TOLLDIREKTØR: Øystein Børmer.
TOLLDIREKTØR: Øystein Børmer. Foto: Tom Rune Orset/TV 2

Tollvesenet slår alarm – stadig flere fortoller cannabis helt lovlig

Hver dag tar nordmenn med seg cannabis i bagasjen og fortoller det på Oslo lufthavn. Tolletateten mener ordningen med å kunne ta med seg medisinsk cannabis til eget bruk nå misbrukes av smuglere.

Under korona-pandemien har det gått svært få fly fra utlandet til Norge.

Men flyet fra Amsterdam ankommer hver dag.

Så og si hver dag går flere av passasjerene inn på rød sone i tollen, og fortoller cannabis – helt lovlig.

TV 2 er på Oslo lufthavn og møter en passasjer som har med seg 200 gram medisinsk cannabis i bagasjen.

– Jeg har en lege i Norge som finner alternative behandlinger for meg. Jeg har ikke lyst til å putte i meg masse piller, så jeg har heller muligheten til å dra til Nederland og få utskrevet cannabis der, og da fungerer jeg optimalt, sier mannen.

Det finnes nemlig en ordning som tillater nordmenn å ta med medisinsk cannanbis til eget bruk til Norge.

– Denne ordningen har eksistert i mange år, og har hatt et jevnt, stabilt og lavt nivå. Frem til mars i år, frem til de grenserestriksjonene vi ser i verden på grunn av koronapandemien. Siden mars har vi sett en kraftig økning i antallet mennesker som tar med seg og fortoller cannabis her, sier tolldirektør Øystein Børmer.

Prisene i været

På gatene i Oslo har prisen på cannabis skutt i været.

På grunn av strenge grensekontroller verden over, har tilgangen på cannabis falt kraftig. På gata i Oslo har derimot de som bruker cannabis jevnlig, oppdaget en ny type på markedet– medisinsk cannabis.

DYRT: Terje forteller at cannabis er svært kostbart. Og at det er stadig mer medisinsk cannabis på gata i Oslo.
DYRT: Terje forteller at cannabis er svært kostbart. Og at det er stadig mer medisinsk cannabis på gata i Oslo. Foto: Tom Rune Orset / TV2

– Det er noe av det reneste man får tak i, sier Terje.

Tolletaten mener det er snakk om at mennesker har funnet et smutthull i regelementet, og at de smugler cannabis inn til Norge for videre salg under påskudd av at det er til medisinsk bruk.


– En betydelig andel av dem vi ser her i tollen i disse dager er mennesker vi har kjennskap til fra andre former for kriminalitet over grensene, sier Børmer.

Vil endre ordningen

Børmer anslår at de som tar med seg cannabis inn i landet for videre salg, kan tjene opptil 150.000 kroner på en tur.

Tolletaten mener nå at reglene må endres.

– Vi mistenker at det er såpass stor misbruk av denne ordningen nå, at vi mener regelverket må endres. Det vil da være mulig å få til en ordning der de som har et faktisk medisinsk behov kan få dekket dette, mens andre ikke kan utnytte systemet, sier han.

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser til TV 2 at de vil vente med å følge opp saken til Statens legemiddelverk har redgjort for hva de mener om cannabis-importen.