FORSKNING: Ifølge FHI har omtrentlige 1 prosent av Norges befolkning, rundt 53.000 nordmenn, vært smittet av koronaviruset.
FORSKNING: Ifølge FHI har omtrentlige 1 prosent av Norges befolkning, rundt 53.000 nordmenn, vært smittet av koronaviruset. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Om lag 1 prosent av befolkningen har vært smittet av koronaviruset

Ifølge Folkehelseinstituttet har omtrent 53.000 nordmenn vært smittet av koronaviruset.

Forskere ved Folkehelseinstituttet har samlet inn 900 blodprøver fra ni laboratorier i Norge, for å kartlegge hvor mange som har vært smittet av viruset i Norge.

Antistoffer mot koronaviruset ble funnet i om lag 1 prosent av de analyserte prøvene.

– Dette er den første studien som måler antistoffer mot koronaviruset i blodprøver som er samlet inn fra ulike geografiske områder og som dekker alle aldersgrupper i Norge, sier overlege Anne-Marte Bakken Kran ved Folkehelseinstituttet.

Den yngste personen som hadde antistoffer i blodet var ni år gammel, mens den eldste var 76. Forskerne fant ingen forskjeller i forekomst knyttet til kjønn og alder.

– Resultatene passer godt med andre beregninger som er gjort, og støtter våre antakelser om at vi har hatt få tilfeller av viruset i Norge og at vi ser ut til å ha lave mørketall, sier Bakken Kran videre.

Ifølge FHI kan det imidlertid være noen geografiske forskjeller rundt hvordan koronasmitten har spredt seg.

Forskerne fant den høyeste forekomsten av antistoffer i Oslo, men antallet prøver som ble analysert var ifølge FHI ikke høyt nok til å kunne fastslå forskjellen med sikkerhet.