Erna Solberg kommer med en klar korona-beskjed til nordmenn

Mye handlet om koronasituasjonen da statsminister Erna Solberg (H) møtte pressen til sin halvårlige pressekonferanse fredag.

Selv om hun ser tegn til at ting er på rett vei, sier statsministeren at vi må belage oss på at pandemien vil prege hverdagen vår i lang tid framover.

– Det er for tidlig å skrive ut en friskmelding, både for pandemien og økonomien. Men det er tegn som tyder på at vi har det verste bak oss. Likevel kommer pandemien til å prege hverdagen vår over tid, for smitten er både i Norge og ikke minst i hele verden. Det betyr at vi kan få oppblomstringer og tilbakeslag. Men nå setter vi i verk en rekke tiltak for å skape mer og involvere flere.

Takket Norge

Ikke overraskende handlet mye om koronasituasjonen da Erna Solberg innledet sin halvårlige pressekonferanse fredag.

– Inngangen til årets sommer er preget av alvor. En pandemi har stengt ned byer og land over hele verden. Eldre har vært isolert fra sine nærmeste. Stengte skoler og barnehager har ramemt sårbare barn ekstra hardt, og noen familier har vært spesielt hardt rammet sa statsministeren.

– 249 mennesker har dødd av covid-19 her i landet. 249 familier sitter igjen med tomrom som ikke kan fylles, og gode venner er borte for alltid. Jeg har lyst til å sende mine varmeste tanker til alle dere som har mistet venner eller familie til sykdommen.

Solberg benyttet seg så av muligheten til å takke sine landsmenn for innsatsen.

– Da vi innførte koronatiltakene sa jeg at Norge ville bli satt på en stor prøve, både som samfunn og som enkeltmennesker. Og det har vi blitt. Samtidig har tiltakene virket. Ved inngangen til sommeren har vi kontroll på smitten, og sammen kontrollert over tid, åpner vi samfunnet igjen. Det skjer i tråd med den planen vi la frem i mai måned. Vi ba hele Norge om å være med på dugnad, men belastningen har vært svært ulikt fordelt. Jeg vil benytte denne anledningen til å takke hele Norge for den innsatsen som er gjort i denne vanskelige tiden.

Har preget arbeidet i Stortinget

Solberg fortalte at koronapandemien naturlig nok har preget arbeidet i Stortinget stort så langt i 2020.

– I Stortinget har det vært en spesiell situasjon denne våren. Det er selvfølgelig sånn at når man oppsummerer dette halvåret, så er koronapandemien det som har tatt mest fokus, og mesteparten av arbeidstiden.

– Internasjonalt er pandemien det største økonomiske tilbakeslaget i fredstid. Her hjemme har ledigheten steget, og mange bedrifter har måttet stenge ned eller legge om driften. Derfor innførte regjeringen en rekke strakstiltak. Vi har laget seks ulike forslag med pakker. Normalt sier vi at vi skal ha budsjettbehandling to ganger i året. I år har vi nesten hatt det hver uke. Men det har vært nødvendig.

Solberg mener det er for tidlig å felle noen dom over Norges håndtering av pandemien.

– Bedre er alltid mulig. Vi skal lære av koronakrisen. Vi arbeider med dette og har satt av 1 milliard i beredskapslagre for legemidler, og til å styrke fastlegeordningen og sykehusene, sa Solberg blant annet.

Fire hovedpunkter

Solberg nevnte på pressekonferansen fire hovedpunkter som blir viktige i tiden framover, nemlig å skape mer, få ned klimautslippene, inkludere flere på arbeidsmarkedet, og øke beredskapen.

– Det å skape mer er jo å skape inntekter til staten også. Det å skape flere jobber, det å skape et finansielt grunnlag, er ekstremt viktig, nettopp fordi vi har så veldig mange andre områder der vi er opptatt av å få til ting. Da kan vi bli enda bedre på beredskap, helse og alle de andre områdene vi er opptatt av, sier Solberg til TV 2 på spørsmål om hvordan dette skal finansieres.