OPPRØRT: Fpu-leder Bjørn-Kristian Svendsrud mener organisasjonsutvalget må se på saken.
OPPRØRT: Fpu-leder Bjørn-Kristian Svendsrud mener organisasjonsutvalget må se på saken. Foto: Lise Åserud

Frp-bråket: Mener det bør undersøkes om fylkesleder har brutt partiets retningslinjer

FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud mener fylkeslederen i Oslo har opptrådt illojalt. Nå ber han organisasjonsutvalget undersøke saken.

Utvalget ser på om partimedlemmer bryter de etiske og organisatoriske retningslinjene.

– Jeg mener det bør undersøkes om det er begått brudd på vedtekter eller organisatoriske retningslinjer. Det er i så fall alvorlig, sier FpU-lederen til TV 2.

Han sitter også i partiets sentralstyre.

– Det er grunnleggende illojalt av en fylkesleder å gå imot partiets leder, og ikke minst dets ideologi, sier Svendsrud.

I et opprop fra flere fylkesledere ber de sentralstyret vurdere om Oslo Frp bør legges ned.

«Dersom usikkerheten som spres rundt stortingsnominasjonen og det nasjonalistiske korstoget, som er stikk i strid med partiets vedtatte formål, fra ledere og folkevalgte i Oslo Frp ikke opphører, vil de undertegnede fylkeslagene be sentralstyret om å oppløse Oslo Frp jfr. vedtektenes § 27 avsnitt 5.», heter det i oppropet, som først ble omtalt i Stavanger Aftenblad.

Oppropet er underskrevet av Vestland Frp, Møre og Romsdal og Rogaland.

Sådde tvil om Jensen

Fylkeslederen i Oslo, Geir Ugland Jacobsen, sa i helgen at det var usikkert om Siv Jensen skulle toppe listen til Oslo Frp.

– Tybring-Gjedde er selvskreven til Stortinget. Jeg er usikker på Siv. Jeg blir veldig glad hvis Carl kommer med. Nominasjonen kan slå alle veier, sa han til Finansavisen.

Til TV 2 fulgte han opp med at det burde være flere partilederkandidater, og han vil ta partiet i en nasjonalkonservativ retning.

Ikke på bordet «på nåværende tidspunkt»

Sentralstyremedlem Alf Erik Andersen leder Frps organisasjonsutvalg.

– Dette er ikke en sak som ligger på bordet til organisasjonsutvalget på nåværende tidspunkt. Jeg har foreløpig ikke fått anledning til å sette meg inn i alt det som er skrevet i media. Jeg uttaler meg på vegne av de beslutninger som fattes i utvalget når beslutninger er fattet, sier Andersen til TV 2.

– Når avklares det om det skjer?

– Det må du eventuelt høre med hovedkontoret om, sier Andersen.

Jensen-forsvar

En rekke Frp-profiler har rykket ut med forsvar av Siv Jensen mandag kveld.

– Siv har min fulle støtte. Fremfor å ville kaste en av Frps beste politikere, burde Oslo Frps leder jobbe med en mer fornuftig strategi for å bli byens største parti, sier sentralstyremedlem og tidligere nestleder, Ketil Solvik-Olsen, til TV 2.

Fylkeslederen i Oslo sier dette om utspillet sitt i helgen:

– Jeg ble spurt i et intervju om Siv var selvskreven kandidat, og svarte da at det var litt usikkert og at vi måtte vente til landsmøtet, sier Ugland Jacobsen til TV 2 og fortsetter:

– Jeg er ikke i mot Siv, men jeg vil gjerne ha flere kandidater. Jeg har åpenbart truffet en nerve, men hadde ingen plan om å lansere noe som gjaldt Sivs kandidatur.

Fylkeslederen i Oslo sier imidlertid det er bra hvis denne saken fører til at flere kandidater stiller til valg.