DØMT: Gaute Drevdal fikk den knusende dommen fredag. Han anket umiddelbart.
DØMT: Gaute Drevdal fikk den knusende dommen fredag. Han anket umiddelbart. Foto: NTB scanpix

Drevdal til TV 2: – Føler jeg har vært med på en teateroppsetning

Gaute Drevdal ble fredag dømt til 13 år og seks måneds fengsel for ni voldtekter av unge kvinner. Selv mener han retten har helt sett bort fra viktige bevis.

Fredag kom dommen mot Gaute Drevdal, som tidligere har vært omtalt som kulturtoppen. Han er dømt for ni voldtekter mot åtte kvinner, i perioden 2009 til 2014.

Drevdal anket dommen umiddelbart.

– Jeg vil kommentere dommen og alle problemene i den når jeg har fått bedre oversikt. Akkurat nå føler jeg meg lurt av tingretten. De sa tidlig at det er påtalemyndighetens oppgave å bevise skyld, ikke tiltaltes oppgave å bevise uskyld. Dommen som nå har kommet har ingen reelle beviser, bare muntlige påstander fra folk mange år senere. Det oppleves som jeg har vært med på en teateroppsetning, ikke en rettssak, sier Drevdal til TV 2.

I dommen går det tydelig fram at retten ikke finner Drevdals forklaring troverdig. De legger kvinnenes forklaringer til grunn, og dømmer han for alle tiltalepunkter.

Ifølge dommen brukte han sin maktposisjon i kulturmiljøet, der han fra 90-tallet har hatt flere ledende roller. Blant annet har han vært redaktør for magasinet Natt og Dag, og han har vært pressesjef for Hove-festivalen.

Ifølge dommen skal han ha gitt de unge kvinnene rusmidler og alkohol, før han forgrep seg på dem.

Bistandsadvokat Marte Svarstad Brodtkorb sier til TV 2 at dommen er grundig og god.

– Vi er godt fornøyd med at retten har lyttet til kvinnene. Jeg mener dommen er riktig, sier hun.

Manglende bevis

Det er ikke fysiske bevis i saken, og retten har basert sin dom på kvinnenes vitneforklaringer. Drevdal er skuffet over at hans forklaring i dommen i stor grad er vurdert som lite troverdig.

– Vanlige folk ville fått sjokk hvis de visste hva som regnes som «bevis» i denne typen saker. Det er ikke snakk om faktiske bevis, men at løse påstander i 2020 veier tyngre enn faktisk dokumentasjon fra den tiden anklagene omhandler. Det er vanskelig å forstå, sier han.

Drevdal er særlig opptatt av det han anser som en vervekampanje i miljøet han var en del av, der flere av de fornærmede gikk aktivt ut og lette etter andre fornærmede.

Dette har aktor Trude Antonsen understreket at er normal atferd dersom man har opplevd et overgrep.

Antonsen og politiadvokat Hilde Strand la ned påstand om 14 års fengsel under rettssaken.

– Denne saken handler ikke om sex man angrer på, ikke om sex man ikke husker og ikke om gjensidig seksuell kontakt i en slags gråsone mellom frivillighet og utnyttelse. De fornærmede i vår sak har fortalt at de våkner opp til at tiltalte har seksuell omgang med dem, sa aktor Antonsen.

Anket

Drevdal anket dommen umiddelbart. Han er opprørt etter å ha fått dommen fredag.

– Vi hører jo stadig at tvilen skal komme tiltalte til gode, og at ting skal være bevist ut over enhver rimelig tvil. I dette tilfellet har tvilen kommet de fornærmede til gode. Selv om sannsynlightsovervekten i hver sak taler imot at det har skjedd noe kriminelt, så velger retten å gå motsatt vei, på grunn av antallet anklager. Men antallet er det politiet selv som har skapt. Det er ikke separate/uavhengige anklager, sier han.

Drevdal har tidligere anmeldt flere av kvinnene for falsk forklaring, men disse sakene er blitt henlagt av politiet.

Ifølge dommen er det via vitneforklaringene og det bevismaterialet som er fremlagt i retten ingen grunn til å tvile på at voldtektene fant sted. Dommen er knusende, og dømmer Drevdal på alle punkter.

Ny rettssak i lagmannsretten er foreløpig ikke berammet.