig av overdose.

Klager er mor til avdøde. Hun reagerer sterkt på at TV 2 har omtalt dødsfallet til sønnen, og at det blant annet ble vist bilder av likpose i begravelsesbil. Dette var helt forferdelig og kom som et sjokk på oss pårørende, skriver klager som påpeker at det var et selvmord. Klager tok kontakt med TV 2 som raskt fjernet episoden fra TV 2 Sumo. TV 2 har i etterkant vært i kontakt med klager med tanke på fremtidig visning, men klager vil ikke at innslaget skal vises igjen. Klager skriver at pårørende er i sorg og har opplevd innslaget som en ekstra byrde i sorgen.

TV 2 mener at selv om redaksjonen fjernet episoden for en ny vurdering i lys av henvendelsen fra klager, var opprinnelig versjon innenfor grensene for god presseskikk. Det anføres at avdøde ikke er identifisert, hendelsen ligger langt tilbake i tid, og den er nøkternt og lavmælt beskrevet. Innslaget har, slik TV 2 ser det, fokus på politiets håndtering av slike situasjoner. For TV 2 er det viktig at mediene må kunne omtale hendelser av denne art. Etterlatte kan ikke nedlegge et forbud mot det. TV 2 opplyser imidlertid at klagers synspunkter har ført til at redaksjonen vil justere episoden noe.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er enig med TV 2 i at etterlatte ikke kan hindre mediene i å omtale dødsfall, uansett dødsårsak. Det er måten man omtaler på som er avgjørende for den presseetiske vurderingen.

I dette tilfellet ble dødsfallet omtalt i en dokumentarserie, et halvt år etter at det skjedde. Det ble orientert om åstedet, forsøk på gjenopplivning, sannsynlig dødsårsak og funn på stedet.

Utvalget er ikke i tvil om at pårørende ville forstå at det var avdøde som ble omtalt, og etter utvalgets mening har TV 2 ikke tatt tilstrekkelig hensyn overfor mennesker i sorg, jf. VVP 4.6: «Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende. […] Vis hensyn overfor mennesker i sorg eller ubalanse.»

PFU reagerer på at TV 2 ikke tok kontakt med pårørende før publisering. Det betyr ikke at pårørende kunne stoppe enhver form for omtale, men TV 2 kunne lyttet til eventuelle reaksjoner og vurdert hvorvidt redaksjonen skulle tatt større hensyn i det publiserte.

Utvalget forstår at enkelte elementer i det som ble publisert, oppleves sterkt for pårørende. Slik utvalget ser det, kunne TV 2 vært mer varsom i bildebruken. Gjennom kontakt med pårørende hadde også klager blitt forberedt på publiseringen.

Utvalget vil imidlertid gi TV 2 honnør for at de handlet så raskt som de gjorde da klager tok kontakt. PFU merker seg at det publiserte lå ute på TV 2 Sumo under ett døgn, og at TV 2 fikk stoppet sendingen som skulle kringkastes samme kveld.

Håndteringen i etterkant veier likevel ikke opp for belastningen utvalget mener det er å intetanende bli utsatt for en slik publisering.

TV 2 har brutt god presseskikk på punkt 4.6 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 23. juni 2020

Alf Bjarne Johnsen, Frode Hansen, Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg, Øyvind Kvalnes, Nina Fjeldheim, Kristin Taraldsrud Hoff