MASSIV STØTTE: En rekke Frp-topper og fylkesledere slår ring om Siv Jensen.
MASSIV STØTTE: En rekke Frp-topper og fylkesledere slår ring om Siv Jensen. Foto: Lise Åserud

Kraftig Frp-opprør etter Jensen-angrep

Fylkeslederen i Oslo Frp har sådd tvil om partileder Siv Jensen. Nå rykker en rekke profilerte Frp-ere ut mot Oslo Frp, og andre fylkesledere vurderer om fylkeslaget bør legges ned.

– Siv har min fulle støtte. Fremfor å ville kaste en av Frps beste politikere, burde Oslo Frps leder jobbe med en mer fornuftig strategi for å bli byens største parti, sier sentralstyremedlem og tidligere nestleder, Ketil Solvik-Olsen, til TV 2.

Stortingsrepresentant Roy Steffensen mener Oslo Frp heller bør kvitte seg med sin egen fylkesleder, Geir Ugland Jacobsen.

ROSER SIV: Roy Steffensen slår ring om partileder Siv Jensen.
ROSER SIV: Roy Steffensen slår ring om partileder Siv Jensen. Foto: Vidar Ruud

– Jeg har større ambisjoner for partiet enn å komme ned på Oslo sitt valgresultat. Jeg mener vi skal kunne komme opp på det beste valgresultat i Frps historie, som er nettopp under Sivs ledelse, sier Steffensen til TV 2.

Han leder Stortingets utdanningskomité, og legger til:

– Dersom Oslo Frp mener en leder bør byttes for å få økt oppslutning, så ville det kanskje vært bedre om det var fylkeslederen i Oslo de byttet.

Reaksjonen kommer etter at fylkeslederen i Oslo åpnet for å vrake Siv Jensen til førsteplassen i Oslo. Han ønsket også motkandidater til partiledervervet.

– Nå er Siv Jensen partileder, men siden landsmøtet er før nominasjonen i Oslo, så vil jeg gjerne ha frem andre kandidater. Det hadde vært hyggelig med flere kandidater, og det blir nord-koreansk for å si det stygt, sa fylkeslederen til TV 2.

Slår tilbake

Kilder i partiet sier det nå diskuteres hvordan de skal slå tilbake mot Oslo Frp.

– Ikke akseptabelt, svarte Frp-leder Siv Jensen NRK om Oslo-lederens åpning for å vrake henne fra topplassering på Oslo-listen til valget neste år.

TV 2 vet at sentrale personer ønsker at personer i Oslo Frp nå fjernes.

Et opprop Stavanger Aftenblad har fått tilgang til, viser at fylkesledere tar til orde for å legge ned fylkeslaget.

Fylkesleder Svein Erik Indbjo i Rogaland Frp har sammen med fylkeslederne i Vestland Frp og Møre og Romsdal Frp laget et opprop som er sendt fylkeslederne i Fremskrittspartiet.

I en e-post Aftenbladet har fått tilgang til, heter det at også fylkeslagene i Viken og Trøndelag har stilt seg bak oppropet.

«Opprop for Siv Jensen

I Finansavisen og andre medier, kan vi lese at den lederen til Oslo Frp åpner for å vurdere andre førstekandidater enn partileder, Siv Jensen, som førstekandidat fra Oslo Frp til neste års valg.Dette kommer etter andre utspill fra Oslo FrPs leder og fra stortingsrepresentanter fra Oslo om partiets politiske retning.

Vi vil samtidig understreke at Oslo Frp er like forpliktet av det nasjonale prinsipp- og handlingsprogrammet, som de øvrige partilagene. Når Oslo Frp utad fronter en annen politisk retning enn den landsmøtet har vedtatt, så bidrar Oslo Frp til en svært unødvendig splittelse i partiet. Oslo Frp har i likhet med de andre fylkeslagene anledning til å sende inn innspill til programkomiteen, som så legger opp til en debatt om partiets politiske retning, frem mot landsmøtet.Fylkeslagene som undertegner dette oppropet vil gjøre det helt klart at vi forventer at partilederen innstilles som førstekandidat fra Oslo Frp til det kommende stortingsvalget.

Dersom usikkerheten som spres rundt stortingsnominasjonen og det nasjonalistiske korstoget, som er stikk i strid med partiets vedtatte formål, fra ledere og folkevalgte i Oslo Frp ikke opphører, vil de undertegnede fylkeslagene be sentralstyret om å oppløse Oslo Frp jfr. vedtektenes § 27 avsnitt 5.»

– Truffet en nerve

Fylkeslederen i Oslo Geir Ugland Jacobsen mener saken har blåst litt ut av proporsjoner.

– Jeg ble spurt i et intervju om Siv var selvskreven kandidat, og svarte da at det var litt usikkert og at vi måtte vente til landsmøtet, sier Ugland Jacobsen til TV 2 og fortsetter:

– Jeg er ikke i mot Siv, men jeg vil gjerne ha flere kandidater. Jeg har åpenbart truffet en nerve, men hadde ingen plan om å lansere noe som gjaldt Sivs kandidatur.

Fylkeslederen i Oslo sier imidlertid det er bra hvis denne saken fører til at flere kandidater stiller til valg.

– Jeg kan ikke skjønne at Siv er imot det heller, sier han.

Formann i FpU Bjørn-Kristian Svendsrud sier til TV 2 at det er «grunnleggende illojalt» av en fylkesleder å gå imot partiets leder, og ikke minst dets ideologi.

– Frp er frihetens og liberalismens forkjempere i Norge, det har vi alltid vært og skal alltid være. FpU står samlet og sterkt bak Siv Jensen og liberalismen, sier Svendsrud.

Frp-topp: Oslo Frp har problemer

Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad sier Oslo Frp har et problem.

– Jeg registrerer at deler av Oslo Frp ønsker et annet Frp enn det et enstemmig landsmøte har vedtatt. Da er det de i Oslo Frp som har et problem, ikke vi andre, sier han til TV 2.

– Oslo Frp får ellers bare holde på med sitt, så får vi andre begynne jobben med den lange valgkampen frem mot valget i 2021. Der skal vi vinne valget med saker som mindre byråkrati, lavere skatter og avgifter, mer frihandel, strengere straffer og mer veiutbygging. Jeg tror våre velgere i Oslo setter like stor pris på de sakene, som våre velgere ellers i landet, fortsetter han.