BORTFØRT OG MISHANDLET: Reidar Osen og Petter Slengesol ble begge kidnappet og mishandlet sin egen bil.
BORTFØRT OG MISHANDLET: Reidar Osen og Petter Slengesol ble begge kidnappet og mishandlet sin egen bil. Foto: TV 2 / Privat

Ranstiltalt pekte ut medhjelper, men politiet henla sak mot mannen

En av de to som er fengslet og tiltalt i Osen og Slengesol-sakene, pekte i januar ut en tredje medhjelper som opprinnelig var siktet. Men politiet har valgt å henlegge saken mot denne mannen.

En polsk statsborger (36) som er varetektsfengslet og tiltalt for grovt ran av både Reidar Osen og Petter Slengesol, har navngitt to personer som han sier deltok i forbindelse med overfallene.

Navngir en tredje medskyldig

Den polske 36-åringen nektet først selv kjennskap til de to brutale bortførings- og voldssakene, men i tre separate politiavhør i januar 2020 erkjenner han å ha vært involvert og trekker samtidig to andre inn i saken.

Begge disse to som er brødre, var siktet, men har hele tiden nektet kjennskap til saken.

Den ene av brødrene (32) han angir er i dag varetektsfengslet og tiltalte nummer to i saken.

Den andre broren (36), var tidligere siktet, men politiet har valgt å ikke tiltale denne mannen.

UTLEVERT TIL NORGE: Tiltalte nummer to i saken som ble fløyet til Norge med militærfly i juni 2020, nekter enhver befatning med saken. Tiltalte nummer én peker derimot ut både han og broren som begge tidligere var siktet i saken.
UTLEVERT TIL NORGE: Tiltalte nummer to i saken som ble fløyet til Norge med militærfly i juni 2020, nekter enhver befatning med saken. Tiltalte nummer én peker derimot ut både han og broren som begge tidligere var siktet i saken. Foto: TV 2

Truet tiltaltes familie

Den polske mannen som har angitt de to polske brødrene, ba i januar om å få snakke med politiet. I tre påfølgende avhør erkjente han å selv ha hatt en rolle i sakene og navngir og beskriver hvordan de to polske brødrene var involvert. Han skal i avhørene nøye ha beskrevet hvordan overfallene ble planlagt.

NAVNGIR INVOLVERT: Reidar Osen og Petter Slengesol ble begge overfalt og mishandlet og endte til slutt hardt skadet på akuttmottaket ved Haukeland universitetssykehus.
NAVNGIR INVOLVERT: Reidar Osen og Petter Slengesol ble begge overfalt og mishandlet og endte til slutt hardt skadet på akuttmottaket ved Haukeland universitetssykehus. Foto: Ole Enes Ebbesen

Mannen skal ha valgt å snakke med politiet fordi familien hans ble oppsøkt og truet. Og hans kone har skal innstendig ha bedt ham om legge kortene på bordet.

I følge 36-åringen ble hans kone i desember 2019, stoppet på gaten av tre fremmede menn da hun var på vei til barnehagen med barna.

Måtte sette "hengelås" på munnen

Mennene skal ha gitt kvinnen beskjed om at mannen hennes måtte "sette hengelås" på munnen, påta seg all skyld for overfallene mot Osen og Slengesol, eller peke ut to andre.

I følge TV 2s kilder har kvinnen blitt fortalt at dersom ektemannen snakker for mye, vil det få konsekvenser for barna.

Dette skal ha skjedd noen dager før noen representanter fra Vest politidistrikt dro til Polen for å avhøre de to polske brødrene. Konen mente trusselen ble fremsatt fordi norsk politi dukket opp i Polen og at noen frykter at ektemannen hennes har snakket.

Konen drar så til Bergen og besøker sin ektemann (36) i fengselet og ifølge ham skal hun ha gitt uttrykk for at han måtte varsle politiet.

Påstår Osen iscenesatte alt selv

I avhørene kommer mannen også med alvorlige anklager mot både Petter Slengesol og Reidar Osen. Han påstår blant annet at Osen har iscenesatt sin egen bortføring, men blir ikke trodd på dette punktet.

Bistandsadvokat Einar Drægebø er uenig i at utelukkende to personer er tiltalt for grovt ran.
Bistandsadvokat Einar Drægebø er uenig i at utelukkende to personer er tiltalt for grovt ran. Foto: Frode Hoff / TV 2

Den tiltalte 36-åringen har i flere avhør forklart seg om hvordan gruppen på tre spanet på både Reidar Osen og Petter Slengesol.

Mannen som blir pekt ut av den tiltalte, ble i 2016 pågrepet i en bil med 13,6 kilo amfetamin som skulle fraktes til Bergen.

Advokat Kim Brügger Villanger, som representerer den tiltalte 36-åringen som har pekt ut de to andre, har ingen kommentarer til saken.

I en klage til Riksadvokaten har bistandsadvokat Einar Drægebø påpekt at "etterforskningen har avdekket at planleggingen hadde pågått over tid."

Bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs har nå klaget på tiltalevedtaket på vegne av sin klient Petter Slengesol.
Bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs har nå klaget på tiltalevedtaket på vegne av sin klient Petter Slengesol. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Både bistandsadvokat Einar Drægebø som representerer Reidar Osen og bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs, har klaget til statsadvokaten fordi de begge mener at siktede nummer tre burde tiltales for medvirkning.

Vil ikke kommentere nærmere

– Jeg finner ikke grunn til å kommentere saken nå. Påtaleavgjørelse i saken er tatt og den skal behandles i domstolen, påtalemyndighetens vurderinger vil bli presentert under rettens behandling av saken, opplyser statsadvokat Ellen Cathrine Greve ved Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter.

Politiadvokat Jørgen Henriksen, Vest politidistrikt
Politiadvokat Jørgen Henriksen, Vest politidistrikt Foto: Frode Hoff / TV 2

Heller ikke politiadvokat Jørgen Henriksen ved Vest politidistrikt vil svare nærmere på hvorfor ikke siktede nummer tre er tiltalt i saken. Han viser til at fremsatt klage fra bistandsadvokat Einar Drægebø er behandlet av riksadvokaten og at den ikke er tatt til følge.

– Politiet finner det ikke riktig å kommentere klagen, statsadvokatens innstilling eller riksadvokatens vedtak nærmere. Saken er nå oversendt Bergen tingrett for berammelse av hovedforhandling, opplyser politiadvokat Jørgen Henriksen ved Vest politidistrikt til TV 2.