Vil tvangsflytte fire beboere: – Vi setter oss ned og må bæres ut

Stange kommune vil tvangsflytte fire utviklingshemmede fra boligen der de har bodd i en årrekke. Men de nekter å flytte til en større enhet for at kommunen skal spare penger.

– Vi har rettigheter og blir her. Dette er hjemmene våre, sier Tore Dillerud (37), som er talsmann for beboerne.

– Vi setter oss ned om de vil kaste oss ut. Det er her vi vil være. Vi er gode kamerater og trives veldig godt. Jeg nekter plent, sier en av de andre beboerne, Dag Morten Emilsen (44).

Dermed kan kommunen komme i en situasjon hvor de må bruke makt for å få flyttet karene, som har full støtte fra sine pårørende.

Arbeiderparti-ordføreren i kommunen, Nils A. Røhne, forsvarer vedtaket, som han hevder både gir innsparinger og et like godt eller bedre faglig tilbud.

Hjem i 28 år

Beboerne og de pårørende er opprørte over at de skal tvangsflyttes. For de har det så godt i boligen på Norstad, like utenfor Hamar. De har dessuten bodd i leilighetene sine lenge.

Trond Posaasen (60) flyttet inn for 28 år siden. Han kom fra en institusjon som ble stengt i forbindelse med HVPU-reformen. Da det ble bestemt at utviklingshemmede skulle få bo i små enheter i sine nærmiljøer, og ikke stues sammen på store institusjoner.

HER VIL JEG BO: Tore sier han ønsker å bo ii leiligheten sin livet ut.
HER VIL JEG BO: Tore sier han ønsker å bo ii leiligheten sin livet ut. Foto: Olav Wold/TV 2

Tore Dillerud har bodd på Norstad i 14 år, og Dag Morten Emilsen i 23 år. Den fjerde beboeren, som ikke var tilstede under TV 2s besøk, har vært der i seks år.

– Vi har det godt her og er som en familie. Pleierne er som mødre og fedre for oss. Det er forferdelig at kommunen kan komme å ta fra oss hjemmene våre. Vi har rettigheter vi og, sier Tore.

Han sier han ønsker å bo i leiligheten sin livet ut.

– Vi er gode kamerater, spiller musikk, dart og drar på turer sammen. De kan ikke ta fra oss hjemmene våre. Det får ikke an, sier Dag Morten.

Budsjettkutt

Kommunestyret i Stange har fattet beslutningen om at de fire må flytte. De skal sendes til et større institusjonspreget senter med ni beboere, 1,2 mil unna huset der de bor nå.

Tre boenheter slås sammen og det skjer fordi kommunen må spare penger. Administrasjonen mener samling av kompetanse fører til at det faglige tilbudet blir minst like bra som i dag. Men det er verken ansatte, beboerne eller de pårørende enige i.

– Dette handler bare om penger og det er hjerterått at mennesker som har bodd sammen så lenge ikke selv skal får velge hvor de vil bo. Det er også i strid med menneskerettene til de med nedsatt funksjonsevne, sier Steinar Posaasen, broren til Trond.

Han mener det vil være et overgrep å tvangsflytte broren, som er trygg der han bor nå, og hadde det vanskelig da han bodde på en stor institusjon.

– Det kommunen gjør er også i strid med intensjonene i HVPU-reforemen som kom i 1991. For nå tvangsflyttes karene til en større institusjon. Dette skjer også i flere norske kommuner som kutter i budsjettene, sier Posaasen.

Ap-ordføreren vil ikke snu

Arbeierpartiordføreren i Stange, Nils A. Røhne, sier han forstår at dette er vanskelig for beboerne. Han står likevel fast ved vedtaket kommunen har gjort, og forklarer det med at Stange er i en budsjettsituasjon der det må gjøres nedskjæringer.

Han understreker også at det blir mer kvalifisert personell i større enheter, slik at botilbudet faglig sett blir meget bra.

SNUR IKKE: Ap-ordfører Nils A. Røhne forsvarer vedtaket som fører til at beboere blir tvangsflyttet.
SNUR IKKE: Ap-ordfører Nils A. Røhne forsvarer vedtaket som fører til at beboere blir tvangsflyttet. Foto: Olav Wold

– Men de vil ikke flytte fra hjemmene sine?

– Ja, jeg er klar over det. Det er slik at når man får kommunale tjenester, så er det noen ganger også slik at man er nødt til å akseptere de rammene som kommunen legger opp til, sier han.

– Hvorfor skal man spare på denne gruppen?

– Vi bruker mer penger på disse brukerne enn på noen andre brukere. Hovedpoenget mitt er at det er riktig at det er en besparelse i det vi gjør, men det er også en besparelse som innebærer at man tar vare på den faglige kvaliteten, sier ordføreren.

Dette mener han er mulig fordi en samlokalisering av tre bofelleskap også vil gi en ansatt-gruppe med bredere kompetanse.

Ordføreren avviser at flyttevedtaket strider mot menneskerettene og viser til at dette er konstatert av Høyesterett. Han har ikke noe svar på hva kommunen gjør dersom beboerne setter seg ned og nekter å flytte.

Sikre på seier

MUSIKERE: Tore og Dag Morten er klare for konsert.
MUSIKERE: Tore og Dag Morten er klare for konsert. Foto: Olav Wold

De tre beboerne er derimot sikre på at de kommer til å vinne kampen for hjemmene sine.

De har allerede planlagt å holde konsert når de har fått politikerne i Stange til å snu.

Dag Morten er en kløpper på orgel og Tore spiller elgitar.

– Den dagen dette er over blir det Ole Ivars-låter, fest og dans, sier Dag Morten.