PALMESUS: For mange nordmenn ble feriedrømmen knust i år.
PALMESUS: For mange nordmenn ble feriedrømmen knust i år. Foto: ALEXTIHONOV.COM

Behandler klagene:

Disse kan kreve pengene tilbake fra reisebyråene

Pakkereisenemnda har begynt arbeidet med å behandle klagene fra nordmenn som krever pengene tilbake etter å ha fått ferien avlyst.

Spredningen av koronaviruset førte til at mange reisebyråer så seg nødt til å kansellere reiser. Noen nordmenn valgte å avbestille reisen selv.

Pakkereisenemndas oppgave er å avgjøre om en forbruker kan klage med rette og kreve pengene tilbake, dersom reisen ikke går som planlagt.

Leder i sekretariatet til klagenemnda for pakkereiser, Cecilie Asak Oftedahl, forteller at flere klagere har fått innvilget kravet om pengene tilbake.

– Når det gjelder saker hvor pakkereisearrangøren kansellerer reisen, så har klageren i noen av sakene fått rett på kontantutbetaling, sier Oftedahl til TV 2.

Frarådet reise

Hun forteller også at forbrukeren har fått medhold i saker hvor Utenriksdepartementet har frarådet reisen.

– I en av sakene har forbrukeren selv avbestilt reisen, etter at UD frarådet reiser til området. Da fikk også forbrukeren medhold i at han kunne avbestille gebyrfritt, sier hun.

Ved et annet tilfelle ble en forbruker tvunget til å avbryte en ferie og reise hjem. Denne klageren fikk medhold i at arrangøren burde betale tilbake pengene for resten av kundens ferie.

Ikke medhold

Det er imidlertid ikke alle som har vunnet frem med sine krav om å få pengene tilbake.

– I en av sakene så hadde klageren selv ikke møtt opp til reisen, da han trodde at reisen ville bli kansellert. Det ble den ikke. Da fikk ikke forbrukeren medhold, sier Oftedahl.

  • Pakkereisenemnda er et nasjonalt organ tilknyttet EU-kommisjonens klageportal.
  • Organet behandler klagesaker mellom reisearrangør og kunde.
  • For at Pakkereisenemnda skal behandle en sak, må klager allerede ha forsøkt å løse tvisten med motparten på egen hånd. Klageren kan ta saken til Pakkereisenemnda dersom den er misfornøyd med svaret fra motparten, eller om den har fått klagen avvist.
  • I klagenemnden sitter to representanter fra Forbrukerrådet, to fra næringslivet, samt en nemndsleder.
  • Pakkereisenemndas avgjørelser er veiledende.

Etter pakkereiselovens §22 kan forbrukeren avbestille reisen uten å måtte betale gebyr, dersom det oppstår «ekstraordinære omstendigheter som vil påvirke gjennomføringen av pakkereisen».

Denne paragrafen gir en rett til å få pengene tilbake, dersom den har måttet avbestille reisen etter at UD frarådet reise til alle land.

En annen klager hadde derimot avbestilt reisen noen dager før UD hadde frarådet reise til alle land, og fikk dermed ikke medhold i klagen hos pakkereisenemnda.

Stor økning

Klagenemnden har fått inn 177 klager i perioden fra 1. januar til 15. juni i år.

Det er bortimot dobbelt så mange som de fikk inn i løpet av samme periode i fjor.

– Vi har hatt en stor økning i saker etter koronautbruddet fra slutten av mars og frem til nå, sier Oftedahl.

Så langt har nemnden behandlet åtte klager fra 2020, dermed gjenstår stadig 169 klager.