BER OM REGLER: Administrerende direktør i Aleris Helse Anita Tunold ønsker å tilby NIPT-prøven, men vil ha reglene avklart først.
BER OM REGLER: Administrerende direktør i Aleris Helse Anita Tunold ønsker å tilby NIPT-prøven, men vil ha reglene avklart først. Foto: Aleris / Martin Berg Isaksen / TV 2

Gravide ringer private for å få omstridt blodprøvetest i Norge

Frp er utålmodige og vil at norske gravide skal kunne ta en kromosomtest så fort som mulig. To private helseinstitusjoner vurderer å tilby testen og har allerede fått telefoner fra norske gravide.

Blodprøvetesten NIPT og tidlig ultralyd til alle gravide skal utredes nærmere før det blir et tilbud i Norge. Helseminister Bent Høie har satt en frist på 1. november for å utrede blant annet hva testen skal brukes til og hvordan tidlig ultralyd skal organiseres.

Men Frp på Stortinget syns det går tregt.

– Vi har vært ærlige på at tidlig ultralyd og NIPT vil kreve en etisk og forsvarlig innramming, og derfor vil regjeringen få litt mer tid for å lage et profesjonelt system på det. Men de får ikke mye slack, og vi kommer til å følge tett opp, sier helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen (Frp), som har som mål at endringene skal være på plass i år.

Vil ikke stresse

BLODPRØVE: NIPT er en metode der blod fra den gravide fanger opp fosterets arvestoff som igjen kan brukes til å påvise alvorlig sykdom
BLODPRØVE: NIPT er en metode der blod fra den gravide fanger opp fosterets arvestoff som igjen kan brukes til å påvise alvorlig sykdom Foto: Martin Berg Isaksen

Helseminster Bent Høie (H) mener det er mange spørsmål og avklaringer som må gjøres før gravide får tilbud om tidlig ultralyd i den offentlige svangerskapsomsorgen.

– Den prosessen som skal foregå nå er helt nødvendig for å sikre at det Stortinget har vedtatt gjennomføres på en god og forsvarlig måte, sier Høie, som mener han ikke kan gi norske gravide en dato å forholde seg til.

– Vi har satt frist for utredningsarbeidet til 1. november, og da får vi svar på alle disse spørsmålene. Og det er først etter det vi kan gi noe svar på når dette kan være på plass, sier Høie.

Frp vil presse på for at private kan sette igang med blodprøvetesten NIPT raskt. Og når det gjelder tidlig ultralyd mener de man må ta i bruk privat kapasitet og det systemet man har i dag der kvinner får tilbud om ultralyd ved 18 uker.

– Helseministeren sier alltid at det er mange ting som er vanskelig å få til. Men tidlig ultralyd har jo vært et tilbud for kvinner med definerte risikosvangerskap i det offentlige helsevesenet allerede. Det vi snakker om nå er jo å utvide gruppa som skal få tilbudet, og det mener vi er ferdig utredet, sier Bruun Gundersen.

– Gravide kontakter Aleris

Både Aleris og Unilabs i Norge er i en fase der de vurderer om blodprøven, NIPT, er noe de vil kunne tilby. Aleris har bedt helsemyndighetene finne ut hva som blir de norske reglene.

– Det er litt uklart på nåværende tidspunkt hvordan og når lovendringen vil bli implementert, og vi har derfor rettet en henvendelse til Helsedepartementet og Helsedirektoratet om hvilke retningslinjer som skal gjelde for slik testing, sier Anita Tunold, administrerende direktør Aleris Helse til TV 2, og fortsetter:

UTÅLMODIG: Helsepolitisk talsperson for FrP Åshild Bruun Gundersen mener regjeringen bruker for lang tid.
UTÅLMODIG: Helsepolitisk talsperson for FrP Åshild Bruun Gundersen mener regjeringen bruker for lang tid. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

– Vi i Aleris har allerede begynt å få henvendelser fra gravide kvinner som ønsker NIPT-test, så vi håper vi kan tilby NIPT-testen så snart som mulig.

Frp mener det haster med å få en privat godkjenningsordning for NIPT, og for tidlig ultralyd forventer de at regjeringen følger opp med midler når utredningen er ferdig.

– Økonomien i dette blir viktig og, vi har sagt at disse endringene må finansieres i statsbudsjettet til neste år, sier Bruun-Gundersen i Frp.