HISTORISK: Blodplasma fra friskmeldte koronapasienter ble brukt i behandlingen av hardt rammet 70-åring.
HISTORISK: Blodplasma fra friskmeldte koronapasienter ble brukt i behandlingen av hardt rammet 70-åring. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Norske leger bak historisk behandling

Mann i 70-årene kjempet for livet i flere uker – ble virusfri på få timer.

Tidligere i vår ble en Haugesund-mann rammet hardt av korona-viruset. Tilstanden forverret seg stadig, og etter åtte dager ble han innlagt på Haugesund sjukehus.

Mannen, som ikke hadde noen underliggende sykdommer, var forvirret og tungpustet da han ble innlagt. Kort tid etter innleggelse ble han intubert og tilkoblet respirator. Sykdomsbildet bedret seg først, men etterhvert forverret det seg igjen, og de som hadde ansvaret for å behandle mannen kjempet i uker for å få mannen på bedringens vei.

Ny behandling

Etter at mannen hadde vært syk i 31 dager, ble det besluttet å ta i bruk en behandlingsform som aldri før hadde blitt forsøkt på korona-syke i Norge. Haugesund sjukehus kontaktet Blodbanken på Haukeland universitetssjukehus. Der var de i besittelse av blodplasma fra friskmeldte korona-pasienter.

– Vi fikk spørsmålet på formiddagen og leverte plasma til Haugesund samme ettermiddag, forteller Einar Klæboe Kristoffersen, som er avdelingssjef ved Blodbanken på Haukeland univerisitetssjukehus, til TV 2.

Blodbanken ved Haukeland universitetssjukehus leverte to doser plasma. I tillegg fikk pasienten en dose plasma som var hentet fra en blodgiver i Haugesund.

Reagerte umiddelbart

Sammen med de som var involvert i behandlingen av pasienten har Kristoffersen skrevet en artikkel, som er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.

SJEF: Einar Klæboe Kristoffersen er avdelingssjef Blodbanken, Haukeland universitetssjukehus.
SJEF: Einar Klæboe Kristoffersen er avdelingssjef Blodbanken, Haukeland universitetssjukehus. Foto: Robert Reinlund / TV 2

I artikkelen beskriver de involverte ved Haugesund sjukehus, Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen behandlingen av pasienten, og hvilken effekt det de kaller rekonvalesensplasma hadde på pasienten.

I artikkelen kommer det frem at pasienten reagerte nesten umiddelbart på plasmaen han fikk.

– Pasienten ble raskt virus-fri, forteller Kristoffersen TV 2.

Dagen etter plasma-behandlingen viste tester at pasienten at han var virusfri. Formen ble bedre og bedre. Få dager senere ble pasienten tatt ut av isolasjonsavdelingen. 30 dager senere var han uten respirasjonsstøtte.

Ifølge artikkelforfatterene kan man ikke si med sikkerhet at det var plasmabehandlingene som reddet pasienten, men tidspunktet han ble gitt plasma sammenfaller med tidspunktet sykdomsbildet endret seg i positiv retning.

Startet innsamling

Bruk av blodplasma for å bekjempe sykdommer er en gammel behandlingsform. Det ble brukt for å kurere mennesker som ble rammet av spanskesyken for over hundre år siden. Nå har blodbanker over hele landet startet innsamling av blodplasma fra blodgivere som har blitt rammet av korona-viruset. Mange av de som har blitt friskmeldt har produsert antistoffer, som igjen finnes i blodplasmaen.

– I Bergen har vi hatt cirka 60 givere. På landsbasis er det nå innsamlet rundt 620 enheter, forteller Kristoffersen.

Planen er at plasmaet som samles inn skal brukes i et forsøk der sykehjemspasienter behandles med denne metoden. Men per i dag er tilgangen på pasienter så lav at prosjektet ikke er kommet i gang.

– Dersom vi ser en oppblussing av korona-smitten, spesielt ved sykehjem, vil vi kunne umiddelbart gå i gang med studiet. Vi står da bedre rustet til å håndtere en ny bølge dersom den skulle ramme oss, sier Kristoffersen.

De som er involvert i prosjektet jobber nå med å få finansieringen av prosjektet på plass.