sjefen for akuttklinikken ved ous advarer:

– Kan ikke trappe ned på den personlige tilnærmingen til smitterisiko

Sjefen for akuttklinikken på Oslo Universitetssykehus, Øyvind Skraastad, er bekymret for sommeren. Han er redd for at senger som trengs til koronapasienter blir fylt opp av folk som har vært utsatt for båt- og bilulykker.

Selv om smittetallene nå er lave, og det kun er noen få koronapasienter innlagt, må beredskapen opprettholdes i tilfelle nye smittebølger. Nå ber han folk bruke sunt og godt, gammeldags vett.

Skraastad trekker frem Helgelandssykehuset, der seks pasienter er isolert etter koronasmitte, som et bevis på at man må prøve å unngå en del risikoatferd. Han er spesielt bekymret for at folk skal være uforsiktige i trafikken.

- Det er selvfølgelig tydeligst på ulykker i trafikk og på sjøen, og det handler egentlig om fart, fyll og rus. Vær oppmerksom på mørke, og de problemene som er med det. Det er viktige ting, sier han.

En spesiell sommer, der mange ikke får reist på utenlandsferie, gjør at mange begir seg ut i naturen. Det bekymrer Skraastad.

– Så er det dette med manglende ferdigheter. Man kan liksom ikke debutere og gjøre de vanskelige tingene. Det er beretninger om folk som går seg vill, folk som går seg fast, og det handler om at man er på et eller annet sted i litt ukvalifisert posisjon. Det kan bli farlig i visse tilfeller.

Skraastad håper nå at de ansatte ved sykehuset skal kunne ta uavkortet ferige, uten at han trenger å beordre folk tilbake på jobb for å dekke hull.

– Kan ikke trappe ned på den personlige tilnærmingen til smitterisiko

Skraastad er klar på at det er viktig at folk fortsetter å ta hensyn til smitterisiko, til tross for at samfunnet nå gradvis åpnes opp igjen.

– Vi kan ikke både løse opp restriksjonene i samfunnet og samtidig trappe ned på den personlige tilnærmingen til smitterisiko. Vi må vaske hendene like mye som før, og til og med litt mer, også tenker jeg at vi er jo grunnleggende litt usikre på hvordan denne reiseaktiviteten kommer til å påvirke oss om en måned eller lenger frem i tid, mener sjefen for akuttklinikken ved OUS.

Han vektlegger at det er mange andre pasienter som også trenger viktige kreftoperasjoner, og behandling for andre problemer, som hjerne og hjerte.

Høyere beredskap

Han forteller at sykehuset har en høyere beredskap enn vanlig på sommerstid, men at de prøver å la flest mulig ansatte ha ferie som vanlig. Han tror folk har forståelse for at de ansatte nå har behov for en skikkelig ferie.

– Samtidig har vi mindre mobilitet av arbeidskraft over grensene våre, så det er vanskeligere for oss å fylle de vanlige hullene. Det vi er urolige for er akkurat det de opplevde på Helgelandssykehuset, nettopp at man får en smittesituasjon inne på sykehuset, slik at man må ta ut ganske mange i karantene over noe tid. Summen av disse treffene gjør at vi må jobbe litt alle sammen for at vi skal komme oss gjennom sommeren.

– Må appellere til fellesskapsfølelsen

Skraastad man må appellere til folks fellesskapsfølelse for å få folk til å oppføre seg nå som sommerferien står for dør.

– Nå prøver jeg å bidra til forståelse, ikke nødvendigvis til frykt. Når man har forståelse, tenker jeg man kan appellere til folks fellesskapsfølelse. Det er vi ganske flinke til i Norge tror jeg, at vi kan forstå verden med litt andre dimensjoner enn bare våre egne. Det synes jeg jeg ser gode eksempler på, både på arbeidsplassen og andre steder. Får vi til det er vi mindre rystet enn andre land.