Barn kan bli alvorlig syke etter å ha vært eksponert for koronaviruset

Koronaviruset er ikke farlig for barn, men i etterkant av eksponering for viruset utvikler noen barn en forsinket, sterk immunreaksjon, ifølge forskere.

Det kommer fram i en artikkel publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Ifølge spesialistene og legene som står bak artikkelen kan immunreaksjonen gjøre at barna blir alvorlig syke veldig raskt – med høy feber, magesmerter og kvalme.

Tilstanden kalles multiorgan inflammatorisk syndrom assosiert med SARS-CoV-2, og det er behandlet flere barn med denne tilstanden ved Oslo universitetssykehus.

Immunreaksjonen kan føre til svikt i flere vitale organer.

Ifølge forskerne er det viktig at foreldre og leger er oppmerksomme på at denne tilstanden kan forekomme hos barn som har vært eksponert for koronaviruset, ettersom disse barna kan trenge spesialisert behandling raskt.

Samtidig er det også publisert en annen artikkel i tidsskriftet som konkluderer med at det er få barn og unge som har fått påvist koronaviruset, og at de færreste har blitt lagt inn på sykehus.

(©NTB)