Skjer det en ulykke på grunn av aktivitet som dette, blir det neppe full erstatning fra forsikringsselskapet. Foto: iStock/Andrey Popov
Skjer det en ulykke på grunn av aktivitet som dette, blir det neppe full erstatning fra forsikringsselskapet. Foto: iStock/Andrey Popov

Sovnet bak rattet – det kostet ham 10.000

Når øyelokkene blir tunge, lønner det seg å stoppe!

De fleste trafikkulykker skyldes menneskelig svikt. Ofte kan dette ha med høy fart eller rus å gjøre, men det finnes også mange andre årsaker til at førerfeil kan forårsake ulykker. Dette er grunnen til at vi de siste årene har sett et sterkt økende fokus på uoppmerksomhet bak rattet.

Mobiltelefonen blir sett på som en versting her, og det er mange gode grunner til at bruk av håndholdt mobil er forbudt og blir straffet med bøter. Også mange andre ting kan avlede førerens oppmerksomhet så sterkt at en ulykke kan skje. Det kan være alt fra å lese avis, titte på kart, sminke seg, fikle med navigasjon eller lydanlegg – eller rett og slett å tenne en røyk. Er ulykken ute, vanker det straff – som regel i form av bøter, prikker i førerkortet eller inndragning av førerkortet for en kortere eller lengre periode.

Men det kan også vanke en annen straff som svir. Den heter avkortning, og dette betyr rett og slett at du får redusert skadeerstatning dersom forsikringsselskapet kan påvise at brudd på sikkerhetsforskrift eller uaktsomhet har vært en medvirkende årsak til at en ulykke skjedde.

Redusert erstatning

– For bilforsikring har vi få sikkerhetsforskrifter knyttet til selve bilkjøringen. Faktisk bare to, som er rettet mot gyldig førerkort og lovlig øvelseskjøring. Det som derimot er mer aktuelt i forhold til selve kjøringen, er om skadehendelsen er grovt uaktsomt fremkalt, eller om det er kjøring i ruspåvirket tilstand. Om så er tilfelle, kan også erstatningen reduseres eller falle bort, sier Therese Nielsen, skadeforebygger i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

Plutselig ble veldig mange nordmenn bedre betalere

Rundt 400 saker

– Hvor vanlig er avkortning?

– Dette har vi ikke fullgod statistikk på for hele bransjen, men det er uansett snakk om et lite antall saker hvert år. Beløpene er gjennomgående små, fordi vårt hovedanliggende ikke er å spare penger, men å gi kunden en tydelig melding om at vi mener vedkommende har vært veldig uforsiktig. Håpet er jo at kunden skal lære av dette. Vi ønsker primært ikke å sette kunden i en veldig vanskelig økonomisk situasjon som følge av en skadesak.

– Hvordan ser tallene ut for Fremtinds del?

– I 2018 og 2019 har vi hatt rundt 400 saker der vi har avkortet. Gjennomsnittlig avkortning i disse sakene var ca. 14.400 kroner. Dette tilsvarte 15-20 prosent av det opprinnelige skadebeløpt, sier Therese Nielsen.

– Det kan bli dyrt å være uforsiktig, sier Therese Nielsen i Fremtind til Broom. Foto: Fremtind
– Det kan bli dyrt å være uforsiktig, sier Therese Nielsen i Fremtind til Broom. Foto: Fremtind

Dyrt å være uforsiktig

– Hva var årsakene til avkortning i disse sakene?

– De fleste sakene var knyttet til kjørelengde ved at kundene fikk skade etter å ha kjørt lengre enn de faktisk hadde oppgitt til oss.Vi har dessuten hatt noen avkortningssaker ved tyveri fra bil, og når noen har kjørt av veien fordi de har blitt distrahert eller rett og slett har sovnet. Det siste er ofte hendelser der vi anser sjåføren som grovt uaktsom, sier hun videre.

At det kan bli dyrt å være uforsiktig, viser noen eksempler fra Fremtind fra de to siste årene.

Dette bilmerket har du neppe hørt om

Avkortet 100 prosent

– Vi hadde en kunde som ble frastjålet en bærbar PC som lå i en sekk under førersetet i bilen. Bilen var parkert i et parkeringshus på kveldstid, og var forsvarlig låst.

Vi dekket karosseriskaden, men ikke tapet av PC-en. Her avkortet vi 100 prosent. Bakgrunnen for dette var brudd sikkerhetsforskriften om at løsøre som etterlates skal oppbevares i låst bagasjerom uten innsyn. Vi mente at kunden kunne ha tatt med seg PC-en – han hadde med andre ord handlingsalternativer, sier hun.

Ellers mangler det ikke eksempler på avkortning på grunn av grov uaktsomhet. Dette kan handle om alt fra å ha kjørt for fort over en fartshump til fomling etter solbriller på gulvet – eller å glemme å ta ut pumpepistolen etter tanking.

Kjører du langt og gjerne sent, er det betydelig fare for at du kan bli så trøtt at du rett og slett sovner bak rattet. Det er skummelt ute i trafikken.
Kjører du langt og gjerne sent, er det betydelig fare for at du kan bli så trøtt at du rett og slett sovner bak rattet. Det er skummelt ute i trafikken.

Utsatte stopp for lenge...

– Å sovne bak rattet er heller ikke ukjent, forteller Therese Nielsen.

– Vi hadde en sak hvor en kunde kom over i motsatt kjørefelt da han sovnet. Skaden kom på 55.000 kroner, og vi avkortet med 10.000 kroner på grunn av grov uaktsomhet. Ved å sovne bak rattet utsetter man ikke minst andre for stor fare, og det er ikke uten grunn at man er pliktig til å stoppe dersom man føler seg trøtt. Vår kunde planla nok et stopp, men utsatte det litt for lenge, forteller hun videre.

I et siste eksempel spiller mobiltelefonen en viktig rolle.

Nytt bilmerke: Norge får verdens første butikk

Mobilbruk kostet henne 20.000

– For noen få år siden kjørte en kunde ut av veibanen i en sving, og rett i en lyktestolpe. Årsaken til utforkjøringen var at bilføreren hadde oppmerksomheten konsentrert om mobiltelefonen sin, som lå i passasjersetet. Bilen ble totalskadet. Skaden ble taksert til 155.000 kroner, og vi avkortet erstatningen med 20.000 kroner fordi vi mente sjåføren hadde opptrådt grovt uaktsomt. Hun mente selv at uoppmerksomheten bare hadde vart et øyeblikk, og at hun hadde hatt begge hender på rattet. Finansklagenemnda mente vår avkortning måtte aksepteres.

Unngå å bli distrahert

– Risikoen for uhell er ekstremt stor ved slik uoppmerksomhet. Også her hadde vår kunde gode handlingsalternativer. Hun kunne kjørt ut til siden ved første anledning og sjekket mobilen.

– Vi er opptatt av at våre kunder er konsentrert om bilkjøringen, og ikke lar seg distrahere når de er ute kjører. Det være seg om de ser på mobilen, om så bare et øyeblikk, leter etter ting på bilgulvet – eller om de snur seg for å se til barna i baksetet, sier Therese Nielsen til slutt.

Nå kan du forsikre deg mot store verkstedregninger

Norgesferie? Vi dro på tur med taktelt, se videoen her: