INGEN KRAV TIL MERKING: Mye av husholdningsplasten som forbrukere i dag sorterer kan ikke resirklueres på grunn av dårlig kvalitet. Og mye er regelfeilmerket som reskirkulerbar.
INGEN KRAV TIL MERKING: Mye av husholdningsplasten som forbrukere i dag sorterer kan ikke resirklueres på grunn av dårlig kvalitet. Og mye er regelfeilmerket som reskirkulerbar. Foto: TV 2

– Plastemballasje som kan resirkuleres bør merkes tydelig

All plastemballasje skal merkes korrekt og kunne resirkuleres mener Miljømerking Norge som står bak Svanemerket. Andre merkeordninger som benyttes på ulike typer emballasje er det derimot ingen tilsvarende og streng kontroll med.

Stiftelsen Miljømerking i Norge, som forvalter Svanemerket, gir forbrukerne klar beskjed om at produktet de kjøper er miljøvennlig.

- Det er et viktig forbrukerpolitisk prinsipp at forbrukerne skal kunne ta informerte valg. Det er jo vanskelig dersom merkingen ikke er riktig. Så det er viktig at både produsentene og myndighetene tar affære dersom mye av merkingen er feil, sier Anne-Grethe Henriksen, fungerende direktør i Miljømerking Norge.

Svanemerket er en godt innarbeidet merkeordning, som blant annet omfatter produkter som dopapir og solkrem, til klær, maling og byggematerialer.

Ingen kontroll

En rekke av produktene vi kjøper i butikken, innpakket i ulike typer emballasje er derimot ikke omfattet av en like "streng" ordning.

Mye emballasje rett og slett feilmerket og villedende. Og produsenter kan i dag eksempelvis merke emballasjen på produkter med teksten "resirkulærbar" selv som det er feil, uten at det i dag får noen konsekvenser.

TV 2 har i flere reportasjer vist til en rekke produkter med feilmerket emballasje.

Det finnes i dag ingen klare regler som produsentene må følge når det gjelder merking av plastemballasje, det som blir sortert som såkalt husholdningsplast.

FEILMERKET: Denne posen skal ikke kildesorteres som papir. Sørlandschips feilinformerer dermed kundene, mener BIR, et av landets største renovasjonsselskaper som samler inn kildesortert plast fra Bergen og flere andre kommuner.
FEILMERKET: Denne posen skal ikke kildesorteres som papir. Sørlandschips feilinformerer dermed kundene, mener BIR, et av landets største renovasjonsselskaper som samler inn kildesortert plast fra Bergen og flere andre kommuner. Foto: Sorosh Sadat/TV 2

– Vi stiller mange krav

– For å få Svanemerket, må en produsent først dokumentere at han klarer alle kravene vi har stilt, og deretter betale en avgift den offisielle merkeordningen. For å bli et svanemerket produkt, er det viktig at alle de obligatoriske kravene oppfylles.

En like omfattende ordning finnes ikke når det gjelder tusenvis av tonn med plastemballasje som årlig oversvømmer markedet.

I fjor ble minst en tredjedel av plasten husholdningene kildesorterte brent. Mer enn 11.000 tonn havnet i forbrenningsanlegg fordi plasten ikke er resirkulærbar.

– Vi stiller mange krav til emballering av svanemerkede produkter og er opptatt av hva plasten er laget av. Det gjelder hele emballasjen inkludert etikett, lukkemekanismer, pumpeordninger og andre detaljer, sier Henriksen.

ETTERLYSER BEDRE MERKING: – Som helhetlig miljømerke stiller Svanemerket også krav til emballasjen, sier Anne-Grethe Henriksen, fungerende direktør i Miljømerking Norge.
ETTERLYSER BEDRE MERKING: – Som helhetlig miljømerke stiller Svanemerket også krav til emballasjen, sier Anne-Grethe Henriksen, fungerende direktør i Miljømerking Norge. Foto: Werner Anderson

Mer forbrukerinformasjon påkrevet

– Vi ser også et behov for mer og bedre forbrukerinformasjon på miljøområdet, både om hva de ulike merkene egentlig betyr og om hvordan forbrukerne kan ta gode valg, sier Henriksen til TV 2.

– Hvorfor fungerer Svanemerkeordningen så bra?

– Vi har en god arbeidsmetodikk der vi legger stor vekt på faglighet og god dokumentasjon. Det gjør oss solide og til å stole på og vi reviderer jevnlig kravene våre, forklarer Henriksen.

Svanemerket er et helhetlig miljømerke. Det betyr at hele produktets livssyklus fra A til Å vurderes, og det stilles krav til alle relevante miljøproblemer som kan oppstå underveis.

SVANEMERKET: Pakningen til svanemerkede våtservietter skal informere forbrukeren om hvordan de skal lastes.
SVANEMERKET: Pakningen til svanemerkede våtservietter skal informere forbrukeren om hvordan de skal lastes. Foto: Miljømerking Norge

– Hvordan kan man sikre et system som er godt nok når det gjelder merking av emballasje?

– Svanemerket har et helhetlig miljøperspektiv. En riktig emballasje er viktig for å bevare kvaliteten og holdbarhet for mange produkter. Så selv om det er viktig at plastemballasje merkes slik at forbrukeren skjønner hvordan den skal sorteres, så er ikke dette det eneste vi legger vekt på når vi vurderer plast. Både råvarene, tilsetningsstoffene og muligheten til resirkulering er viktig for oss, sier Henriksen.