Pasient døde etter feildosering av cellegift

En mann i 50-årene døde mandag på Haukeland universitetssykehus som følge av komplikasjoner etter at han fikk ti ganger for høy cellegiftdose.

– Dette er en tragisk hendelse for pasient og pårørende som vi beklager på det sterkeste. Våre tanker og medfølelse går til pasientens nærmeste, sier fungerende direktør på kreftavdelingen ved Haukeland, Terje Nordberg i en pressemelding.

Nordberg bekrefter hendelsen overfor TV 2, men henviser ellers til pressemeldingen.

Ti ganger så høy dose

Pasienten var til behandling for kreftsykdom, og skulle mandag forrige uke på cellegiftbehandling. Dosen han fikk var ti ganger høyere enn den han skulle hatt. Feilen ble oppdaget før han hadde fått hele dosen, men skadene var så alvorlig at livet ikke stod til å redde.

– Saken er meldt til helsetilsynet og politiet, og vi setter straks i gang en intern etterforskning for å finne ut hvordan dette kunne skje. Vi har også satt i verk konkrete tiltak for å redusere risikoen for at noe lignende skjer igjen. Det skal være trygt å få behandling på sykehuset, skriver Nordberg.

Sykehuset ønsker ikke å kommentere saken ytterligere så lenge det er en tilsynssak.

Politiet skriver i en pressemelding at de vil etterforske hendelsen.

– Vest politidistrikt mottok i dag melding fra Haukeland universitetssykehus (HUS) om at en pasient døde etter feildosering av cellegift. Med bakgrunn i meldingen har politiet opprettet sak og vil igangsette etterforskning av hendelsen. Saken etterforskes ved seksjon for økonomi, miljø og arbeidsmarkedskriminalitet, står det i meldingen.

Meldt til Helsetilsynet

Saken er også meldt til Helsetilsynet. I tillegg er det satt i gang en intern granskning, og det er satt i verk konkrete tiltak for å forhindre at det skjer igjen. Nordberg vil imidlertid ikke si hva de konkrete tiltakene er.

– Det er en konkret rutine som er innført, som vi mener er veldig effektiv for å hindre at noe slikt kan skje på nytt, sier han til Bergens Tidende.

Sykehuset ønsker ikke å kommentere saken ytterligere så lenge det er en tilsynssak.

– Hele avdelingen bærer preg av at en pasient har blitt påført lidelser og avgått med døden som følge av en feil, sier Nordberg til Bergensavisen.

Han understreker at ansatte blir fulgt opp og ivaretatt, og at det ikke får noen direkte konsekvenser for dem.

Kan være svikt i flere ledd

Foretakstillitsvalgt Geir Arne Sunde for Overlegeforeningen i Helse Bergen sier at de i dag har et grovt bilde av hva som har skjedd.

– Mitt inntrykk er at det kan ha vært svikt i flere ledd. Det er en forferdelig tragisk hendelse, og vi tenker på de pårørende, sier Sunde til Bergens Tidende.

Han vil heller ikke uttale seg ytterligere så lenge det er en tilsynssak.

Dette er det andre dødsfallet på tre år på Haukeland som følge av feilbehandling med cellegift. I 2017 døde en seks år gammel gutt etter å ha fått injisert cellegiften feil sted.